Cauta in aceasta categorie:

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, având ca obiect constatare nulitate absolută , radiere drept de proprietate

ROMÂNIA JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2826 DOSAR NR. SENTINTA CIVILA NR.1937/2011 Sedinta publica din 12 decembrie 2011 Presedinte: Grefier: S-a luat în examinare cauza civila privind actiunea formulata de reclamanta Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ineu, prin presedinte...

Citeste mai mult...

Intabulare drept de proprietate. Neachitarea impozitului pe venitul din transferul proprietatii. Plângere împotriva încheierii de respingere emise de ocpi

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.08.2014 sub nr. 26312/212/2014 petentul D.M. a formulat plângere împotriva Încheierii de respingere nr. 61088/14.07.2014 pronun?ata de Oficiul de Cadastru ?i Publicitate imobiliara în dosarul nr. 61088/14.07.2014 prin care a fost respinsa cererea de reexaminare împotriva încheierii nr. 49706/10.06.2014, solicitând admiterea plângerii, desfiin?area încheierii...

Citeste mai mult...

Drept civil – proprietate privata

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 08.02.2008 sub nr. 544/204/2008, reclamantii BI si BE au chemat in judecata pe pârâta com Brebu prin Primar, solicitand instantei ca, prin hotararea ce va pronunta, sa constate ca sunt proprietari ai suprafetei de teren...

Citeste mai mult...

Nulitate titlu de proprietate constând în ordin al prefectului – nulitate absolută parţială – motive – inadmisibilitate cererea de obligare la emiterea unui nou ordin

Sentin?a civil? nr. 17497/18 noiembrie 2008 - Dosar nr. 12233/215/2008 Nulitate titlu de proprietate constând în ordin al prefectului – nulitate absolut? par?ial? – motive – inadmisibilitate cererea de obligare la emiterea unui nou ordin Solu?ia:  Admite în parte ac?iunea formulat? de reclamantul PC în contradictoriu cu pârâ?ii PC, PC,...

Citeste mai mult...

CIVIL:Inadmisibilitate actiune constatare existenta drept de proprietate

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. 8528/200/2007 reclamantul S.G.a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Primăria Comunei Verneşti, să se constate că este proprietarul suprafeţei de teren de 1938 m.p. situaţi pe raza satului Nişcov, com.Verneşti, jud.Buzău. În motivarea acţiunii reclamantul a învederat că imediat după anul 1990 şi...

Citeste mai mult...

Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate

Sentinţa civilă nr. 2 din 09.01.2012 – Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate  Prin cererea precizata,înregistrată  pe rolul Judecătoriei Bicaz sub numărul 461/188/2008, reclamanta G.I. M. a chemat in judecată civilă  pe pârâtele N. Gh.T.,Comisia Comunală xxx pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor(Comisia Locală) şi Comisia judeteană...

Citeste mai mult...

Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Din dispozitiile art. 2 din legea nr. 1/2000 rezulta ca principiul reconstituirii dreptului de proprietate este acela al atr4ibuirii vechilor amplasamente daca acestea nu au fost atribu…

Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Din dispozitiile art. 2 din legea nr. 1/2000 rezulta ca principiul reconstituirii dreptului de proprietate este acela al atr4ibuirii vechilor amplasamente daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Din dispozitiile art. III din legea nr. 169/1997 alin.23 asa cum a fost modificat prin...

Citeste mai mult...

Constatare nulitate absolută parţială a titlului de proprietate – soluţie de respingere ca urmare a faptului că terenul în litigiu nu face parte din proprietatea reclamantului.

Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate – solutie de respingere ca urmare a faptului ca terenul în litigiu nu face parte din proprietatea reclamantului. Reclamantul M.A. i-a chemat în judecata pe pârâtii M.S. si Comisia Judeteana de Fond Funciar, solicitând constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate emis pe numele...

Citeste mai mult...

Constatare Drept de Proprietate

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3115/204/2008 reclamantul J. G. a chemat în judecata pe pârâta Localitatea C. prin primar pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate dreptul sau de proprietate asupra terenului în suprafata de cca. 9000 mp, situat în com. Cornu, pct. "Frasinet", jud. Prahova....

Citeste mai mult...

Emiterea titlului de proprietate

Rezumatul speţei: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.08.2011, reclamantul GG, prin mandatar PG, a chemat în judecată pârâtele Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar, Comisia judeţeană de aplicare a legii fondului funciar, Prefectura şi Agenţia Domeniilor Statului, pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va...

Citeste mai mult...

Obligarea de desfiintare a imprejmuirii. ingerinta in dreptul de proprietate care vizeaza un scop legitim. respingere

Dosar nr. 9250/215/2008 JUDECĂTORIA CRAIOVA, JUDEŢUL DOLJ SENTINŢA CIVILĂ NR.778 OBLIGAREA DE DESFIINTARE A IMPREJMUIRII. INGERINTA IN DREPTUL DE PROPRIETATE CARE VIZEAZA UN SCOP LEGITIM. RESPINGERE In conditiile in care instanta ar fi admis actiunea reclamantilor si ar fi dispus obligarea paratilor la desfiintarea gardului care imprejmuieste proprietatea acestora si...

Citeste mai mult...

Proprietate privată. Înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare de chiriaş, în condiţiile Legii 112/1995. Acceptarea de către fostul proprietar a măsurilor reparatorii prin echivalent.

Dosar nr. 8009/296/2006 DECIZIA CIVILĂ Nr. 60/R/29 Ianuarie 2009 Sentinţa civilă nr. 2855/30.04.2007       Proprietate privată. Înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare de chiriaş, în condiţiile Legii 112/1995. Acceptarea de către fostul proprietar a măsurilor reparatorii prin echivalent. ...

Citeste mai mult...

Drept de proprietate. Partaj de folosinţă. Despăgubiri.

Prin Sentinta civila nr.5144 di data de 14.11.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu  a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantilor F. I.si F.M., admisa în parte actiunea civila formulata de reclamantii B.N. si B. B. în contradictoriu cu pârâta C.M.  si pe cale de consecinta obligata pârâta la plata sumei de 4705,...

Citeste mai mult...