Cauta in aceasta categorie:

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere ai societăţii comerciale în insolvenţă. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. ANTRENAREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE AI SOCIETĂŢII COMERCIALE ÎN INSOLVENŢĂ. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006. Decizia nr.291/C/10.05.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. răspunderea administratorului statutar nu poate fi antrenată dacă nu există raport de cauzalitate între faptele imputate administratorului prin cererea lichidatorului întemeiată pe art.138 din legea nr.85/2006 şi st…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORULUI  STATUTAR NU POATE FI ANTRENATĂ DACĂ NU EXISTĂ RAPORT DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTELE IMPUTATE ADMINISTRATORULUI PRIN CEREREA LICHIDATORULUI ÎNTEMEIATĂ PE ART.138 DIN LEGEA NR.85/2006 ŞI STAREA DE INSOLVENŢĂ A DEBITOAREI. - art.138 lit.d şi...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. opoziţie formulată de creditor cu privire la starea de insolvabilitate a debitorului. -art.202 al.23 din Legea nr.31/1990 introdus de pct.2 al art.XIII din oug nr.54/23.06.2010.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. OPOZIŢIE FORMULATĂ DE CREDITOR CU PRIVIRE LA STAREA DE INSOLVABILITATE A DEBITORULUI. -art.202 al.23 din Legea nr.31/1990 introdus de pct.2 al art.XIII din OUG nr.54/23.06.2010. Decizia nr.318/C/17.05.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. contestaţia formulată de creditoare împotriva tabelului de creanţe al debitoarei. creanţa afectată de o condiţie suspensivă. subrogaţie legală. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art….

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. CONTESTAŢIA FORMULATĂ DE CREDITOARE ÎMPOTRIVA TABELULUI DE CREANŢE AL DEBITOAREI. CREANŢA AFECTATĂ DE O CONDIŢIE SUSPENSIVĂ. SUBROGAŢIE LEGALĂ. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art.1108 pct.3 – 1109 Cod civil; ...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. respingerea cererii creditoarei de deschidere a procedurii insolvenţei împotruva debitoarei, urmare a neconsemnării de către creditoare a cauţiunii de 10% din valoarea presupusei creanţe. -art.33 alin.3 din Legea nr…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. RESPINGEREA CERERII CREDITOAREI DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI ÎMPOTRUVA DEBITOAREI, URMARE A NECONSEMNĂRII DE CĂTRE CREDITOARE A CAUŢIUNII DE 10% DIN VALOAREA PRESUPUSEI CREANŢE. -art.33 alin.3 din Legea nr.85/2006. Decizia nr.391/C/11.06.2012 a Curţii de Apel...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. contestaţie la tabelul definitiv. tardivitate. neincidenţa prevederilor art.72 şi 73 din legea nr.85/2006. -art.72, 73, 75 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTESTAŢIE LA TABELUL DEFINITIV. TARDIVITATE. NEINCIDENŢA PREVEDERILOR ART.72 ŞI 73 DIN LEGEA NR.85/2006. -art.72, 73, 75 din Legea nr.85/2006. Decizia nr.390/C/11.06.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II – a civilă, de contencios...

Citeste mai mult...

Litigii cu profesionişti . Dizolvare societate. Condiţii

Cuprins pe materii: Litigii cu profesionişti . Dizolvare societate. Condiţii art. 2 alin. 1 lit. g din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European, art. 237 din Legea 31/1990, Legea nr. 105/1992. Tribunalul a constatat că, societatea pârâtă nu a depus la ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi dovada sediului de desfăşurare a...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. închiderea procedurii insolvenţei în temeiul art.132 alin.2 din legea nr.85/2006. -art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. ÎNCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI ÎN TEMEIUL ART.132 ALIN.2 DIN LEGEA NR.85/2006. -art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006. Potrivit art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 “O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. suspendare executare sentinţă de deschidere a procedurii generale de insolvenţă. inadmisibilitate. art.8 alin.4 şi 5 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. SUSPENDARE EXECUTARE SENTINŢĂ DE DESCHIDERE A PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENŢĂ. INADMISIBILITATE.  -art.8 alin.4 şi 5 din Legea nr.85/2006. Decizia nr.705/C/07.11.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II – a civilă, de contencios...

Citeste mai mult...

Litigii de muncă ( Salarii )

Prin cererea înregistrată sub nr. 5341/26.09.2007 reclamantul C.I. a chemat în judecată pârâţii S.N.I.F. S.A. Vaslui, S.N.I.F. S.A. Bacău, M.A., P.D.R. şi I.T.M. Bacău pentru ca prin hotărâre să fie obligate la plata unui nr. de 993 ore lucrate în perioada 14.05-22.06.2005, sporurile aferente acestor ore, completarea corespunzătoare a cărţii de muncă, în sensul...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. cerere a debitorului pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. -art.32 alin.1 Legea nr.85/2006; -art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006; -art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.1 şi 2 li…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CERERE A DEBITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE A INSOLVENŢEI. -art.32 alin.1 Legea nr.85/2006; -art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006; -art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.1 şi 2...

