Cauta in aceasta categorie:

Plangere contraventionala admisa proces verbal de contraventie la regimul circulatie

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul C Ş M, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cxxxx. Anulează Procesul verbal de contraventie Seria PCLX nr. 0226602/27.04.2021, emis de intimat. In fapt , la data de xxxx petentul a fost amendat contraventional pe considerentul ca a circulat cu viteza dee 190 km/h, aplicandui-se o amenda...

Citeste mai mult...

Amanarea aplicarii pedepsei ( art.83 CP) pentru infractiunea de Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice” ( art. 337 alin 1 din Cod Penal)

Prin rechizitoriul intocmit de Parchetul de pe langa Judecatoria Cxxx, in dosarul penal nr. 2107/P/2019, inculpatul P R a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de refuz sau sustragere de la prelevara de mostre biologice, prev. de art. 337 alin.1 Cp. Prin Sentinta penala nr. 22/2021 instanta de fond a dispsus: În baza art.396 alin.1 C....

Citeste mai mult...

Condamnare cu suspendare trafic de droguri de risc ( art.2 alin.1 din legea 143/2000 si detinere ilicita de droguri de risc in vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin.1 din Legea 143/2000

Prin  rechizitoriul nr.3xxx/D/P/2019 intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – D.I.I.C.O.T.-Structura Centrala, in dosarul penal nr. 3xxx/D/P/2019, inculpatul TC  a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, prev de art. 2 alin.1 din legea 143/2000 ( 2 acte materiale), cu aplic. art. 35...

Citeste mai mult...

Condamnare cu suspendare. Sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP) grup infractional organizat si transfer neautorizat de date informatice în formă continuată

Tip solutie: Condamnare cu acord de recunoaştere Solutia pe scurt: În baza art. 485 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între încheiat între Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie-DIICOT si inculpatii XX, YY., . 1.In baza art. 367 alin. 1, 3, 6 C.p. cu aplicarea art.480 alin.4...

Citeste mai mult...

Achitare tentativa la omor

În sarcina inc.A.M. s-a reţinut săvârşirea faptei de tentativa la infractiunea de omor prev de art.32 rap la disp art.188 CP cu aplicarea art.41 alin.1 CP. In rechizitoriu se retine in fapt ca, in data de xx  a avut loc un conflict violent intre doua grupuri de persoane. Sub aspectul incadrarii juridice se retine ca fapta comisa...

Citeste mai mult...

Achitare traficul de minori (Legea 678/2001 art. 13)

  Prin sentinta penala  nr. 1138 din 02 iulie 2019 a Tribunalului B inc. C.F. a fost condamnat la 4 ani cu executare pentru savarsirea infractiunilor de constituire grup infractional si trafic de minori. In apel, prin readministrarea probatoriului, instanta de control judiciar modifica in parte sentinta apelata si dispune: În baza art. 421 pct. (2) lit. a)...

Citeste mai mult...

Solicitarea constatării dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului prin consfinţirea acordului de mediere. respingere. verificări obligatorii ale instanţei cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru a uzucapa

AUTOR: TRACHE MONICA OBIECT: ACŢIUNE ÎN CONSTATARE Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil la data de 14.11.2013 petenţii AB şi Comuna VC, prin Primar, au solicitat ca instanţa să consfinţească acordul de mediere nr. 52/30.10.2013 încheiat de Birou de Mediator CL şi...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Invocarea caducităţii arbitrajului. Condiţii. Regim juridic

Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Invocarea caducităţii arbitrajului. Condiţii. Regim juridic -Codul de procedură civilă din 1865: art. 353; art. 364 Potrivit art. 3533 alin. (6) din Codul de procedură civilă din 1865, trecerea termenului de arbitraj prevăzut de acest text de lege, nu poate să constituie un motiv de caducitate...

Citeste mai mult...

