Cauta in aceasta categorie:

Solicitarea constatării dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului prin consfinţirea acordului de mediere. respingere. verificări obligatorii ale instanţei cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru a uzucapa

AUTOR: TRACHE MONICA OBIECT: ACŢIUNE ÎN CONSTATARE Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil la data de 14.11.2013 petenţii AB şi Comuna VC, prin Primar, au solicitat ca instanţa să consfinţească acordul de mediere nr. 52/30.10.2013 încheiat de Birou de Mediator CL şi...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Invocarea caducităţii arbitrajului. Condiţii. Regim juridic

Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Invocarea caducităţii arbitrajului. Condiţii. Regim juridic -Codul de procedură civilă din 1865: art. 353; art. 364 Potrivit art. 3533 alin. (6) din Codul de procedură civilă din 1865, trecerea termenului de arbitraj prevăzut de acest text de lege, nu poate să constituie un motiv de caducitate...

Citeste mai mult...

Acţiune în regres – obligarea pârâtului la plată despăgubire şi penalităţi de întârziere de 1% pe zi de întârziere

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 16.08.2011 sub nr. 3XXXX/299/2011, reclamanta S.C. X GROUP S.A în contradictoriu cu pârâtul GNF, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 24715,80 lei reprezentând despăgubire, a sumei de 189323 lei...

Citeste mai mult...

Drept civil. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Daune morale suferite ca urmare a loviturilor aplicate de pârâţi. Îndeplinirea condiţiilor art. 998-999 C.civ. în vigoare la data introducerii acţiunii.

La data de 23.12.2010, reclamantul C.A. a chemat în judecată pârâţii B.A. şi B.I., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să îi oblige pe aceştia în solidar la plata prejudiciului material de 7000 lei reprezentând contravaloarea unei brăţări de aur marca Versace de 70 g, precum şi la plata prejudiciului moral...

Citeste mai mult...

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, reclamanta s.m. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii r.g. senior, r.f., i.l., r.m.v., r.n.s., r.g. jr. şi r.d.d., să se declare inopozabil acesteia contractul de întreţinere viager

ACŢIUNE PAULIANĂ. Judecătoria Bistriţa – secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 11165/2012, pronunţată în dosarul nr. 635/190/2012 Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, reclamanta S.M. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii R.G. senior, R.F., I.L., R.M.V., R.N.S., R.G. jr. şi R.D.D., să se declare inopozabil acesteia contractul...

Citeste mai mult...

Hotărâre care să ţină loc de act autentic şi partaj judiciar solicitat pe calea acţiunii oblice. Prescripţia dreptului material la acţiune şi condiţiile intentării acţiunii oblice.

Hotărâre care să ţină loc de act autentic şi partaj judiciar solicitat pe calea acţiunii oblice. Prescripţia dreptului material la acţiune şi condiţiile intentării acţiunii oblice. Conform art. 2 alin 1 din legea nr. 247/2005, lege aplicabilă la data intervenirii convenţiei dintre reclamant şi paratul  O. G., terenurile cu sau fără construcţii, situate...

Citeste mai mult...

Anulare titlu , lipsa calitate procesuala pasiva a ocpi Dolj

Constata ca la 02.05.2012 , reclamanta Primăria com.Pleniţa- Comisia Locală de fond funciar  a chemat în judecată  pârâtele OCPI DOLJ  şi  Comisia Judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar  de pe lîngă Prefectura Dolj.  solicitând  să se dispună,  prin hotărârea  ce  se va pronunţa , anularea parţială a titlului de proprietate nr. 152-14944 din...

Citeste mai mult...

Exceptia inadmisibilitatii

SENTINTA CIVILA NR. 4015/CA Sedinta publica din data de 25 iunie 2012 Completul constituit din: PRESEDINTE – M. O. GREFIER – D. M.  Pe rol fiind solutionarea exceptia de nelegalitate a Deciziei de imputare nr. 1 din 04.02.2011, invocata de reclamantul D.O.  in contradictoriu cu paratele ADMINISTRATIA FINANTELOR...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare decizie, impozitare suplimentară a drepturilor de pensie. Derogarea dispoziţiilor legale cu repunerea primarilor în situaţia anterioară. Lipsa de obiect a cererii

-Potrivit art. I din O.U.G. nr.15/2012 art. 2969 din Codul fiscal, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale  de sanatate o reprezinta  numai  partea  de venit  care depaseste  nivelul de 740 lei , iar sumele  retinute în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012  si ianuarie-martie 2011si în  continuare. Prin cererea înregistrata...

