Cauta in aceasta categorie:

Acţiune în constatare-consituire titlu acord stabilire linie de hotar

Prin Sentinţa civilă nr.42/17.01.2013 pronunţată de Judecătoria Lipova în dosar nr.596/250/2012 a fost admisă în parte  acţiunea civilă exercitată şi precizată de reclamanţii S.C. şi S.R. în  contradictoriu cu pârâta M.C. A fost admisă în parte acţiunea reconvenţională formulată de către pârâta-reclamantă reconvenţională M.C. S-a dispus ca hotărârea judecătorească să fie acceptată...

Citeste mai mult...

Stabilire program vizitare

DOSAR NR.740/842/2011 R O M A N I A JUDECATORIA HARSOVA JUDETUL CONSTANTA SENTINTA CIVILA NR. 584 SEDINTA  PUBLICA  DIN: 29.09.2011 PRESEDINTE: P.M GREFIER: S. D. Pe rol, solutionarea actiunii civile avand ca obiect program vizitare minor formulata de  reclamantul Z.I, in contradictoriu cu parata...

Citeste mai mult...

Stabilire program vizitare minor. Interesul superior al copilului.

Stabilire program vizitare minor. Interesul superior al copilului.  Vârsta fragedă a fetiţei, în circumstanţele separării părinţilor, impune consolidarea sentimentului de apartenenţă, ce poate fi realizat numai în condiţiile menţinerii aceluiaşi cadru ambiental  familiar copilului. (Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. civ., dec. nr. 23/A/4 aprilie 2011, nepublicată) Prin sentinţa civilă nr. 5597 din 3...

Citeste mai mult...

Stabilire linie de graniţă

I. Expunerea cererii. Prin cererea înregistrată la instanţă la data de 27.01.2015 reclamanţii S. G., CNP -, şi S. M., CNP -, ambii cu domiciliul în comuna -, au chemat în judecată pe pârâţii D. M., CNP -,  şi D. C., CNP -, ambii cu domiciliul în -, solicitând: Să se stabilească...

Citeste mai mult...

Proces-verbal de constatare nereguli și stabilire creanțe bugetare. Nerespectarea criteriilor de selecție și eligibilitate ulterior finalizării contractului

Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal la data de 6 iunie 2014 şi înregistrată sub nr. 491/39/2014, reclamanta S.C.”V.C.”S.R.L - prin administrator M.I., în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – Centrul Regional pentru Finanţarea...

Citeste mai mult...

Anulare proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. Intrarea în insolvenţă a beneficiarului contractului de finanţare.

Prin cererea adresată Curții de Apel Suceava – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal  şi înregistrată sub nr. 303/39/2016 din 7 aprilie 2016, reclamanta X SPRL SUCEAVA – administrator judiciar al SC Y SRL a chemat în judecată pârâţii Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bucureşti şi Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 1 Nord...

Citeste mai mult...

Stabilire drept de proprietate

Prin plângerea formulată şi înregistrată la nr. 2942/292 din 26.11.2008 petenţii I.D. şi I.F. au solicitat în contradictoriu cu Comisia Judeţeană Teleorman pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, anularea hotărârii 15013/29.06.2006 comunicată la data de 27 octombrie 2008 şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru încă 2,50 ha, teren forestier pe raza comunei Sfinţeşti,...

Citeste mai mult...

Greşita stabilire a situaţiei de fapt, ca urmare a ignorării probelor făcute cu privire la condiţiile materiale ce se oferă minorei pentru a se stabili care din părinţi sunt mai îndreptăţiţi să crească copilul minor (aplicarea art. 304 pct.9 di…

Greşita stabilire a situaţiei de fapt, ca urmare a ignorării probelor făcute cu privire la condiţiile materiale ce se oferă minorei pentru a se stabili care din părinţi sunt mai îndreptăţiţi să crească copilul  minor (aplicarea art. 304 pct.9 din Codul de procedură civilă)  Recurenta invocă printre...

Citeste mai mult...

Recuzare executor. Stabilire ordine distribuire sume. Antepronunţare.

