Cauta in aceasta categorie:

Plângere împotriva soluţiilor procurorului – art.340 ncp – Plângerea formulată de petent în numele tatălui nu a fost însoţită de un mandat special conform art. 289 alin.3 cpp

Prin  ordonanţa  de clasare  nr ……/P/ 2014  din 05 12  2014  s-a dispus  clasarea  privind pe NNN ,sub aspectul  săvârşirii  infracţiunii  de tulburare de posesie  prev. de art.  256 CP,  întrucât  lipseşte  plângerea  prealabilă  a persoanei vătămate. Prin  ordonanţa din 13 ian 2015  s-a dispus de către prim procuror  respingerea ca...

Citeste mai mult...

Plangere impotriva rezolutiei procurorului de netrimitere in judecata [art 278 ind 1 c.p.p.] pt infractiunile de distrugere , furt si tulburare de posesie

Constată ca  Judecătoria Sibiu în baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.p.p. a respins plângerea formulată de petentul C G în contradictoriu cu intimatul C D,  împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu  ca neîntemeiată şi a menţinut soluţia atacată. Pentru a pronunţa această soluţie, Judecătoria a relevat că procurorul...

Citeste mai mult...

Plangere impotriva ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Necesitatea suplimentarii probatoriului .Casare in recurs. Trimiterea cauzei procurorului in vederea inceperii urmaririi penale

Constata ca prin sentinta penala nr. 3/5.01.2010, Judecatoria Sibiu în baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.p.p. a respins plângerea formulata de petenta P E , în contradictoriu cu intimatii C I,, C M , S C si Badila Ilie, Inspectoratul Judetean în Constructii Sibiu  si Primaria Comunei Rasinari , împotriva rezolutiei procurorului...

Citeste mai mult...

Plangere impotriva rezolutiei procurorului de netrimitere in judecata . Nelamurirea plangerii sub toate aspectele. Casare in recurs. Trimiterea cauzei procurorului in vederea inceperii uraririi penale.

Constata ca prin sentinta penala nr. 27/13.01.2010 Judecatoria Sibiu în baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.p.p. a respins plângerea formulata de petentul C G,  în contradictoriu cu intimatul C D,  împotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Sibiu data în 16.09.2009 ,ca neîntemeiata si a mentinut solutia atacata. În baza...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului Art. 278 – 1 cpp

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.1392/339/2009 (Număr în format vechi:1430/2009, din data de 30.06.2009, petenta UJCC , a formulat plângere  împotriva rezoluţiei  din 16.06.2009 pronunţată de Prim Procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea, în dosarul nr.227/P/2009, pe care o consideră greşită. Motivează petenta că, organul de urmărire...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiilor procurorului sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată

Tip speţă: sentinţă civilă nr. 103 Titlu: plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.) Data speţă: 14.07.2010  Prin plângerea înregistrată la această instanţă sub nr. 591/199/2010 petentul V. M. a solicitat desfiinţarea rezoluţiei nr.17/ll-2/06.04.2010, dată de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi în D....

Citeste mai mult...

Plângere împotriva actelor procurorului. Necompetenţa organului de urmărire penală

 Prin Ordonanţa nr.54/P/2010 din 30.12.2010 a procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova, în temeiul art.230, art.249 alin.(1), art.2491, art.11 pct.1 lit.b) C.p.p. raportat la art.10 alin.(1) lit.a), b1 C.p.p combinat cu art.181, art.91 lit.c) C.p., acesta a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a învinuiţilor R.I. şi D.A.C. pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Persoanele ce trebuie citate la soluţionarea plângerii

Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Persoanele ce trebuie citate la soluţionarea plângerii Citare. Citaţie Decizia penală nr. 421 R/14 septembrie 2010 Examinând actele şi lucrările dosarului se constată că prin prin plângerea înregistrată sub nr. 1607/222/11.05.2010, petenta D. M. a solicitat desfiinţarea rezoluţiei nr. 1256/P/2007 din 04.03.2008...

Citeste mai mult...

Penal . Alte cereri. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului – reţinerea spre judecare. Fapte care prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni

Penal . Alte cereri. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului – reţinerea spre judecare. Fapte care prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni Prin Încheierea din data de 19.09.2011 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, s-a admis plângerea formulată de AJVPS, intimat fiind TOL, a fost desfiinţată Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc...

Citeste mai mult...

Adoptie minor. Participarea obligatorie a procurorului la solutionarea cauzei. Conditii pentru adoptie. Existenta consimtamantului parintelui firesc la adoptie in conditiile exprimarii acestuia in fata reprezentantilor dgaspc, desi, ulterior, fiind l…

R O M A N I A TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV    SENTINTA CIVILA NR. 15/S Sedinta Camerei de Consiliu din data de 29 ianuarie 2009 Cu participarea prim procurorului –- din cadrul Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov. Pe rol fiind solutionarea actiunii...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată- art. 278 1 C.pr.pen. Infracţiuni de fals, prev. de art. 288 C.pen., art.291 C.pen. şi art. 292 C.pen. Elemente constitutive.

Prin sentinţa penală nr. 3702/02.12.2009 a Judecătoriei Iaşi, s-au dispus următoarele:  „În temeiul disp. art. 2781 alin. 8 lit. a C.pr.pen. respinge ca nefondată plângerea petiţionarei U. M. formulată împotriva rezoluţiei nr. 9653/P/2008 dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi la data de 11.05.2009 în dosarul nr. 9653/P/2008, în contradictoriu cu intimata...

