Cauta in aceasta categorie:

Contract de împrumut ipotecar încheiat de o persoană sub identitate falsă, pe numele reclamantului. Poziţia reclamantului faţă de act. Admisibilitatea probării lipsei consimţământului, a lipsei ilicitării, şi imoralităţii cauzei prin orice mijloc de …

Inexistenta si falsitatea cauzei se pot dovedi prin probarea lipsei unui elemente esential la încheierea actului ori prin a dovedi ca altul  a fost motivul determinant al încheierii actului juridic. Imoralitatea si ilicitatea cauzei, inclus pe... la lege, pot fi dovedite cu orice mijloc de proba admis de lege, indiferent daca...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Calitate de persoană îndreptăţită. Competenţa instanţei învestită cu soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei unităţii deţinătoare de a soluţiona pe fond cererea de acordare a măsurilor reparatorii

Legea nr. 10/2001. Calitate de persoană îndreptăţită. Competenţa instanţei învestită cu soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei unităţii deţinătoare de a soluţiona pe fond cererea de acordare a măsurilor reparatorii. Prin sentinţa civilă nr. 263 pronunţată la data de  22.02.2007 de Tribunalul Mureş, a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta F.J., în...

Citeste mai mult...

Deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal

Prin rechizitoriul nr. X/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul C.L. pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu...

Citeste mai mult...

Punere sub interdicţie. Persoană căreia i s-a numit un curator, care nu s-a prezentat la administrarea probelor în primă instanţă. Asigurarea asistenţei juridice prin avocat. Legalitatea sentinţei astfel pronunţate

Curtea de Apel Cluj,  Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, Decizia nr. 1228 din 26 mai 2010 Prin sentinţa civilă nr. 12394/13.10.2009, a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis cererea formulată de reclamanta Asociaţia de Proprietari din Cluj-Napoca Cluj-Napoca  str. S.  nr.2, jud.Cluj în contradictoriu cu pârâta G.D., având...

Citeste mai mult...

Autorizare persoană fizică. Refuz nejustificat al autorităţii competente

Autorizare  persoană fizică. Refuz nejustificat  al autorităţii competente. Procedură  aplicabilă cererilor iniţiate  sub  imperiul Legii nr.300/2004. Art.29 al.3 din H.G. nr.1391/2006 Art.1,2 din Legea nr. 300/2004 Art.39 din O.U.G. nr.44/2008 Potrivit  art.29 al.3 din  H.G. nr.1391/1996 modificat prin H.G. nr.56/2007 pregătirea practică  a persoanelor  în vederea obţinerii  permisului ...

Citeste mai mult...

Legea nr. 302/2004. Transferarea persoanelor condamnate. Persoană deţinută într-un stat membru, în executarea unei pedeapse aplicate printr-o hotărâre a instanţelor române, recunoscută de statul străin. Cerere de recunoaştere şi transfer a persoanei conda

În cazul în care cetăţeanul român nu a fost condamnat în străinătate, pentru o faptă comisă pe teritoriul statului emitent, ci în România, pentru o faptă comisă pe teritoriul statului român, hotărârea statului italian prin care s-a respins cererea autorităţilor judiciare române de predare în România persoanei condamnate, în baza unui mandat european de...

Citeste mai mult...

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Debitor persoană fizică. Respingerea cererii

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 10704 din 8 noiembrie 2013 Prin sentinţa civilă nr.1541 din 28.05.2013 a TribunaluluiSpecializat Cluj s-a respins cererea formulată de creditoarea B.A.R. în contradictoriu cu debitorul A.R.V., având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut...

Citeste mai mult...

Persoană juridică deţinătoare şi persoană juridică notificată. Obligaţiile rezultate din dispoziţiile art.27 din Legea nr.10/2001, în sarcina persoanei juridice notificate, care nu deţine, sau deţine parţial imobilul solicitat. Restituiri

La data de 04.08.2006, A.M. a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr.11498/17.07.2006 emisă de Primarul Mun.Craiova în baza Legii 10/2001, prin care a fost respinsă cererea de restituire în natură a terenului în suprafaţă de 18080 mp.. În motivarea contestaţiei a arătat că autoarea sa A.S a solicitat restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 20504...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Lipsa calităţii de persoană îndreptăţită în sensul art. 3 şi 4 din lege. Locuinţe

Lipsa calităţii de persoană îndreptăţită în sensul art. 3 şi 4 din lege. Prin probatoriul administrat în cauză s-a dovedit că imobilul a fost cumpărat de soţia supravieţuitoare, după decesul soţului ei, prin urmare pretenţia moştenitorilor acestuia din urmă la acordarea măsurilor reparatorii este nejustificată, ei neînscriindu-se în categoria persoanelor îndreptăţite în sensul prevederilor art. 3...