Acţiune în regres – obligarea pârâtului la plată despăgubire şi penalităţi de întârziere de 1% pe zi de întârziere

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 16.08.2011 sub nr. 3XXXX/299/2011, reclamanta S.C. X GROUP S.A în contradictoriu cu pârâtul GNF, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 24715,80 lei reprezentând despăgubire, a sumei de 189323 lei...

Citeste mai mult...

Drept civil. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Daune morale suferite ca urmare a loviturilor aplicate de pârâţi. Îndeplinirea condiţiilor art. 998-999 C.civ. în vigoare la data introducerii acţiunii.

La data de 23.12.2010, reclamantul C.A. a chemat în judecată pârâţii B.A. şi B.I., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să îi oblige pe aceştia în solidar la plata prejudiciului material de 7000 lei reprezentând contravaloarea unei brăţări de aur marca Versace de 70 g, precum şi la plata prejudiciului moral...

Citeste mai mult...

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, reclamanta s.m. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii r.g. senior, r.f., i.l., r.m.v., r.n.s., r.g. jr. şi r.d.d., să se declare inopozabil acesteia contractul de întreţinere viager

ACŢIUNE PAULIANĂ. Judecătoria Bistriţa – secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 11165/2012, pronunţată în dosarul nr. 635/190/2012 Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, reclamanta S.M. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii R.G. senior, R.F., I.L., R.M.V., R.N.S., R.G. jr. şi R.D.D., să se declare inopozabil acesteia contractul...

Citeste mai mult...

Hotărâre care să ţină loc de act autentic şi partaj judiciar solicitat pe calea acţiunii oblice. Prescripţia dreptului material la acţiune şi condiţiile intentării acţiunii oblice.

Hotărâre care să ţină loc de act autentic şi partaj judiciar solicitat pe calea acţiunii oblice. Prescripţia dreptului material la acţiune şi condiţiile intentării acţiunii oblice. Conform art. 2 alin 1 din legea nr. 247/2005, lege aplicabilă la data intervenirii convenţiei dintre reclamant şi paratul  O. G., terenurile cu sau fără construcţii, situate...

Citeste mai mult...

Anulare titlu , lipsa calitate procesuala pasiva a ocpi Dolj

Constata ca la 02.05.2012 , reclamanta Primăria com.Pleniţa- Comisia Locală de fond funciar  a chemat în judecată  pârâtele OCPI DOLJ  şi  Comisia Judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar  de pe lîngă Prefectura Dolj.  solicitând  să se dispună,  prin hotărârea  ce  se va pronunţa , anularea parţială a titlului de proprietate nr. 152-14944 din...

Citeste mai mult...

Exceptia inadmisibilitatii

SENTINTA CIVILA NR. 4015/CA Sedinta publica din data de 25 iunie 2012 Completul constituit din: PRESEDINTE – M. O. GREFIER – D. M.  Pe rol fiind solutionarea exceptia de nelegalitate a Deciziei de imputare nr. 1 din 04.02.2011, invocata de reclamantul D.O.  in contradictoriu cu paratele ADMINISTRATIA FINANTELOR...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare decizie, impozitare suplimentară a drepturilor de pensie. Derogarea dispoziţiilor legale cu repunerea primarilor în situaţia anterioară. Lipsa de obiect a cererii

-Potrivit art. I din O.U.G. nr.15/2012 art. 2969 din Codul fiscal, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale  de sanatate o reprezinta  numai  partea  de venit  care depaseste  nivelul de 740 lei , iar sumele  retinute în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012  si ianuarie-martie 2011si în  continuare. Prin cererea înregistrata...

Citeste mai mult...

Comercial : Acţiune în plata preţului datorat. Comandă urmată de executare. Aprecierea eronată a probatoriului de către instanţa fondului. Modificarea soluţiei în sensul admiterii acţiunii

Deliberând asupra recursului de faţă, constată: 1.) Obiectul acţiunii Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Pătârlagele sub nr. 2257/277/2009 din 16.12.2009, reclamanta SC M. S. 200 SRL a chemat în judecată pe pârâta SC N. SRL Pătârlagele , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata...

Citeste mai mult...