Cauta in aceasta categorie:

Nesoluţionarea cererii de ajutor public judiciar înainte de pronunţarea hotărârii. Consecinţe

Nesoluţionarea cererii de ajutor public judiciar înainte de pronunţarea hotărârii. Consecinţe - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 – art. 15 Potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 „Asupra cererii de ajutor public judiciar instanţa se pronunţă, fără citarea părţilor, prin încheiere motivată dată în...

Citeste mai mult...

Pericol concret pentru ordinea publică. Respingerea propunerii arestării preventive – art. 148 lit. h (f) din Codul de procedură penală

Pericol concret pentru ordinea publică. Respingerea propunerii arestării preventive - art. 148 lit. h (f) din Codul de procedură penală Încheierea penală nr. 172/9.08.2006 Prin încheierea de şedinţă din 4 august 2006 a Tribunalului Iaşi s-a respins propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi privind arestarea preventivă a inculpatei P.C....

Citeste mai mult...

Calomnie prin presa. informatii de interes public

CALOMNIE PRIN PRESA. INFORMATII DE INTERES PUBLIC Sentinta penala nr. 1614/25.10.2004 Prin plangerea prealabila formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 6069/25.05.2004, partea vatamata I.M. a solicitat condamnarea inculpatului B.I.D. pentru savarsirea infractiunilor de insulta si calomnie, prevazute de art. 205 si 206 din Codul penal, prin prin publicarea unor...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. trecerea din domeniul public în domeniul privat al e terenurilor forestiere. legalitatea hotarârii autoritatii administrative locale.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL E TERENURILOR FORESTIERE. LEGALITATEA HOTARÂRII AUTORITATII ADMINISTRATIVE LOCALE. Terenurile forestiere din patrimoniul unitatilor administrativ teritoriale fac parte din domeniul public, ele neputând sa aiba regimul juridic al proprietatii private. În acest...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Mutare temporară din funcţie. Condiţii.

Funcţionar  public. Mutare temporară  din funcţie. Condiţii. Art.86 alin.5 din Legea nr. 188/1999. În aplicarea  art.86  alin.5  din Legea nr. 188/1999 se  poate dispune mutarea temporară  a  funcţionarului  public în  cadrul  altui compartiment dacă  împotriva sa  s-a  început  urmărirea  penală şi de pe poziţia  funcţiei  sale ar putea influenţa  cercetarea  penală....

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare– anulare licitaţie publică de atribuire contract de prestări servicii

În materie contencios administrativ şi fiscal ACŢIUNE ÎN ANULARE– anulare licitaţie publică de atribuire contract de prestări servicii. Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.294/c+c/2006, reclamanta SC „Serv Paza şi Protecţie VISPO” SRL cu sediul în Brăila, strada Şcolilor BL.AC1,sc.2,ap.29 în temeiul art.80,81 din OUG 60/2001, în referire la art.1 din...

Citeste mai mult...

Acces la informaţii de interes public. Nerespectarea termenului de comunicare de instituţia deţinătoare. Consecinţe

 Acces la informaţii de interes public. Nerespectarea termenului de comunicare de instituţia deţinătoare. Consecinţe Depăşirea termenului de 30 zile prevăzut de art. 7(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului-administrativ de la luarea la cunoştinţă a actului administrativ vătămător pentru formularea procedurii prealabile prevăzută de acelaşi text, se sancţionează cu tardivitatea acţiunii. ...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Sancţiune disciplinară. Nelegalitate.

Funcţionar public. Sancţiune disciplinară. Nelegalitate. H.G. nr. 1210/2003 – art. 35 alin. 2 lit. a Este nulă absolut decizia de sancţionare disciplinară a unui funcţionar public care nu conţine descrierea abaterii disciplinare, conform art. 35 alin. 2 lit. a din H.G. nr. 1210/2003. Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi...

Citeste mai mult...

Domeniu public şi privat. Schimbare statut juridic. Inadmisibilitatea substituirii în dreptul altor autorităţi în ceea ce priveşte stabilirea beneficiarului final al măsurii.

Domeniu public şi privat. Schimbare statut juridic. Inadmisibilitatea substituirii în dreptul altor autorităţi în ceea ce priveşte stabilirea beneficiarului final al măsurii. Prin sentinţa civilă nr. 326/E din 27 mai 2005, Tribunalul Iaşi a admis cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta T.L., prin procurator, şi a respins acţiunea formulată de...