Citeste mai mult...

Comercial : Acţiune în plata preţului datorat. Comandă urmată de executare. Aprecierea eronată a probatoriului de către instanţa fondului. Modificarea soluţiei în sensul admiterii acţiunii

Deliberând asupra recursului de faţă, constată: 1.) Obiectul acţiunii Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Pătârlagele sub nr. 2257/277/2009 din 16.12.2009, reclamanta SC M. S. 200 SRL a chemat în judecată pe pârâta SC N. SRL Pătârlagele , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata...

Citeste mai mult...

Uyucapiune, moştenire şi partaj

ACTIUNE ÎN CONSTATARE - SENTINTA CIVILA NR. 675/16.05.2012 Reclamantul CI, a chemat în judecata pe pârâtii  CV si OF, solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta:  sa se constate ca autorii sai, defunctii CG si CP (soti) au dobândit prin efectul prescriptiei achizitive dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 20.000...

Citeste mai mult...

Acţiunea în constatare

Prin  cererea adresata acestei instante la data de 19.04.2012, reclamantul P.F.A GV  a  chemat in judecata pe pârâtul PI pentru ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se constate valabila vânzarea – cumpărarea între vânzătorul promitent PI şi cumpărătorul P.F.A GV, privind imobilul compus din terenul în suprafaţă de 0,50...

Citeste mai mult...

Acţiunea în pretenţii

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 15.11.2011, reclamantul LI a chemat în judecată pe pârâtul LN pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat să-i plătească contravaloarea cheltuielilor efectuate de reclamant cu înfiinţarea plantaţiei de vie, a plantaţiei de lucernă şi pomi fructiferi şi a gardului împrejmuitor, plantaţie ce...

Citeste mai mult...

Contract de gestionare a faunei cinegetice. Cerere de constatare a nulităţii absolute formulată de un terţ faţă de contract. Caracterul de bun public al faunei de interes naţional. Competenţa materială de soluţionare a unei astfel de cereri.

Contract de gestionare a faunei cinegetice. Cerere de constatare a nulităţii absolute formulată de un terţ faţă de contract. Caracterul de bun public al faunei de interes naţional. Competenţa materială de soluţionare a unei astfel de cereri.  Sunt asimilate actelor administrative şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea...

Citeste mai mult...

Acţiune în anularea unei sancţiuni disciplinare aplicate prin Încheierea Consiliului de Disciplină din cadrul i.p.j.

Acţiune în anularea unei sancţiuni disciplinare aplicate prin Încheierea Consiliului de Disciplină din cadrul I.P.J. - Legea nr. 554/2004, republicată, art. 7 - C. pr. civilă, art. 109 alin. 2  - Ordinul M.A.I. nr. 400/2004 Potrivit art. 62 din Ordinul M.A.I. nr. 400/2004, sancţiunea se aplică prin Decizia Şefului Instituţiei,...

Citeste mai mult...

Actiune în regres promovata de fondul de protectie al victimelor strazii. Solutie de admitere.

Judecatoria Sinaia Judecator STEFAN VIERU MARINELA SENTINTA CIVILA NR. 1028/14.09.2011 Dosar nr.  273/310/2011 Domeniu: ACTIUNI (ÎN): ANULARE, POSESORIE, REGRES, PAULIANA, etc. Titlul:.Actiune în regres promovata de FONDUL DE PROTECTIE AL VICTIMELOR STRAZII. Solutie de admitere. Prin actiunea civila introdusa la aceasta judecatorie, la data de 27.02.2011, reclamantul...

Citeste mai mult...

Ac?iune oblica

S.P. - 1780/01.07.2011 Acţiuni în anulare, posesorie, regres,pauliană, etc. Acţiune oblică Constată că , prin acţiunea civilă , iniţial înregistrată pe rolul Judecătoriei Mediaş la data de 5.08.2008 , reclamantul P. N. , domiciliat în M. , str. M. V. , nr. - , jud. S. , a solicitat , în...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare act administrative. Hotărâre a consiliului local adoptată fără avizul comisiilor de specialitate. Nelegalitatea hotărârii

În conformitate cu  dispozitiile art.44  din Legea  nr. 215/2001, privind administratia  publica locala, republicata, consiliul local nu poate lua în dezbatere  proiectele de hotarâri daca acestea  nu sunt  însotite de rapoartele  comisiilir de specialitate. Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de  18.03.2011 sub nr. 1762/87/2011, reclamantul Prefectul  Judetului Teleorman...

Citeste mai mult...