Cauta in aceasta categorie:

Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate

Sentinţa civilă nr. 2 din 09.01.2012 – Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate  Prin cererea precizata,înregistrată  pe rolul Judecătoriei Bicaz sub numărul 461/188/2008, reclamanta G.I. M. a chemat in judecată civilă  pe pârâtele N. Gh.T.,Comisia Comunală xxx pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor(Comisia Locală) şi Comisia judeteană...

Citeste mai mult...

Modificare titlu

R O M Â N I A JUDECĂTORIA PODU TURCULUI Dosar nr. 229/829/2012 SENTINŢA CIVILĂ NR. 230/2012 Şedinţa publică de la 01.03.2012? Completul compus din: PREŞEDINTE judecător Grefier Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta R.M. V. şi pe pârâtele Comisia Locală ___ de aplicare...

Citeste mai mult...

Acţiuni – cerere de modificare

Pronunţând sentinţa civilă nr.87/14.01.2010 Judecătoria Oneşti a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta G.G. şi, respingând ca tardivă cererea de modificare a acţiunii formulată de reclamant, a respins acţiunea formulată de reclamantul M.V. pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că la data de...

Citeste mai mult...

Comercial- modificare act

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr. ....... din 02.09.2010, reclamantii ....... si ....... au chemat în judecata pârâta Banca ....... pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta sa se modifice art. 5 din Contractul de credit nr. 2008268841 din 20.05.2008, în sensul ca, în loc de "dobândirea de referinta variabila" care...

Citeste mai mult...

Modificare sentinţă civilă în calea de atac a recursului. Aplicarea dispoziţiilor art.312 al.3 Cod procedură civilă coroborat cu art.304 pct.9 Cod procedură civilă

Prin cererea înregistrată sub nr. 1355/270/2012 pe rolul Judecătoriei Oneşti reclamanta S.E. a chemat în judecată pe pârâtul S.T., solicitând majorarea pensiei de întreţinere pentru minorul S.C.A. Prin sentinţa civilă nr.1660/15.05.2012 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 1355/270/2012 a fost respinsă acţiunea şi pentru a pronunţa hotărârea de mai sus instanţa de...

Citeste mai mult...

Modificare act constitutiv – respinsă

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. xxx/259/2015, petentul A.D., în calitate de împuternicit al Clubului Sportiv …….., a solicitat  să pronunţe o încheiere prin care să se constate modificarea actului constitutiv şi al statului Clubului Sportiv …….., privind structura Consiliului Director al Clubului Sportiv ………., conform procesului verbal nr. xxx/29.06.2015, Hotărârii...

Citeste mai mult...

Modificare Statut Sindicat. Condiţii

Modificare Statut Sindicat. Condiţii Potrivit art. 5 din Legea nr. 122/1996 casele de ajutor reciproc ale salariaţilor şi uniunile acestora se constituie, se organizează şi funcţionează ca persoane juridice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre aga. modificare act constitutiv. cvorum

ANULARE HOTĂRÂRE AGA. MODIFICARE ACT CONSTITUTIV. CVORUM Hotărârile A.G.A ce au ca obiect modificarea structurii acţionariatului trebuie adoptate cu cvorumul şi majoritatea prevăzute de lege pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a VV-a Comercială la data de 13.04.2006 sub nr.13534/3/2006 reclamanta Broadhurst Investments Limited...

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 2358/2009. Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA CURTEA DE APEL PLOIEȘTI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DOSAR NR. 2884,- DECIZIA NR. 2358 Ședința publică din data de 10 decembrie 2009 PREȘEDINTE: Ioana Cristina Țolu JUDECĂTORI: Ioana Cristina Țolu, Traian Logojan Cristina - Grefier - Pe rol fiind judecarea cererii de revizuire formulată de revizuienta SC SA cu sediul în B,-, județul B, privind decizia nr. 1303 din 11 iunie...

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 2225/2009. Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA CURTEA DE APEL PLOIEȘTI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE Dosar nr- DECIZIA NR.2225 Ședința publică din data de 19 noiembrie 2009 PREȘEDINTE: Ioana Cristina Țolu JUDECĂTORI: Ioana Cristina Țolu, Traian Logojan Cristina Grefier - Pe rol fiind soluționarea recursului declarat de contestatorul, domiciliat în S,-, județul P, cu domiciliul ales la Cabinet Avocat, cu sediul în B,-,.439A,.A,.7,.26, sector 2, împotriva sentinței...

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 1303/2009. Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA CURTEA DE APEL PLOIEȘTI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ DOSAR NR- ȘI DE ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA NR. 1303 Ședința publică din data de 11 iunie 2009 PREȘEDINTE: Ioana Cristina Țolu JUDECĂTORI: Ioana Cristina Țolu, Cristina Pigui Traian - Grefier - Pe rol fiind soluționarea recursului declarat de reclamantul G domiciliat în B, str. -, -.2, județul B, împotriva sentinței civile nr. 348 din 27...