Citeste mai mult...

Informaţii de interes public. Noţiune. Calitate procesuală pasivă. Legea nr. 544/2001, art.2

Când se pretinde nelegalitatea hotărârii administrative, aceasta trebuie cântărită în raport de cerinţele de adoptare valabile a unei  astfel de decizii – chiar dacă priveşte închirierea unui teren din patrimoniul privat al localităţii către o terţa persoană -, iar orice cetăţean poate să pretindă că îi este încălcat dreptul recunoscut de lege de a...

Citeste mai mult...

Funcţionar public cu statut special – poliţist local. Dreptul la compensarea cu timp liber a muncii prestate  în zilele de repaus săptămânal şi  sărbători legale . Dreptul la despăgubiri  conform  art. 42 din legea nr.  188/1999 . Nelegalitate.  

Prin acţiunea formulată de reclamantul  X  reprezentat legal  prin Sindicatul  Administraţiei  Publice  Forţa  Legii  , în calitate de poliţist local  s –a solicitat obligarea  angajatorului  la  acordarea  unor despăgubiri  egale  cu contravaloarea  zilelor de muncă  lucrate  în zilele  declarate  libere potrivit legii.  Prin sentinţa nr.3549 din 10 decembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Dolj...

Citeste mai mult...

Noțiunea de drum public conform art. 6 pct. 14 din OUG 195/2002

Domeniu: Infracțiuni      Tip: sentinţă penală      Nr./data 2146/06.10.2014      Autor: Judecătoria Focşani Sfera noțiunii de drum public cuprinde și orice drum amenajat ca alternativă la un drum principal, destinat traficului pietonal și rutier. Prin sentinţa penală nr.2146/2014 a J  F, prin schimbarea încadrării juridice s-a dispus achitarea inculpatului L M pentru infracţiunea prev. de...

Citeste mai mult...

Anulare HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului S.  a unor imobile – terenuri situate în intravilan. Nelegalitate.

Anulare HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului S.  a unor imobile - terenuri situate în intravilan. Nelegalitate. În cauză nu s-a dovedit că aceste suprafeţe de teren  sunt  proprietatea Statului, dovadă care se face cu înscrierile de carte funciară, în condiţiile Legii nr.7/1996,  iar în lipsa acestor dovezi, ele nu pot...

Citeste mai mult...

Contract de împrumut autentificat de notarul public – caracterul de titlu executoriu al acestui contract. Art. 66 din Legea nr. 36/1995. Cereri

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca la data de 03.10.2008 a împrumutat paratului suma de 12.000 lei conform contractului de împrumut autentificat sub nr. 2711/03.10.2008 la BNP M.G. si A.R., contract prin care paratul s-a obligat la restituirea sumei mentionate la data de 30.10.2008. Ulterior a convenit cu paratul prelungirea termenului de restituire la...

Citeste mai mult...

Răspundere civilă delictuală. Răspunderea civilă a notarului public. Răspundere civilă delictuală

Pentru a pronunta o asemenea solutie, instanta a analizat în prealabil exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, exceptie de fond, absoluta, peremptorie, invocata de catre pârâta prin întâmpinare, exceptie pe care instanta a apreciat-o ca fiind neîntemeiata, respingând-o. Solutia respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive se justifica pe considerentul ca aceasta calitate presupune existenta unei identitati între...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de conducere pe un drum public cu o alcoolemie peste limita legală Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete

I.D.C- C 17 Deliberând asupra acţiunii penale de faţă, constată următoarele : Prin rechizitorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. xxx/P/2011 din data de 28.09.2011, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpatului E. C., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe un drum...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de conducere pe un drum public fără permis de conducere Infracţiuni

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele: Prin rechizitorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 1258/P/2010 din data de 25.10.2010, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpatului xxx, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe un drum public rară a poseda permis de conducere...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere încheiat cu autoritatea publică locală. Chirie datorată. Natura juridică a creanţei

O.G. nr. 92/2003 Suma ce reprezintă chirie pentru spaţiul deţinut în temeiul unui contract de închiriere încheiat cu autoritatea publică locală nu poate fi calificată drept creanţă fiscală în sensul prevederilor O.G. nr. 92/2003, deoarece nu rezultă dintr-un raport juridic fiscal, existent între părţi, ci din convenţia părţilor reglementată de norme de drept privat. Locatorul nu poate...

Citeste mai mult...