Cauta in aceasta categorie:

Recunoaşterea efectelor hotărârii judecătoreşti străine pe calea ordonanţei preşedinţiale

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2194/102/2009 din 24.09.2009 reclamanta P S G a solicitat ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună recunoaşterea în România a efectelor hotărârii străine nr.000232/2008 pronunţată de Judecătoria de Primă Instanţă nr.7 Castellon, Spania în dosar nr.001275/2007 la data de 16.05.2008 până la soluţionarea cererii...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. abatere disciplinară. recunoaşterea prin notă explicativă a stării de fapt de către contestator. necuprinderea motivelor de către angajator în decizia de sancţionare. neincidenţa dispoziţiilor art.268 alin.2 lit.c codul muncii în a…

LITIGIU DE MUNCĂ. ABATERE DISCIPLINARĂ. RECUNOAŞTEREA PRIN NOTĂ EXPLICATIVĂ A STĂRII DE FAPT DE CĂTRE CONTESTATOR. NECUPRINDEREA MOTIVELOR DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN DECIZIA DE SANCŢIONARE. NEINCIDENŢA DISPOZIŢIILOR ART.268 ALIN.2  LIT.C CODUL MUNCII ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE. Art.268 alin.2  lit.c Codul muncii. Faptele fiind...

Citeste mai mult...

Litigii profesionişti. Recunoașterea și încuviințarea executării silite pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale pronunțate de Curtea Internațională de Arbitraj.

Cuprins pe materii: Litigii profesionişti. Recunoașterea și încuviințarea executării silite pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale pronunțate de Curtea Internațională de Arbitraj. art. 1124, art.1125, art.1126 alin. 1 C.p.c. art. 3 și 5 din Convenția de la New York Teza potrivit căreia litigiul dintre părți urma să fie dedus judecății...

Citeste mai mult...

Recunoaşterea dreptului la muncă după împlinirea vârstei de pensionare. Cadru didactic

Prin sentinţa civilă nr. 131/9 februarie 2009, Tribunalul Mureş a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, a admis acţiunea formulată de C. A. în contradictoriu cu pârâţii Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi, drept consecinţă: - a obligat pârâţii să recunoască...

Citeste mai mult...

Recunoaşterea dreptului educatorilor, învăţătorilor şi institutorilor cu vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic i la reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului şi la plata drepturilor salariale …

CADRE DIDACTICE Recunoaşterea dreptului educatorilor, învăţătorilor şi institutorilor cu vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I la reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului şi la plata drepturilor salariale neacordate reprezentând contravaloarea muncii prestate în plus, de câte două ore săptămânal faţă de norma didactică....

Citeste mai mult...

Anularea hotărârii a.g.a. Recunoaşterea în favoarea coacţionarilor a unui drept de preempţiune la transmisiunea acţiunilor nominative. Modificarea actului adiţional prin introducerea unei clauze conform căreia transferul acţiunilor nominative către …

DECIZIA COMERCIALA NR.74 din  6 februarie 2009. DEFINITIVĂ. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V  a Comercială Anularea hotărârii A.G.A. Recunoaşterea în favoarea coacţionarilor a unui drept de preempţiune la transmisiunea acţiunilor nominative. Modificarea actului adiţional prin introducerea unei clauze conform  căreia transferul acţiunilor nominative către terţi sau către coacţionari...

Citeste mai mult...

Legea nr.554/2005. acţiune pentru recunoaşterea reprezentativităţii unei asociaţii profesionale. drept vătămat

LEGEA NR.554/2005. ACŢIUNE PENTRU RECUNOAŞTEREA REPREZENTATIVITĂŢII UNEI ASOCIAŢII PROFESIONALE.  DREPT VĂTĂMAT. Prin sentinţa civilă nr.56/7.04.2005 Tribunalul Neamţ a respins ca neîntemeiată acţiunea prin care reclamanta A.M.P.O.T.R.T. Neamţ a solicitat, în contradictoriu cu Primăria Municipiului Piatra Neamţ, recunoaşterea, la nivelul judeţului Neamţ, a caracterului său de asociaţie profesională reprezentativă şi a dreptului de a...

Citeste mai mult...

Recunoaşterea studiilor universitare la forma de învăţământ “la distanţă”. Obligarea Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la eliberarea diplomelor de licenţă

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 8622/86/2012 din data de 05.07.2012 reclamanţii G.C.C. ş.a., în contradictoriu cu pârâta Universitatea Spiru Haret, au solicitat obligarea pârâtei să recunoască reclamanţilor studiile de licenţă efectuate la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, din cadrul Universitatii "Spiru Haret"...

Citeste mai mult...

Recunoaşterea prin plată a dreptului a cărui acţiune se prescrie. Incidenţa art. 16 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958

Decretul nr. 167/1958. art. 7 alin. (2), art. 16 alin. (1) C. civ., art. 1204-1206 Contractul de vânzare-cumpărare internaţională a generat în patrimoniul reclamantei vânzătoare dreptul subiectiv civil pur şi simplu de a solicita pârâtei cumpărătoare executarea obligaţiei de plată a preţului bunurilor cumpărate. Operând în ipoteza dreptului subiectiv civil pur şi simplu, se aplică regula instituită...

Citeste mai mult...

