Cauta in aceasta categorie:

Întocmirea de acte false cu intenţia de a obţine în mod fraudulos credite de la o unitate bancară. Condiţiile săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals.

. Întocmirea de acte false cu intenţia de a obţine în mod fraudulos credite de la o unitate bancară. Condiţiile săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals. Art.215 alin.1, 2, 3 Cod penal Art.291 Cod penal In raport de împrejurările cauzei, nu se poate susţine cu temei că actele întocmite...

Citeste mai mult...

Acceptarea tacită a succesiunii. Semnificaţia unor acte materiale de folosinţă asupra unor bunuri succesorale. Caracterul irevocabil a actelor de opţiune succesorală.

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Buzău, reclamanta P.S. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul B.V., partajul bunurilor rămase de pe urma defunctului B.I. constatarea nulităţii absolute a cerificatului de moştenitor nr.160/30.04.1999 eliberat de Biroul Notarului Public Lefter Silica – Buzău. Prin sentinţa nr.5711/10.11.2003 pronunţată de Judecătoria Buzău a fost respinsă  acţiunea formulată...

Citeste mai mult...

Plg acte proc

SENTINŢA PENALĂ NR. 293/ 10 Martie 2010 –contopire pedepse Sub numărul …… s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ….. cererea formulată de către petentul-condamnat ….., deţinut în Penitenciarul Tulcea având ca obiect contopire pedepse. În motivarea cererii, petentul a arătat că se află în executarea a două mandate şi că doreşte...

Citeste mai mult...

Acte de executare emise de autorităţile germane de tragere la răspundere a reprezentantei contestatoarei

Asupra recursului de faţă, instanţa reţine următoarele : Prin sentinţa civilă nr. 8008/2012 a Judecătoriei Sibiu, s-a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea M C. în contradictoriu cu intimata DGFP a judeţului Sibiu, Agenţia Naţională. Din actele de executare silită rezultă faptul că Oficiul Financiar Ch. Sud Germania a...

Citeste mai mult...

Infracţiune continuată. Acte de executare la intervale scurte de timp. Infracţiune simplă.

Infracţiune continuată. Acte de executare la intervale scurte de timp. Infracţiune simplă. Unitatea legală a infracţiunii continuate, reglementate de prevederile art. 41 alin. 2 din Codul penal, deşi presupune, sub aspect obiectiv, o pluralitate de acte de executare, nu orice astfel de pluralitate face ca întregul context factual să fie calificat ca o...

Citeste mai mult...

Anulare acte fond funciar

Dosar nr. XXXX/193/2010 Fond funciar R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA CIVILĂ I  Şedinţa publică din 17 aprilie 2012 Decizia nr. 309 R  Pe rol, pronunţarea asupra cererii de recurs formulată de petentul recurent B. G., în contradictoriu cu  intimaţi Comisia Locală de...

Citeste mai mult...

Cereri restabilire contributie cass. Necontestare acte fiscale ce au stat la baza incasarii contributiei inadmisibilitatii.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării cererii formulată în baza legii contencios administrativ şi fiscal de către reclamantul G. C.G. în contradictoriu cu pârâta CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI BRAŞOV, având ca obiect anulare act. La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare se constată lipsa părţilor....

Citeste mai mult...

Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare şi consecinţele ce decurg din aceasta cu privire la prezumţiile legale şi sarcina probei.

 Potrivit art. 21 alin. (19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare sunt acte administrative în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,...

Citeste mai mult...

Anulare acte administrative fiscale. Încheiere contract de asociere în participatiune cu Serviciul Public adpp. Exercitarea exclusivă de către reclamantă a dreptului de folosintă asupra terenului adus în asociere de către autoritatea publică locală.

În cazul actelor administrativ-fiscale emise de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, calitatea procesuală pasivă şi, implicit, capacitatea procesuală a acestora este dată chiar de legiuitor, care le recunoaşte dreptul de a acţiona ca reprezentante ale unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de organe fiscale. Deşi nu reprezintă un contract tipic de...

Citeste mai mult...

Autorizare acte care depăşesc dreptul de administrare.

Autorizare acte care depăşesc dreptul de administrare. Prin încheierea pronunţată de Judecătoria Brăila s-a respins cererea de autorizare a tutorelui de încheiere a unui act de vânzare a unui bun la care o persoană pusă sub interdicţie are vocaţie succesorală. Tribunalul Brăila a respins recursul dedus judecăţii pentru următoarele considerente: Aşa...

