Cauta in aceasta categorie:

Îndreptarea erorii materiale din titlul de proprietate

Constată că prin cererea înregistrată sub nr.  5314/25.11.2013 , reclamanta AJ , a solcitat îndreptarea erorii materiale  din titlul de proprietate 117653/29.03.1995 şi  TP 117576 din 11.04.1995 , emise de  Comisia Judeţeană de fond funciar Bacău . În motivarea  cererii, reclamanta precizează că în TP  117576 din 11.04. 1995 s-a trecut în...

Citeste mai mult...

Civil. actiune privind constatarea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren atunci cand s-a incheiat doar un antecontract de vanzare cumparare

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante reclamantii LA LN au chemat in judecata pe paratii CA,  AI si au solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca sunt proprietarii terenului in suprafata de 1200 mp,situat in intravilanul, urmand ca hotararea instantei sa tina loc de act autentic...

Citeste mai mult...

Stabilirea dreptului de proprietate

ROMÂNIA JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD Operator 2826 DOSAR NR. SENTINŢA CIVILĂ NR.432/2012 Şedinţa publică din 05 martie 2012 Preşedinte: Grefier: S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea formulată de reclamanta Comisia locală Ineu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor împotriva pârâtelor Comisia...

Citeste mai mult...

Admisibilitatea actiunii in evacuare bazata pe dreptul de proprietate.

Potrivit sentintei  civile nr.3365 din 28  noiembrie 2006,  pronuntata de Judecatoria Slobozia  s-a  admis  cererea  formulata  de  reclamanta O.A.  si  s-a  dispus evacuarea pârâtilor  C.S. si  C.V.  din  imobilul  constituit din  casa  si  teren,  situat în comuna Cocora, judetul  Ialomita . Pentru a se pronunta  astfel,  instanta  de fond  a  retinut  ca potrivit ...

Citeste mai mult...

Actiune in constatare a dreptului de proprietate

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă TITLU: acţiune în constatare drept de proprietate DATA:12.05.2009 Domeniu asociat: proprietate privată Prin cererea înregistrată  la data de 15.05.2005 sub nr.513/199/2008 pe rolul J. B. reclamanta A. I.  a  chemat în judecată civilă pe pârâtul or. B., prin Primar, pentru ca în contradictoriu cu acesta pe...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate, în sensul înscrierii petentei pe titlu. Lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 18/1991

Prin cererea înregistrata la nr. 5332 din 5 XII 2011,  contestatorul SC  E S SRL a formulat în contradictoriu cu intimatul  C N,  contestatia în anulare împotriva deciziei civile nr. 1238 /R/17.XI 2011 a Tribunalului Teleorman  solicitând anularea acesteia si pe fond rejudecarea recursului declarat de recurentul – intimat C N si respingerea acestuia...

Citeste mai mult...

Constatare drept de proprietate. uzucapiune. posesie utilă

Prin sentinta civila nr. 1503/24.10.2007, instanta a respins cererea având ca obiect constatare drept de proprietate formulata de reclamantii  N.D. si N.A. în contradictoriu cu pârâtii M.A., N.C., N.A. si N.I. ca nefondata. Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca, chiar daca reclamantii stapânesc parte din terenul pretins  în actiune si care...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare.

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare. Dosar nr. ….. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia Nr. 639/2012 Şedinţa...

Citeste mai mult...

Actiunea in constatarea dreptului de proprietate imobiliara. prin prescriptia achizitiva de 30 de ani. Admisibilitate in contradictoriu cu municipiul Barlad, reprezentat prin Primarul mun. Barlad. Rejudecare: instanta de fond nu a procedat la o cal…

JUDECATORIA BARLAD Sentinta civila nr. 630 din data de 28 februarie 2008 Actiunea in constatarea dreptului de proprietate imobiliara. prin prescriptia achizitiva de 30 de ani.  Admisibilitate in contradictoriu cu municipiul Barlad, reprezentat prin Primarul mun. Barlad.  Rejudecare: instanta de fond nu a procedat la o calificare juridica...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă. Caracterele posesiei. Posesie Clandestină. Detenţie precară.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR. 504/C DIN DATA DE 06.03.2008 Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă. Caracterele posesiei. Posesie Clandestină. Detenţie precară. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 1560 din 29.09.2006 reclamantul M.G. i-a chemat în judecată pe pârâţii Consiliul local Mangalia şi municipiul...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate. Posesie echivocă.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.2375/C DIN DATA DE 18.11.2008 Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate. Posesie echivocă. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 29.08.2007 reclamanta M.E.  a chemat în judecată pe pârâţii Comuna Limanu şi Consiliul Local Limanu solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune a unui teren ce a făcut obiectul exproprierii în baza Decretului 511/1969, al cărui proprietar tabular este statul

Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune a unui teren ce a făcut obiectul exproprierii în baza Decretului 511/1969, al cărui proprietar tabular este statul Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune a unui teren ce a făcut obiectul exproprierii în baza Decretului 511/1969, al cărui proprietar tabular este...

Citeste mai mult...

Drept civil. Acţiune în constatare drept de proprietate. Uzucapiune, Joncţiunea posesiilor. Art.1890. Cod civil, art.111. Cod procedură civilă, art.1846. Cod civil , art.1847. Cod civil.

Potrivit art.1890. Cod civil, toate actiunile, atât reale, cât si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt un termen de prescriptie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei şi anexelor gospodăreşti

Prin actiunea civila înregistrata sub nr.1345/329/2012 din 21 mai 2012, reclamantii  R. F., si R. M.,  au chemat în judecata pe pârâtele Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor a comunei Islaz, judetul Teleorman si Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor - Teleorman, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce...

Citeste mai mult...

Constatare proprietate

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată sub numărul ... la data de ... la Judecătoria Moineşti, reclamantul M. N. a chemat în judecată pârâta Autoritatea administrativ teritorială a mun.D. reprezentată prin Primar, pentru ca în urma administrării probatoriului instanţa să pronunţe o hotărâre prin care să constate că...

Citeste mai mult...