Tranzacţie. Recunoaşterea datoriei de către pârâtă. Consecinţe

C. civ., art. 969. art. 1204-1206 Reclamanta SC V.G.B. î. SA, în calitatc de finanţator, şi pârâta SC T.S. SA, în calitate de finanţat, au încheiat acordul de finanţare din 7 mai 2004, prin care finanţatorul acordă finanţatului o finanţare în vederea realizării activităţilor prevăzute în actul constitutiv al finanţatului şi pentru redresarea economică a SC...

Citeste mai mult...

Recunoaşterea dreptului pretins. Prima zi de înfăţişare. Cerere privind predarea unui imobil făcută înainte de împlinirea termenului de locaţiune. Aplicarea art. 110 alin. (1) C. proc. civ.

C. proc. civ.. art. 110 alin. (1) între părţile litigiului s-a încheiat contractul de închiriere din I aprilie 2002. care în art. 7.1 (astfel cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 2 din 16 decembrie 2003) stabilea că perioada de închiriere este de 5 ani. de la 1 aprilie 2002 până inclusiv la 31 martie...

Citeste mai mult...

Recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie. Efecte asupra întreruperii cursului prescripţiei

Decretul nr. 167/1958, art. 3, art. 16 alin. (1) lit. a) Recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripţia, în conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. a) din Decretul nr. 167/1958, are un efect interuptiv al cursului prescripţiei numai în situaţia în care recunoaşterea a intervenit în cursul termenului...

Citeste mai mult...

Competenţa materială. Recunoaşterea vechimii în muncă

Prin sentinta civila nr. 1022 din 8.02.2004, Tribunalul Suceava a admis in parte actiunea reclamantului P.C.M., in contradictoriu cu parata S.C. P.S." S.R.L. Cimpulung Moldovenesc, pe care a obligat-o la plata sumei de 10.000.000 lei drepturi salariale si 3.500 DM, cu titlu de diurna. Curtea de Apel Suceava, prin decizia civila nr. 57 din 25 ianuarie...

Citeste mai mult...

LITIGIU DE MUNCĂ. ABATERE DISCIPLINARĂ. RECUNOAŞTEREA PRIN NOTĂ EXPLICATIVĂ A STĂRII DE FAPT DE CĂTRE CONTESTATOR. NECUPRINDEREA MOTIVELOR DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN DECIZIA DE SANCŢIONARE.

LITIGIU DE MUNCĂ. ABATERE DISCIPLINARĂ.RECUNOAŞTEREA PRIN NOTĂ EXPLICATIVĂ A STĂRIIDE FAPT DE CĂTRE CONTESTATOR. NECUPRINDEREAMOTIVELOR DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN DECIZIA DESANCŢIONARE. NEINCIDENŢA DISPOZIŢIILOR ART.268ALIN.2 LIT.C CODUL MUNCII ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE. Art.268 alin.2 lit.c Codul muncii. Faptele fiind recunoscute de către contestator, în modcorect decizia de sancţionare nu cuprinde motivele pentru care aufost înlăturate apărările formulate de salariat,...

Citeste mai mult...

Prescripţie extinctivă. Recunoaşterea debitului – act de întrerupere a prescripţiei. Sarcina probei

în minuta încheiată de părţi se recunoaşte de către recurenta debitoare existenţa contractelor de credit şi a garanţiilor făcute pentru aceste contracte, înscrisuri ce au fost depuse la dosarul cauzei. în măsura în care recurenta a susţinut că această minută, ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 405^2 alin. 1 lit. a) din Codul de...

Citeste mai mult...

Contopire. Recunoaşterea hotărârii străine

Legea nr. 302/2004, art. 115 - art. 121 C. pen., art. 36 C. proc. pen., art. 449 Dispoziţiile Legii nr. 302/2004 arată expres că titularul cererii de recunoaştere şi de a unei hotărâri străine este autoritatea competentă a statului de condamnare, iar instanţa poate fi sesizată de procurorul general competent, numai după efectuarea...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Recunoaşterea săvârşirii infracţiunii în cursul soluţionării pe fond a cauzei (şi înainte de introducerea dispoziţiilor art.3201 Cod procedură penală) nu reprezintă o cauză de micşorare a pedepsei, în sensul art.461 alin.1 lit.d

În motivarea cererii, contestatorul B.D. a arătat că solicită reducerea pedepsei de 3 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală a cărei executare o contestă, ca urmare a introducerii art.3201 Cod procedură penală ce prevăd reducerea limitelor pedepselor în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Fiind audiat în instanţă, contestatorul a mai invocat faptul că are...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Recunoaşterea hotărârilor penale străine. Competenţă materială. Contestaţie la executare

Contestatie la executare. Recunoasterea hotarârilor penale straine. Competenta materiala. Emitent: Curtea de Apel Oradea - sectia penala si pentru cauze cu minori si pentru cauze cu minori Prin sentinta penala nr. 886 din 6 mai 2005 pronuntata de Judecatoria Satu-Mare, în baza art. 461 alin. 1 lit. d Cod procedura penala, a fost respinsa contestatia la ...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Recunoaşterea hotărârilor penale străine. Instanţa competentă.

Contestaţie la executare.Recunoaşterea hotărârilor penale străine. Instanţa competentă.C.proc.pen. art.418, art.461 alin.1lit.d şi alin.2; Legea 302/2004,art.121 alin.1 şi 2, art.146 alin.2Potrivit art. 461 alin.2 C.pr.pen., contestaţia la întemeiată pe prevederile art.461 alin.1 lit.d C.pr.pen. se judecată de instanţa de executare sau de instanţa corespunzătoare în grad instanţei de executare în a cărei circumscripţie se află...

Citeste mai mult...