Cauta in aceasta categorie:

Procedura insolvenţei. Contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe în condiţiile art.75 (1) din Legea nr.85/2006. Interpretarea greşită a tezei finale.

Procedura insolvenţei. Contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe în condiţiile art.75 (1) din Legea nr.85/2006. Interpretarea greşită a tezei finale. Legea nr.85/200: art.73, art.75 Teza finală a articolului 75 (1) din Legea nr.85/2006, ce a stat la...

Citeste mai mult...

Artaj succesoral. Interpretarea dispozitiilor art.921 Cod civil cu privire la revocarea unui testament anterior prin cel ulterior

1) Partaj succesoral. Interpretarea dispozitiilor art.921 Cod civil cu privire la revocarea unui testament anterior prin cel ulterior (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.12305/299/2007 - DECIZIA CIVILA NR.131/02.02.2010) Prin cererea înregistrata la data de 05.06.2007, pe rolul Judecatoriei...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Inadvertenţă cu privire la literele din articolele care prevăd şi sancţionează contravenţia

În mod corect au fost indicate atât actul normativ cât şi articolul în care se încadrează contravenţia reţinută în sarcina petentei, existând însă o inadvertenţă cu privire la literele din articolele care prevăd şi sancţionează contravenţia respectivă. Instanţa apreciază însă că nu este ţinută de încadrarea juridică făcută de agentul constatator, iar...

Citeste mai mult...

Obligatia angajatorului de a elibera adeverinta cu privire la încadrarea perioadei lucrate de salariat în grupa de munca.

Obligatia angajatorului de a elibera adeverinta cu privire la încadrarea perioadei lucrate de salariat în grupa de munca. La cererea intimatului, s-a eliberat adeverinta corespunzatoare formularului tip prevazut în Anexa la Ordinul nr.590/15.09.2008 al Ministerului Muncii anterior introducerii cererii de chemare în judecata. Solicitarea de eliberare a unei adeverinte fara a mentiona...

Citeste mai mult...

Contestaţie în anulare cu privire la o sentinţă pronunţată în soluţionarea unei plângeri formulate în temeiul art. 2781 Cod de procedură penală. Recurs inadmisibil

Sentinţa penală atacată nu face parte dintre hotărârile prevăzute de lege care pot face obiectul controlului judiciar prin exercitarea unui recurs, pe de o parte pentru că dispoziţiile procesual penale (art. 392 alin. 4 C.proc.pen.) nu prevăd o asemenea cale de atac împotriva hotărârilor pronunţate în soluţionarea unei contestaţii în anulare decât în ipoteza...

Citeste mai mult...

Admisibilitate acţiune a Prefectului cu privire la stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale; criterii ce pot fi avute în vedere de instanța de contencios administrativ la soluţionarea acestor litigii

Potrivit art. II din Legea nr. 133/2012 privind aprobarea OUG nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 , „în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, documentaţiile comisiilor de delimitare, în care procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau...

Citeste mai mult...

Achiziţie publică. Solicitare de clarificări cu privire la clauzele contractuale. Notificare formulată în temeiul art. 2561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Modificarea clauzelor contractului de achiziţie publică care urmează a s…

Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Prin decizia nr. 3671/400C4/3851 din 29.08.2011, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. C. F. Iaşi  - G.C. în contradictoriu cu autoritatea contractantă C.J.N., în procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări „Reabilitarea şi...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Contestaţie formulată de creditoare cu privire la măsura neînscrierii creantei sale în tabelul de creante. Îndeplinirea corectă a obligatiilor legale de către practicianul in insolventă.

Potrivit art.61 din Legea nr. 85/2006, în urma deschiderii procedurii, administratorul sau lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. 1 litera c ori după caz în condiţiile art. 32 alin. 2. Aşa cum a reţinut şi judecătorul sindic, textul legal impune...

Citeste mai mult...

Acţiune în modificarea cărţii funciare cu privire la suprafaţa terenului. Admisibilitate Cadastru. Intabulare

Legea nr. 7/1996, art. 33, art. 34 alin. (1) pct. 4 Ordinul nr. 634/2006 al directorului general al A.N.C.P.I., art. 25 Articolul 33 din Legea nr. 7/1996 face distincţie între rectificare – prin care „se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară” – şi modificare –...

Citeste mai mult...