Citeste mai mult...

Acte ale autorităţilor publice.refuzul autorităţii de a răspunde.

ACTE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE.REFUZUL AUTORITĂŢII DE A RĂSPUNDE. Prin acţiunea înregistrata la aceasta instanţa sub nr.572/2006 reclamanta Crăciun Doina a chemat in judecata pe paratele: Arhivele Naţionale – Direcţia Judeteana Brăila, Prefectura Brăila, Primăria com.Cireşu si Primăria com. Zăvoaia solicitând a fi obligate acestea sa-i răspundă la cererile trimise cu confirmare de primire...

Citeste mai mult...

Acte ale autoritatilor publice , legea 215/2001 Anulare act de numire a Comisiei de concurs pentru ocuparea postului de secretar al unei comune si anularea concursului

ACTE ALE AUTORITATILOR PUBLICE , LEGEA 215/2001 Anulare  act  de numire a Comisiei de concurs  pentru ocuparea postului de secretar  al unei comune  si anularea concursului Prin cererea inregistrata  la nr. 6513/05 petentul DF  a chemat in judecat Consiliul Local al comunei X si primarul localitatii  pentru a se dispune...

Citeste mai mult...

Acte administrativ fiscale. Scutire de la plata contribuţiei la fondul de asigurări sociale de sănătate. Pensionari care realizează venituri din activităţi independente. o.u.g. nr. 150/2002, art. 6 alin. 1, lit. e)

Acte administrativ fiscale. Scutire de la plata contribuţiei la  fondul de asigurări sociale de sănătate. Pensionari care realizează venituri din activităţi independente. O.U.G. nr. 150/2002, art. 6 alin. 1, lit. e)  Pensionarii care realizează venituri din activităţi independente nu sunt scutiţi de la plata contribuţiei la fondul...

Citeste mai mult...

Acte ale administraţiei publice

Motivarea corespunzătoare a măsurilor dispuse prin acte administrative ce sunt în competenţa organelor fiscale. Dosar nr. 8068/55/2014 Instanţa de apel Admite apelul. Motivarea corespunzătoare a măsurilor dispuse prin acte administrative ce sunt în competenţa organelor fiscale(cum este şi decizia de instituire a măsurilor asigurătorii) asigură respectarea legii şi implicit a drepturilor ocrotite prin aceasta,...

Citeste mai mult...

Infractiunea de luare de mita, in forma continuata, 2 acte materiale, solutie de condamnare Luare de mită

TRIBUNALUL BRASOV sectia penala Infractiunea de luare de mita, in forma continuata, 2 acte materiale, solutie de condamnare. Dosar penal 4220/62/2006, sentinta penala 515/10.10.2007 Prin sentinta penala…, pronuntata de Tribunalul Brasov, s-a dispus: In baza art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 254 aliniatul 1 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 aliniatul 2 Cod Penal...

Citeste mai mult...

INFRACŢIUNEA DE FOLOSIRE DE ACTE FALSIFICATE Falsificări (infracţiuni de)

Decizia penală nr. 260 din 09 aprilie 2009 Prin decizia penală nr. 501/A/18.11.2008 a Tribunalului Bacău s-a dispus; În temeiul art. 379 punctul 1 lit. „b” cod procedură penală s-a respins ca fiind nefondat apelul declarat de apelant inculpat R.D., împotriva sentinţei penale nr. 1366/30-06-2008 pronunţată în dosar penal nr. 1443/180/2008 al Judecătoriei Bacău. S-a constatat că apelantul...

Citeste mai mult...

Infracţiune continuată. Acte materiale situate atât înăuntrul, cât şi după împlinirea termenului liberării condiţionate. Consecinţe. Recidivă postcondamnatorie. Revocarea liberării condiţionate Liberare condiţionatăRecidivă. Concurs de infracţiuni. Plural

Infractiune continuata. Acte materiale situate atât înauntrul, cât si dupa împlinirea termenului liberarii conditionate. Consecinte. Recidiva postcondamnatorie. Revocarea liberarii conditionate C. pen., art.37, art. 41 alin. (2), art. 61 REZUMAT: Daca primul dintre actele materiale ale unei infractiuni continuate a fost savârsit în timpul liberarii conditionate, nu are relevanta sub aspectul retinerii starii de recidiva postcondamnatorie si al...

Citeste mai mult...