Cauta in aceasta categorie:

Stagiu de cotizare realizat în sistemul militar recunoscut la stabilirea pensiei în sistemul public

Stagiu de cotizare realizat în sistemul militar recunoscut la stabilirea pensiei în sistemul public Art.20 din Legea 164/2001, lege specială, ulterioară Legii 19/2000 nu mai limitează reciprocitatea recunoaşterii stagiilor doar la pensia pentru limită de vârstă, ci permite ca stagiile de cotizare realizate în sistemul militar să fie recunoscute şi la deschiderea drepturilor...

Citeste mai mult...

Autoritate de lucru judecat când tranzacţia realizată într-un partaj de bunuri comune a fost cenzurată de instanţă. Cereri

In subsidiar, a solicitat sa se declare inopozabilitatea fata de reclamanta a partajului de bunuri efectuat. Reclamanta precizeaza ca unul dintre soti a contractat un împrumut pentru achizitionarea unui apartament si îi datoreaza suma 94,64 euro, ca urmare a faptului ca s-a subrogat în drepturile creditorului platit precum si suma de 15071,676 lei în temeiul...

Citeste mai mult...

Operaţiunea comercială de sale and lease back s-a realizat prin două acte lezionare, caracteristică ce rezultă nu numai din disproporţia valorică a prestaţiilor părţilor ci şi din faptul că unul dintre cocontractanţi a profitat de starea de nevoie în care

Caracterele operaţiunii de sale and lease-back. Anularea contractului de vânzare-cumpărare. Operaţiunea comercială de sale and lease back s-a realizat prin două acte lezionare, caracteristică ce rezultă nu numai din disproporţia valorică a prestaţiilor părţilor ci şi din faptul că unul dintre cocontractanţi a profitat de starea de nevoie în care se afla celălalt, lucru facil...

Citeste mai mult...

Recalculare pensie. Luarea în considerare a venitului realizat în Regatul Maroc

Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 852 din 1 octombrie 2014 Prin sentinţa civilă nr. 566 din 01.04.2014 pronunţată în dosarul nr. .../100/2013 al Tribunalului Maramureş, în temeiul art. 406 Cod procedură civilă instanţa s-a luat act de renunţarea reclamantului la petitele 1-4, respectiv anularea deciziei de pensionare nr. 164027/19.10.1998,...

Citeste mai mult...

Repatrierea profitului net realizat de un sediu permanent al unei persoane juridice străine în România. Calificarea operaţiunii de plată. Persoane juridice

art.7 al.1 pct.12, art.29, art.115 din Legea nr.571/2003 Înscrierea greşită în evidenţa contabilă a sucursalei din România a unei persoană juridică italiană a operaţiunii ca plată a dividendelor, nu atrage calcularea impozitului pe dividende obţinute din România de persoanele juridice nerezidente, ci impune calificarea corectă a operaţiunii potrivit competenţelor legale ale sucursalei în temeiul art.29 al.1...

Citeste mai mult...

Spor de vechime, efectiv realizat, în cuantum diferit faţă de prevederile Legii nr. 19/2000. Recalcularea pensiei

- Legea nr. 19/ 2000 în cauză au prioritate dispoziţiile legale cu valoare de principiu, în raport cu cele care decurg din acesta, dar care nu îl respectă. Astfel, conform principiului contributivităţii prevăzut de art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi...

Citeste mai mult...

Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, ce beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstelor standard de pensionare în funcţie de gradul handicapului

- Legea nr. 19/2000: art. 47 alin. (1) lit. b), art. 481 - Ordinul M.M.S.S. nr. 340/2001: Anexa nr. 9 Potrivit anexei nr. 9 din Ordinul M.M.S.S. nr. 340/2001, la care face trimitere legea, vârsta standard de pensionare a contestatorului este de 65 de ani, prin urmare, în conformitate cu art. 47 alin. (1) lit. b) din...

Citeste mai mult...

Stagiu de cotizare realizat în sistemul pensiilor militare. Relevanţă pentru pensionarea anticipată

- Legea nr. 19/2000: art. 194 alin. 1 Nu se pot recunoaşte anii de vechime în serviciu lucraţi ca militar, pentru a beneficia de anticipată parţială, situaţia fiind similară cu cea referitoare la neluarea în considerare a perioadelor asimilate pentru stabilirea pensiei anticipate parţiale. (Decizia nr. 2831/R din 7 decembrie 2009) Prin sentinţa civilă nr. 2543 din...

Citeste mai mult...

