Cauta in aceasta categorie:

Actiune in pretentii civile. Repunerea cauzei pe rol. Conditiile aplicarii disp. art. 151 cod procedura civila si consecinta nerespectarii acestor dispozitii.

ACTIUNE IN PRETENTII CIVILE. REPUNEREA CAUZEI PE ROL. CONDITIILE APLICARII DISP ART 151 COD PROCEDURA CIVILA SI CONSECINTA NERESPECTARII ACESTOR DISPOZITII. Prin sentinta civila nr 681 din 12 iunie 2006, Judecatoria Urziceni a respins ca neintemeiata cererea formulata de reclamantul N.V in contradictoriu cu paratii T S si SC A D SRL, cerere...

Citeste mai mult...

Anularea deciziei nr. 270/30.09.2005 şi a raportului de inspecţie fiscală nr. 7473/22.07.2005 şi exonerarea sa de la plata sumei de 61.898 lei ron stabilită de către organele fiscale compusă din 50.416 lei ron impozit pe profit, 9.009 lei dobânzi afe…

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de reclamanta S.C. MAXIMTUR SRL GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Arhipeleag nr. 1, bl. Dafin, ap. 61, jud. Galaţi, împotriva sentinţei nr. 81 din data de 17.02.2006, pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 1752/CAF/2005. La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru  recurenta...

Citeste mai mult...

Apel. Excepţia tardivităţii declarării acestuia.

Prin decizia civilă nr. 313/A din 25.09.2006 a Curţii de Apel Galaţi pronunţată în dosarul nr. 662/44/2006, a fost respinsă ca nefondată excepţia tardivităţii apelului declarat de Primăria F, excepţie invocată şi de intimata SC „N.E.” SRL Focşani şi a fost respins ca nefondat apelul Primăriei. Cu privire la excepţia tardivităţii, instanţa de...

Citeste mai mult...

Calitate procesuală pasivă . Calificarea actului în baza căruia se pretinde că s-ar fi născut pretenţiile ce fac obiectul judecăţii

Tip : Sentinta civila Nr./Data 6828/23.10.2006 Autor : Judecatoria Petrosani Domenii asociate : Calitate procesuala pasiva Calitate procesuala pasiva. Calificarea actului în baza caruia se pretinde ca s-ar fi nascut pretentiile ce fac obiectul judecatii. Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Petrosani, sub nr. 4861/19.06.2006 (numar nou 307/278/2006), reclamanta SC “L”...

Citeste mai mult...

Încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean. Procedura aplicabilă. Calea legală de atac. Recursul intervenienţilor. ( Dec. Nr. 373/26.10.06 pronunţată în dosar nr.1539/2006)

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vrancea sub nr.1539/91/2006 reclamantul Partidul Social Democrat Organizaţia Vrancea a formulat în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Vrancea acţiune în contencios administrativ prin care a solicitat anularea Hotărârii nr.76/2006 şi constatarea încetării de drept a mandatelor consilierilor judeţeni Văsii Marius Florinel, Avădani Raluca, Racoviţă Jalova Mihai, Stroia Ciprian şi...

Citeste mai mult...

Îndeplinirea condiţiilor pentru înmânarea actului de procedură, respectiv a comunicării hotărârii judecătoreşti pentru exercitarea căii de atac, conform dispoziţiilor art. 100 C.proc.civ.

Recurentul  a  formulat recurs şi o cerere de repunere în termenul de recurs, susţinând că a fost în imposibilitatea de a respecta termenul legal de 15 zile de declarare a recursului întrucât hotărârea instanţei de apel i-a fost în mod nelegal comunicată prin afişare fără a se indica locul şi motivul afişării şi fără...

Citeste mai mult...

Descalificarea informaţiilor

DECLASIFICAREA INFORMATIILOR NU SE POATE FACE DE INSTANTA DE JUDECATA IAR DACA ORDINUL RESPECTIV EMIS DE AUTORITATEA PUBLICA PRIN CARE AU FOST CLASIFICATE ASTFEL DE INFORMATIISE CONSIDERA NELEGAL, POATE FI ATACAT DE CEI VATAMATI SAU DE CEI CARE JUSTIFICA UN INTERES LEGITIM LA INSTANTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV, INCLUSIV PE CALEA...

Citeste mai mult...

Cerere – calitate procesuală

Prin cererea inregistrata sub numarul 3460/207/2006 , reclamanta Consiliul Local Caracal , prin reprezentatii sai legali a chemat in judecata pe pirita SC E. SRL Craiova , solicitind instantei ca prin hotărirea ce va pronunta sa constate nulitatea absoluta a contractului de vinzare cumparare autentificat sub nr. 2402/11.10.2001 la BNP Craiova , cu privire...

Citeste mai mult...

Cerere de modificare a modalităţii de restituire prin echivalent, dispusă prin hotărâre judecătorească irevocabilă, pronunţată în temeiul Legii nr. 10/2001.