Întocmire tabel definitiv completator cu privire la alţi creditori, ulterior votării planului de reorganizare

Lipsa votării planului de către aceşti creditori . Consecinţe asupra confirmării planului de reorganizare. Legea nr.85/2006 nu prevede o procedură cu privire la completarea/modificarea/schimbarea planului de reorganizare, în situaţia de fapt dată, nu există nicio dispoziţie legală care să reglementeze situaţia creditorilor cu creanţe anterioare deschiderii procedurii şi confirmării unui plan de reorganizare, ale...

Citeste mai mult...

Incidenta termenului de 30 de zile prevazut de art. 149 alin. 1 Cpp cu privire la obligatia de verificare de catre instanta a arestarii preventive in cursul judecatii Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Cu privire la obligatia de verificarea temeiniciei si legalitatii arestarii preventive a inculpatului C. I. R. inauntrul termenului de 60 de zile prevazut de art.3002 rap. la art. 160b C.p.p. Tribunalul Olt prin incheierea din 27 oct. 2911 pronuntata in dosarul nr. 5318/104/2010 a constatat ca aceasta a incetat de drept si totodata ca...

Citeste mai mult...

Încheierea unei tranzacţii cu privire la despăgubirile civile, înainte de sesizarea instanţei prin rechizitoriu, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale ce reglementează această instituţie, împiedică partea civilă să mai solicite instanţei, despăgubir

Numai în ipoteza în care părţile civile ar dovedi anumite cauze de nulitate ale respectivelor tranzacţii civile s-ar putea solicita despăgubiri civile. Prin sentinţa penală nr. 277 din data de 20 decembrie 2011, Judecătoria Făgăraş, în baza art. 178 alin.1, 2 şi 5 din codul penal a condamnat pe inculpatul O.G. la o pedeapsă...

Citeste mai mult...

Criticabilă este sentinţa apelată numai cu privire la aplicarea măsurii confiscării speciale în ceea ce-i priveşte pe apelanţii I.A. şi Î.V.

Astfel, din procesul-verbal de percheziţie domiciliară (d.u.p.), rezultă că la data de 24.01.2008 a fost ridicată suma de 440 lei aparţinând inculpatei I.A. şi consemnată la CEC. De asemenea, în cursul percheziţiei domiciliare efectuate la 24.01.2008 a fost ridicată şi consemnată la CEC suma de 225 lei de la inculpatul Î.V. (d.u.p ). Cum din probatoriul administrat...

Citeste mai mult...

Criterii de apreciere cu privire la cuantumul despagubirilor morale acordate potrivit art.504 Cod procedura penala pentru arestarea nelegala ca urmare a revocarii decretului de gratiere. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE -DECIZIA CIVILA NR. 230 A/10.04.2009) Deliberând asupra cererilor de apel de fata, constata urmatoarele: Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a Civila, la data de 22.09.2007, reclamantul l.P. a solicitat, în contradictoriu...

Citeste mai mult...

Corupţie sexuală Viaţa sexuală (infracţiuni cu privire la)

Titlu: coruptie sexuala Data speţă: 13.12.2010 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr.563/P/13.09.2010, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului C. P. pentru săvârşirea infracţiunii de sexuală, prevăzută de art.202 al.1 Cod penal. S-a reţinu în sarcina inculpatului că la data de 09.07.2010, a săvârşit acte cu caracter...

Citeste mai mult...

INADMISIBILITATEA ACTIUNII DE DREPT COMUN CU PRIVIRE LA CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A UNOR ACTE DE EXECUTARE Contestaţie la executare

Sentinta civila nr. 820/21.02.2006 Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.12.2005, sub nr. 292/2006, reclamantul M.T. a chemat in judecata pe parata Administratia Finantelor Publice Slatina, solicitand instantei sa constate nulitatea absoluta a titlului executoriu nr. 2031/10.04.2000, emis cu nerespectarea dispozitiilor art. 23 – 25 din O.G. nr. 11/1996. Cererea a fost initial...

Citeste mai mult...

Aprecierea suverană a judecătorului-sindic cu privire la sumele ce se distribuie cu titlu de onorariu cuvenit administratorului/ lichidatorului judiciar . Faliment

Remuneraţia stabilită potrivit art.23 alin. 1 din Legea nr.64/1995, în forma unei sume lunare, nu are caracterul unui salariu, încât administratorul judiciar să fie îndreptăţit să încaseze lunar această sumă, pe toată durata procedurii, independent de îndeplinirea atribuţiilor sale. Interpretarea contrară ar conduce la situaţia paradoxală ca administratorul / lichidatorul judiciar să încaseze un onorariu...

Citeste mai mult...