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 752/2009. Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA CURTEA DE APEL PLOIEȘTI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ DOSAR NR- ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA NR.752 Ședința publică din data de 14 aprilie 2009 PREȘEDINTE: Dan Andrei Enescu JUDECĂTORI: Dan Andrei Enescu, Violeta Dumitru Cristina : - - Grefier: - Pe rol fiind soluționarea recursului declarat de reclamanții -, din Târgoviște, str - -,.5,. A,4,. 9, județul D, din Târgoviște, str. B-dul -,. 1,....

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 1168/2008. Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA CURTEA DE APEL PLOIEȘTI SECȚIA DE CONFLICTE DE MUNCĂ DOSAR NR- ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA NR.1168 Ședința publică din data de 18 iunie 2008 PREȘEDINTE: Simona Petruța Buzoianu JUDECĂTORI: Simona Petruța Buzoianu, Ioana Cristina Țolu : - - Grefier: - Pe rol fiind soluționarea recursului declarat de reclamanta, cu domiciliu ales în B,-, județul B, împotriva sentinței civile nr.199 din 6 martie 2008...

Citeste mai mult...

Contract de antrepriză. Clauză de modificare a obiectului contractului. Efecte

C. civ., art. 969 Clauza inserată în contractul de antrepriză încheiat între reclamantă, în calitate de antreprenor general, şi pârâtă, în calitate de beneficiar, având ca obiect constituirea unui ansamblu rezidenţial compus din 4 blocuri de locuinţe, potrivit cu carc „Beneficiarul are dreptul de a extinde sau reduce volumul lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract. Antreprenorul...

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 180/2008. Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA CURTEA DE APEL PLOIEȘTI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ DOSAR NR. 3841,- ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA NR. 180 Ședința publică din data de 22 februarie 2008 PREȘEDINTE: Ioana Cristina Țolu JUDECĂTORI: Ioana Cristina Țolu, Cristina Moiceanu Traian : - Grefier: Pe rol fiind judecarea contestației în anulare formulată de contestatorul, cu domiciliul în localitatea Câmpina,-, bloc 2,. B,. 2, jud. P, împotriva deciziei civile...

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 149/2008. Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA CURTEA DE APEL PLOIEȘTI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ DOSAR NR- ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA NR. 149 Ședința publică din data de 15 februarie 2008 PREȘEDINTE: Ioana Cristina Țolu JUDECĂTORI: Ioana Cristina Țolu, Traian Logojan Marilena - Grefier - Pe rol fiind judecarea recursului declarat de pârâtul Primarul comunei, cu sediul în comuna, județul P, și intimatul domiciliat în comuna, județul P, împotriva sentinței...

Citeste mai mult...

Clauză compromisorie. Modificare unilaterală. Inexistenţa acceptării de către client. Nulitate. Caracterul leonin al mecanismului obligaţional. Consecinţe

C. civ., art. 969 alin. (1) şi (2), art. 970 alin. (1), art. 1004. art. 106. art. 1010 C. proc. civ.. art. 340 şi urm. Tribunalul arbitral a respins excepţia de necompetcnţă formulată de către pârâta R. Pentru a proceda în acest sens. Tribunalul arbitral a constatat că, potrivit paragrafului „Legea aplicabilă şi jurisdicţia” din Secţiunea...

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 425/2009. Curtea de Apel Suceava

Dosar nr- - Contestație decizie modificare contract de muncă - ROMÂNIA CURTEA DE APEL SUCEAVA SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA NR. 425 Ședința publică din 14 aprilie 2009 PREȘEDINTE: Andrianu Virgil JUDECĂTOR 2: Maierean Ana JUDECĂTOR 3: Gheorghiu Neculai Grefier - - Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâta " SERV" B, cu sediul în mun. B,-, județul B, prin...

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 92/2010. Curtea de Apel Constanta

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANȚA SECȚIA CIVILĂ, MINORI ȘI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA CIVILĂ NR.92/CM Ședința publică din 23 februarie 2010 Completul specializat pentru cauze privind Conflicte de muncă și asigurări sociale PREȘEDINTE: Răzvan Anghel JUDECĂTOR 2: Maria Apostol JUDECĂTOR 3: Jelena Zalman Grefier - - S-a luat în examinare recursul civil formulat de reclamantul, domiciliat în C,-, - Sc.A,.1,.3, împotriva sentinței...

Citeste mai mult...

Contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă. Decizia 3/2010. Curtea de Apel Constanta

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL CONSTANȚA SECȚIA CIVILĂ, MINORI ȘI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA CIVILĂ NR. 3/CM Ședința publică din 12 Ianuarie 2010 Complet specializat pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale PREȘEDINTE: Maria Apostol JUDECĂTOR 2: Mariana Bădulescu JUDECĂTOR 3: Răzvan Anghel Grefier - - Pe rol judecarea recursului civil declarat de recurentul reclamant, cu domiciliul procesual ales în C,-,...

Citeste mai mult...