Citeste mai mult...

Litigii cu profesionişti.

Litigii cu profesionişti. În ceea ce priveşte cererile formulate în temeiul art. 71 din O.U.G. nr. 116/2009, transferul de competenţă referitor la soluţionarea lor în favoarea instanţei de judecată nu schimbă caracterul şi natura necontencioasă a procedurii jurisdicţionale instituite de Legea nr. 26/1990 şi de Legea nr. 31/1990. În aceste condiţii rămân aplicabile dispoziţiile...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. contestaţie formulată de creditoare împotriva hotărârii adunării generale a creditorilor debitoarei aflate în insolvenţă. -art.14 alin.7 Legea nr.85/2006;

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTESTAŢIE FORMULATĂ DE CREDITOARE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR DEBITOAREI AFLATE ÎN INSOLVENŢĂ. -art.14 alin.7 Legea nr.85/2006; În conformitate cu prev.art.14 al.7 din Legea 85/2006 : „Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. confirmare plan de reorganizare. principiul contradictorialităţii care generează dreptul civil şi dreptul la un proces echitabil.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONFIRMARE PLAN DE REORGANIZARE. PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITĂŢII CARE GENEREAZĂ DREPTUL CIVIL ŞI DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL. Pentru asigurarea contradictorialităţii în procesul civil, instanţa are obligaţia de a pune în discuţia părţilor toate aspectele de fapt...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. STABILIREA ONORARIULUI LICHIDATORULUI JUDICIAR. Lichidatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolvenţei, a emis  notificări către potenţialii creditori şi o adresă către P. M. O. în vederea identificării bunurilor debitoarei, a...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE A INSOLVENŢEI. Hotărârea judecătorului sindic prin care a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de deschidere a procedurii simplificate formulată de lichidatorul judiciar, ca urmare a cererii formulate de creditoarea D.  G....

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. confirmarea lichidatorului judiciar în cazul trecerii din procedura generală a insolvenţei în procedura simplificată a falimentului. -art.19 alin.2 şi alin.21 din Legea nr.85/2006; -art.34 din Legea nr.85/2006; -a…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONFIRMAREA LICHIDATORULUI JUDICIAR ÎN CAZUL TRECERII DIN PROCEDURA GENERALĂ A INSOLVENŢEI ÎN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ A FALIMENTULUI. -art.19 alin.2 şi alin.21 din Legea nr.85/2006; -art.34 din Legea nr.85/2006; -art.107 alin.1 lit.D din Legea nr.85/2006;...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. cesiunea părţilor sociale. necesitatea judecării acţiunii în anularea contractelor de cesiune a părţilor sociale, în contradictoriu şi cu societăţile comerciale emitente a părţilor sociale cesionate. – art.203 şi 20…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CESIUNEA PĂRŢILOR SOCIALE. NECESITATEA JUDECĂRII ACŢIUNII ÎN ANULAREA CONTRACTELOR DE CESIUNE A PĂRŢILOR SOCIALE, ÎN CONTRADICTORIU ŞI CU SOCIETĂŢILE COMERCIALE EMITENTE A PĂRŢILOR SOCIALE CESIONATE. - art.203 şi 204  din Legea nr.31/1990. Decizia nr.344/C/28.05.2012 a...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. confirmare propunerii administratorului judiciar de prelungire a planului de reorganizare al debitoarei. -art.95 alin.3 şi 4 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONFIRMARE PROPUNERII ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DE PRELUNGIRE A PLANULUI DE REORGANIZARE AL DEBITOAREI. -art.95 alin.3 şi 4 din Legea nr.85/2006. Legiuitorul a prevăzut la articolul 95 alin.3 şi 4  din Legea nr.85/2006 că...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. confirmare plan de reorganizare. necercetarea fondului cauzei de către judecătorul sindic. casare cu trimitere. -art.101 lit.e din Legea nr.85/2006 ; -art.95 din Legea nr.85/2006; -art.3…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONFIRMARE PLAN DE REORGANIZARE. NECERCETAREA FONDULUI CAUZEI DE CĂTRE JUDECĂTORUL SINDIC. CASARE CU TRIMITERE. -art.101 lit.e din Legea nr.85/2006 ; -art.95  din Legea nr.85/2006; -art.312 alin.1 şi 5 teza...

Citeste mai mult...