Limitele controlului realizat de judecator în analiza cererii de înregistrare de mentiuni în Registrul Comertului. Societăţi comerciale

- OUG nr. 116/2009 - Cod Procedura Civila, art. 331-339 Controlul realizat de judecator în analiza cererii de înregistrare de mentiuni este limitat la verificarea legalitatii actelor si faptelor supuse înregistrarii sub aspectul îndeplinirii cerintelor legale si formale impuse pentru înregistrare, neputându-se realiza în cadrul acestei proceduri o analiza în fond a raporturilor juridice...

Citeste mai mult...

Stagiu de cotizare realizat în sistemul militar recunoscut la stabilirea pensiei în sistemul public Pensii

Art.20 din Legea 164/2001, lege specială, ulterioară Legii 19/2000 nu mai limitează reciprocitatea recunoaşterii stagiilor doar la pensia pentru limită de vârstă, ci permite ca stagiile de cotizare realizate în sistemul militar să fie recunoscute şi la deschiderea drepturilor de anticipată în sistemul public. Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 159 din 9 februarie 2010 Prin...

Citeste mai mult...

Autorizaţie de construire realizată material. Posibilitatea anulării sale de către instanţa de contencios administrativ

a) Prin sentinţa civilă nr. 3.625 din 18 octombrie 2004. pronunţaţii în dosarul nr. 7.659/2004 al Tribunalului Cluj. s-a respins acţiunea în administrativ formulată de reclamanta G.D. în contradictoriu cu pârâţii B.A., B.C., Primarul municipiului Cluj-Napoca şi municipiul Cluj-Napoca. reclamanta fiind obligată să achite pârâţilor B.A. şi B.C. şi cheltuieli de judecată în...

Citeste mai mult...

Revocare din funcţia de administrator, realizată fără just temei. Calitate procesuală pasivă a societăţii comerciale.

Acordarea de daune materiale şi morale. Prejudiciu de imagine. Disconfort psihic. Cuantificarea daunelor morale Legea nr. 31/1990 1. efectuată în mass-media cu privire la revocarea din funcţie a determinat producerea unui prejudiciu moral. Apariţia unei serii de articole în diverse ziare locale, în care au fost făcute afirmaţii în sensul că reclamantul nu ar fi fost...

Citeste mai mult...

Impozit pe profit. Societate comercială care a realizat activităţi de recoltare a vânatului cu vânători străini, pe baza unui contract de comision. Caracterul comercial al activităţii.

Potrivit art. 405 şi urm. din Codul comercial, comisionul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către comisionar în socoteala comitentului, iar, potrivit art. 3 pct. 7 din acelaşi cod sunt considerate fapte de comerţ şi întreprinderile (activităţile) de comisioane. Prin urmare, o societate comercială care a desfăşurat o activitate preponderent comercială, beneficiază de prevederile...

Citeste mai mult...

Pensie de serviciu. Adaugarea stagiului realizat ca avocat la vechimea de judecator doar pentru determinarea stagiului de cotizare necesar în vederea deschiderii dreptului la pensie. Absenta consecintelor sub aspectul cuantumului pensiei Pensii

- Legea nr. 303/2004, art. 81 alin. (4) În vederea deschiderii dreptului la pensie, adica numai în privinta determinarii stagiului de cotizare, se pot adauga stagiului realizat în sistemul public si stagii realizate în alte sisteme de pensie, dar aceasta nu va avea vreun efect asupra cuantumului pensiei, care se calcula numai asupra stagiului...

Citeste mai mult...

Pensie anticipata si anticipata partiala. Nevalorificarea stagiului realizat în sisteme neintegrate Pensii

art. 50 alin. 1, art. 194 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 Legea în vigoare la momentul formularii cererii de pensionare continea o enumerare expresa a tipurilor de pensii pentru care se recunosc reciproc stagiile de cotizare între sistemul public de pensii si sistemele neintegrate, inclusiv sistemul pensiilor militare, iar pensia anticipata sau pensia anticipata partiala...

Citeste mai mult...

Închiriere locuinţă realizată din fonduri publice. Condiţii cerute pentru repartizarea acestora Locuinţe

Nefăcându-se dovada, credibilă, că în apartamentul în litigiu au locuit nouă persoane, în mod continuu, înregistrate ca atare la asociaţia de proprietari, persoane pentru care s-au achitat cheltuielile de întreţinere corespunzătoare, prima instanţă nu avea suportul probator necesar pentru a acorda reclamantei 9 puncte pentru subcriteriul 1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută, atâta timp cât nimic nu...

Citeste mai mult...