Recuzare executor. Stabilire ordine distribuire sume. Antepronunţare. Împrejurarea că executorul judecătoresc a stabilit ordinea în care vor fi acoperite creanţele celor doi creditori, nu este de natură să atragă aplicabilitatea art. 27 pct. 7 Cod proc. civ. 1865. Sentinţa civilă  nr. 3360 din data de 25.03.2015 a Judecătoriei  Galaţi Prin sentinţa civilă  nr....

Citeste mai mult...

Amenda penală. Stabilire cuantum zi-amendă

La stabilirea cuantumului unei zile-amendă, instanța de fond nu a indicat care au fost criteriile pentru care a stabilit un cuantum de 40 lei pentru o zi-amendă. Potrivit art.61 alin.3 tz. II Cod penal, cuantumul sumei corespunzător unei zile-amendă se stabilește ținând seama de situația materială a condamnatului și de obligațiile legale ale condamnatului...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Răspunderea administratorilor. Stabilire în sarcina administratorului statutar şi în cea a administratorului de fapt.

Folosirea bunurilor societăţii în interesul propriu sau al altor persoane Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, 8566 din 16 septembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.3490 din 26.09.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, a fost admisă cererea precizată formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei SC P. SRL, H.B.I....

Citeste mai mult...

Stabilire pensie de intretinere Obligaţii de întreţinere

I N S T A N T A : A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA : 1. In prezenta cauza, Judecătoria Tulcea a fost sesizata cu o cerere de stabilire de întreţinere formulata de către reclamantul ………… in contradictoriu cu paratul …………. In motivarea cererii, reclamantul a arătat ca prin sentinţa civila nr. 3069/2006 a Judecătoriei...

Citeste mai mult...

Stabilire paternitate si stabilire pensie de intretinere Cereri

I N S T A N T A: A. ASUPRA CERERII DE FATA: 1. La data de 19.12.2008 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea (dosar nr. …………..) cererea de chemare in judecata formulata de către reclamanta …………….. in calitate de reprezentant al minorei ……………., in contradictoriu cu paratul ………………, solicitând instanţei ca prin hotărârea sa...

Citeste mai mult...

Cerere de ordonanţă preşedinţială pentru stabilire domiciliu minor formulată de curatorul minorei MinoriOrdonanţă Preşedinţială

Prin sentinţa civilă nr . 504 din 26 februarie 2009 pronunţată de Judecătoria Motru în dosarul civil nr . 640/263/2009. a fost admisă cererea formulată de reclamantul T V cu pârâţii T M-L şi T C A fost stabilit domiciliul minorei T A la reclamant,sentinţa fiind vremelnică şi fără somaţie sau trecerea vreunui termen. Pentru a...

Citeste mai mult...

Recunoastere paternitate Paternitate. Stabilire. Tăgadă

Sedinta publica din 6 martie 2009 Asupra actiunii civile de fata: Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr............./327/2008 din 11.11.2008 reclamanta ............., calitate de reprezentanta legala a minorei ..............., nascuta la data de 04 august 2000, a chemat în judecata pe pârâtul .................., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se încuviinteze...

Citeste mai mult...

Stabilire pensie intretinere Obligaţii de întreţinere

Şedinţa publică de la 03.03.2009 La data de ............, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei ............, sub nr..............., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ..............., domiciliată în .........., în contradictoriu cu pârâtul .............., cu domiciliul indicat în ............., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să fie obligat pârâtul la plata unei...

Citeste mai mult...

Stabilire paternitate. Calitate procesuala pasiva. Asigurarea respectarii dreptului de acces la justitie. Minori

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecătoriei Slatina reclamantul L.I. a solicitat instantei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâta B.G., să se stabilească filiaţia sa faţă de defunctul T.I.. In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca s-a născut din relaţia de concubinaj a mamei sale O.E., cu T.I., care la momentul respectiv nu a...

Citeste mai mult...

Contestaţie deciziei stabilire grad de handicap Cereri

SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI DE ADMINISTRATIV SENTINŢA CIVILĂ NR. 159 Şedinţa publică din data de 4 februarie 2009 Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2524/88/2008, M D.I a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.270692/610/PH din 30.06.2008 emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, solicitând anularea acestei decizii. În motivare, contestatoarea a...

Citeste mai mult...