Parcurgând în mod irevocabil procedura prev. de Lg. 10/2001, cu modificările ulterioare, contestatorul apelant nu mai poate relua aceeaşi procedură, pentru acelaşi imobil, respectiv nu mai poate cere încă o dată despăgubiri, în echivalent, prin restituirea unor alte bunuri de aceeaşi valoare, calitate şi cantitate ca şi cele expropriate Fiind stabilită o despăgubire în...

Citeste mai mult...

Acţiune pentru constatarea falsului. Admisibilitate.

Revizuirea unei hotărâri poate fi cerută şi în situaţia în care hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii. Reglementările actuale nu mai prevăd ce se întâmplă în situaţia în care declararea falsului  nu mai este posibilă în cursul sau în  urma unei judecăţi penale. În noile...

Citeste mai mult...

Dreptul la prima de vacanţă cuvenit poliţiştilor în temeiul art.37 al.2 din og nr.38/2003. Chemarea în garanţie a ministerului finanţelor publice

Prin sentinţa civilă nr.166/19.02.2007 pronunţată de Tribunalul Brăila în  dosarul nr.208/113/2007, a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul BG în contradictoriu cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratul de Poliţie al judeţului Brăila. Au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamantului drepturile băneşti reprezentând prima de vacanţă  pentru anii 2004, 2005 şi 2006...

Citeste mai mult...

Convenţie arbitrală. renunţare la căile de atac ordinare. clauză nelegală. consecinţe.

III 3.CONVENŢIE ARBITRALĂ. RENUNŢARE LA CĂILE DE ATAC ORDINARE. CLAUZĂ NELEGALĂ. CONSECINŢE. art.3641  pct.1 Cod procedură  civilă art. 5 lit. "j" din Decretul - Lege 139/1990 Clauză de renunţare la orice cale de atac ordinară, contravine dispoziţiilor imperative ale art. 3641 Cod procedură civilă, acţiunea în anulare  împotriva  hotărârii arbitrare...

Citeste mai mult...

Competenţa de soluţionare a cererii reconvenţionale formulate în dosarul instanţei arbitrale. Legătura dintre pretenţiile reclamantei reconvenţionale cu cele care fac obiectul acţiunii principale şi care vizează acelaşi obiectiv contractual.

Competenţa de soluţionare a cererii reconvenţionale formulate în dosarul instanţei arbitrale. Legătura dintre pretenţiile reclamantei reconvenţionale cu cele care fac obiectul acţiunii principale şi care vizează acelaşi obiectiv contractual. Prin sentinţa nr. 3218 din 20 decembrie 2006, pronunţată de Tribunalul Comercial Mureş în dosarul nr. 2324/2006 s-a respinge cererea înaintată de reclamanta...

Citeste mai mult...

Fond funciar . Competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată întemeiată pe prevederile Legii nr. 1/2000

Fond funciar . Competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată întemeiată pe prevederile Legii nr. 1/2000. Potrivit art. 5 din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005 , în vigoare la data înregistrării cererii de chemare în judecată, hotărârile pronunţate  în soluţionarea litigiilor apărute în aplicarea Legii nr. 1/2000 sunt supuse...

Citeste mai mult...

Plangerea contraventionala, admisa avand ca obiect anulare proces verbal de contraventie.

Prin cererea inregistrata sub nr.728/313/16.04.2007, petentul R.L.E.  a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria AY nr.2882120 incheiat la data de 18.03.2007 de Postul de Politie Timna, in contradictoriu cu intimata I.P.J. Mehedinti. In motivarea plangerii, petentul a sustinut, pe de o parte, ca procesul verbal mai sus mentionat este intocmit fara respectarea...

Citeste mai mult...

Comercial – acţiune în radierea unei menţiuni efectuate din oficiu în registrul comerţului

Pe rol, judecarea cauzei comerciale privind pe reclamanţii LM, SC E S SRL şi L L în contradictoriu cu pârâtul ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL CALARASI, având ca obiect „constatare nulitate act”. La apelul nominal au lipsit părţile. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. litigiu privind functionarii publici. chemarea în judecata a ministerului finantelor publice

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI. CHEMAREA ÎN JUDECATA A MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE. - art.4 din Legea 550/2002; -  art.60 Cod procedura civila. Ministerul Finantelor Publice, potrivit art.4 din Legea 550/2002 poate angaja cheltuieli doar în limita creditelor bugetare aprobate...

Citeste mai mult...

Recurs. Efectul extensiv al recursului asupra persoanelor care au declarat recurs, dar care a fost respins ca tardiv sau inadmisibil.

Recurs. Efectul extensiv al recursului asupra persoanelor care au declarat recurs, dar care a fost respins ca tardiv sau inadmisibil.  Chiar dacă recursul coinculpatului este inadmisibil, întrucât nu a folosit calea apelului, iar prin decizia recurată nu a fost  modificată soluţia din sentinţă, în...

Citeste mai mult...