Citeste mai mult...

Contract de prestări servicii. Semnarea contractului de o persoană neîmputernicită. Verificarea de scripte.

Cererea de obligare a pârâtei la plata sumei inserate în clauza penală C. proc. civ., art. 177 şi urm. R.P.A. ale C.A.C.I. de pe lângă C.C.I.R., art. 91 Reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pc un contract de prestări servicii, pe care l-a înregistrat la nr. 25234 din 5 mai 2005, în care s-a prevăzut că pârâta, reprezentată de administratorul...

Citeste mai mult...

Incălcarea de către o persoană condamnată a măsurilor de supraveghere de art 86 cod penal

Încălcarea cu rea credinţă a obligaţiilor şi măsurilor stabilite de instanţă conform art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal, atâta timp cât nu s-a făcut nici o dovadă de către un condamnat că ar fi fost împiedicat de împrejurări neimputabile, să respecte planul de supraveghere întocmit, conduce la revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a...

Citeste mai mult...

Calitate procesuală. Recurs declarat de o persoană care nu a fost parte la judecata în fond. Lipsa calităţii de reprezentant

Secţia comercială şi de administrativ şifiscal, decizia nr. 834 din 25 februarie 2011 Prin Sentinţa civilă nr. 3425 din 29.07.2010 a Tribunalului Sălaj s-a admis acţiunea formulată de către reclamanta DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SALAJ şi s-a dispus anularea măsurilor dispuse la lit. B din dispozitivul Deciziei nr. 31 din 05.11.2009 emisă de...

Citeste mai mult...

Revizuire promovată de o terţă persoană. Inadmisibilitate Faliment

C. proc. civ., art. 322-328 Părţile în revizuire sunt revizuientul şi intimatul, revizuient putând fi numai persoana care a figurat ca parte în hotărârea atacată, persoanele cărora părţile le-au transmis calitatea lor procesuală, precum şi procurorul. Potrivit dispoziţiilor procesual civile căile de retractare pot fi folosite de părţile litigante, adică de persoanele care au...

Citeste mai mult...

Contract de împrumut ipotecar încheiat de o persoană sub identitate falsă, pe numele reclamantului. Poziţia reclamantului faţă de act. Admisibilitatea probării lipsei consimţământului, a lipsei

Inexistenta si falsitatea cauzei se pot dovedi prin probarea lipsei unui elemente esential la încheierea actului ori prin a dovedi ca altul a fost motivul determinant al încheierii actului juridic. Imoralitatea si ilicitatea cauzei, inclus pe... la lege, pot fi dovedite cu orice mijloc de proba admis de lege, indiferent daca în înscrisul constatator cauza este...

Citeste mai mult...

Comunicarea hotărârii către o persoană juridică prin afişare. Excepţie. Dovada produsă de procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a hotărârii

Este adevărat că, potrivit art. 92^1 (teza I) din Codul de procedură civilă, comunicarea hotărârii nu se poate realiza în cazul persoanelor juridice prin afişare, însă acelaşi articol instituie prin teza a ll-a două excepţii în care şi în cazul persoanelor juridice este permisă afişarea - ca modalitate de comunicare a actelor de procedură. ...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Reorganizare persoană juridică notificată. Societate succesoare în drepturi. Distincţie între lipsa capacităţii de folosinţă şi lipsa calităţii procesuale pasive.Persoane juridice

Legea nr. 10/2001. Reorganizare persoana juridica notificata. Societate succesoare în drepturi. Distinctie între lipsa capacitatii de folosinta si lipsa calitatii procesuale pasive. 1. Prin sentinta civila nr. 276 de la 09 octombrie 2009, pronuntata de Tribunalul Mehedinti - Sectia Civila în dosarul nr. 39/101/2004 s-a admis exceptia lipsei capacitatii de folosinta a contestatorului I.V. S-a...

Citeste mai mult...