Citeste mai mult...

Participarea procurorului în litigiile având ca obiect oug 27/ 2003 privind procedura aprobării tacite

Participarea procurorului în litigiile având ca obiect OUG 27/ 2003 privind procedura aprobării tacite. Obligativitatea participării procurorului este reglementată de textul art. 9, alin. 3 iar soluţionarea cauzei cu încălcarea acestei dispoziţii coroborate cu art. 45. alin. 4 Cod Procedură Civilă este motiv de nulitate de ordine publică şi impune casarea cu trimitere spre...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului prin care s-a aplicat o sancţiune administrativă, formulată de persoana faţă de care s-au efectuat cercetări. Neagravarea situaţiei în propria cale de atac

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi petentul A.G. a solicitat instantei sa constate nelegalitatea si netemeinicia ordonantei procurorului prin care a fost scos de sub urmarire penale si i s-a aplicat a unei o sanctiune cu caracter administrativ, motivând ca nu este vinovat de savârsirea infractiunii de neglijenta în serviciu pentru care s-a...

Citeste mai mult...

încălcarea dispoziţiilor relative privind participarea procurorului la judecată. Nulitate absolută. Consecinţe

C. proc. pen., art. 197 alin. (2) O.U.G. nr. 43/2002, art. 3 lit. c) Judecarea unei cereri incidentale formulate de către persoana condamnată pentru fapte de prevăzute de Legea nr. 78/2000 impune prezenţa procurorului ce face parte din structura D.N.A., conform art. 3 lit. c) din O.U. G. nr. 43/2002. C.A Alba-lulia, Secţia penală decizia nr. 472...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea plângerii împotriva rezoluţiei procurorului formulată în baza dispoziţiilor art. 278 ind. 1 C.Pr.Pen. (Lipsa calităţii procesuale a petentei – art. 222 alin. 3

Inadmisibilitatea plângerii împotriva rezoluţiei procurorului formulată în baza dispoziţiilor art. 278 ind. 1 C.pr.pen. (lipsa calităţii procesuale a petentei - art. 222 alin. 3 C.p.p.)Plângerea împotriva rezoluţiei procurorului nu poate fi făcută decât de persoanele indicate expres, preotul paroh nedeţinând această calitate de la momentul formulării plângerii, neavând nici calitatea de persoană vătămată ori persoană...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea plângerii împotriva rezoluţiei procurorului formulată în baza dispoziţiilor art. 278 ind. 1 C.pr.pen. (lipsa calităţii procesuale a petentei – art. 222 alin. 3 C.p.p.) Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Plângerea împotriva rezoluţiei procurorului nu poate fi făcută decât de persoanele indicate expres, preotul paroh nedeţinând această calitate de la momentul formulării plângerii, neavând nici calitatea de persoană vătămată ori persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate; iar „mandatul” obţinut ulterior produce efecte juridice doar pentru viitor şi în limitele prevăzute în dispoziţia ierarhului...

Citeste mai mult...

Critica rezolutia procurorului Plângeri prealabile

INSTANTA La data de 23.02.2010 cu nr.860 s-a inregistrat pe rolul instantei plangerea formulata de petentul IF prin care critica rezolutia procurorului data in dosar nr.2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria B apreciind-o ca netemeinica si nelegala , motivat de faptul ca faptele reclamate de el au mai fost cercetate si in dosarele nr. 2006...

Citeste mai mult...

Competenţa procurorului militar de a efectua actele de cercetare potrivit dispoziţiilor art.399 Cod Procedură Penală în cazul în care cererea de revizuire este judecată de instanţa civilă. Revizuire

Prin sentinta penala nr.937 din 2 mai 2012, Judecatoria Drobeta Turnu Severin, în baza art. 406 alin. 1 c.p.p., rap. la art.394 alin.1 lit.a c.p.p. a constatat întemeiata cererea de revizuire formulata de revizuientul O. I.. S-a anulat sentinta nr.7 din data de 05.01.1984 pronuntata de catre Tribunalul Militar Timisoara în dosarul nr.218/1983, definitiva prin...

Citeste mai mult...

Competenta judecatoriei, competenta tribunalului. Plângerea împotriva ordonantei procurorului tardiv formulata. Competenţă materială

În baza art.192 al.2 Cod procedura penala, obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 200 lei.” Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut urmatoarele: Prin plângerea înregistrata sub nr.9951/P/ din 13.112008 pe rolul Tribunalului Constanta, petenta SC U.P. SRL a formulat plângere împotriva ordonantei Fn /01.0901.09.2008 a Parchetului de pe lânga...

Citeste mai mult...

COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE A PLÂNGERII FORMULATE ÎMPOTRIVA SOLUŢIEI PROCURORULUI DE NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ, ÎN IPOTEZA ÎN CARE PROCURORUL IERARHIC SUPERIOR INFIRMĂ PARŢIAL SOLUŢIA PROCURORULUI DE CAZ, DAR SE PRONUNŢĂ CU DEPĂŞIREA TERMENULUI DE 20 DE ZILE

Premergător şedinţei de judecată s-a solicitat înaintarea dosarului de urmărire penală având nr. …./P/2006, fiind totodată transmisă şi ordonanţa nr. …/II/2/2011 a primului procuror adjunct de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, pronunţată în data de 10.01.2012. Prin ordonanţa sus-menţionată s-a admis în parte plângerea formulată de petenta S.C. R. S.A. împotriva rezoluţiei pronunţate în...

Citeste mai mult...