Cauta in aceasta categorie:

Plangere contraventionala.cazul fortuit.

PLANGERE CONTRAVENTIONALA . CAZUL FORTUIT – CAUZA CARE INLATURA CARACTERUL CONTRAVENTIONAL AL FAPTEI S.c nr. 11779/04.11.2009 Definitia cazului fortuit prevazuta de  art. 47 C.p. (  « Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. ») se aplica  si in...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Inadvertenţă cu privire la literele din articolele care prevăd şi sancţionează contravenţia

În mod corect au fost indicate atât actul normativ cât şi articolul în care se încadrează contravenţia reţinută în sarcina petentei, existând însă o inadvertenţă cu privire la literele din articolele care prevăd şi sancţionează contravenţia respectivă. Instanţa apreciază însă că nu este ţinută de încadrarea juridică făcută de agentul constatator, iar...

Citeste mai mult...

Contravenţii – Recurs. Plângere contravenţională. Garda Naţionala de Mediu

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1139/281/29.01.2007, petenta  SC P. R. F SRL a formulat plângere contraventionala împotriva procesului verbal de contraventie seria GNM nr. 001681/10.10.2008 emis de catre intimata GARDA NATIONALA DE MEDIU-COMISARIATUL PRAHOVA, solicitând anularea acestuia si  exonerarea de plata amenzii. În motivarea plângerii petenta a aratat  ca  procesul-verbal...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva încheierii pronunţată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Plângere împotriva încheierii pronunţată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară. Intabulare drept de proprietate Existenţa  notării unui litigiu asupra imobilului al cărui drept de proprietate s-a solicita  a fi intabulat. Art.48 , art.50 din Legea ne 7/1996 În situaţia în care contractul de vânzare cumpărare îndeplineşte condiţiile prev. de...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiei directorului Oficiului Registrului Comerţului.- Denegare de dreptate. Limitele controlului de legalitate specific procedurii plângerii reglementate de art.6 oug 116/2009. Invalidare hotărâre aga.

Litigii cu profesioniştii - Plângere împotriva rezoluţiei directorului Oficiului Registrului Comerţului.- Denegare de dreptate. Limitele controlului de legalitate specific procedurii plângerii reglementate de art.6 OUG 116/2009. Invalidare hotărâre AGA. Nu este echivalentă cu denegarea de dreptate situaţia în care instanţa înlătură ca nepertinente motivele invocate în susţinerea plângerii. Prima instanţă nu a refuzat...

Citeste mai mult...

Avetisment plângere

R O M Â N I ACod operator 3924 JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI Dosar nr. ... Sentinţa civilă nr. 236 Şedinţa publică din 01 februarie 2010 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: ... Grefier: ... Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de petentul ... domiciliat în...

Citeste mai mult...

Plângere în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art. 278 ind.1 C.p.p.). Admiterea plângerii în baza art. 278 ind. 1 al. 8 lit. b Cpp şi trimiterea cauzei la Parchet în vederea completări…

Prin sentinţa penală nr. 733 din 15 Martie 2007  a Judecătoriei sect.1 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 2598/299/2007 instanţa, în baza art. 278 ind. 1 al. 8 lit. b Cpp a admis plângerea petentei P.A. în contradictoriu cu intimatul N.F.M, a desfiinţat rezoluţia 11070/P/2005 a Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 1 şi rezoluţia...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu – obiectul şi limitele judecăţii; plângere adresată în termen instanţei, însă cu depăşirea termenului prevăzut de lege în faţa procurorului ierarhic superior.

Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu – obiectul şi limitele judecăţii; plângere adresată în termen instanţei, însă cu depăşirea termenului prevăzut de lege în faţa procurorului ierarhic superior. Obiectul plângerii adresate instanţei este soluţia dispusă de procurorul de caz şi atât timp cât plângerea s-a adresat în...

Citeste mai mult...

– plângere contravenţională

3.- plângere contravenţională SENTINŢA CIVILĂ NR.189 Şedinţa Publică din 04 februarie 2010 Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr./198/2009, petenta D. R.D.P., cu sediul în  , în contradictoriu cu INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE, cu sediul în ,a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie nr.  /08.07.2007, solicitând anularea procesului verbal...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Recurs

Prin decizia civila nr. 923 din 08 decembrie 2009 a Tribunalului Arad s-a admis recursul formulat de petenta împotriva Sentintei civile nr.6064 din 23.06.2009, pronuntata de Judecatoria Arad, în dosarul nr.4996/55/2009, s-a modificat aceasta hotarâre în tot, în sensul ca, s-a admis plângerea formulata de petenta împotriva procesului verbal de contraventie nr.0068 din 20.03.2009,...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. prezentarea ulterioară, în faţa instanţei judecătoreşti, a actelor prin care se dovedeşte provenienţa licită a bunurilor ce nu erau însoţite, în momentul constatării contravenţiei, de documente de provenienţă.

Prin procesul verbal  de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria x întocmit la data de  25.08.2009 de intimata,  petentul a fost sancţionat contravenţional  cu avertisment, şi măsura complementară a confiscării bunurilor prevăzute în dovada seria AB anexă la  procesul verbal, pentru fapta prevăzută de  art. 1 lit. e din Legea nr.12/1990.  În fapt,...

Citeste mai mult...

Cont.adm. : Plângere formulată împotriva procesului verbal de contravenţie. Incidenţa art. 67 -68, 83 şi 161 Cod procedură civilă. Cerere de repunere în termen de declarare a recursului

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă constată ; 1.) - Obiectul plângerii Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 16349/200/2010 din 30.11.2010, petenta SC X SRL cu sediul procesual ales la cabinet avocat M. Ş. situat în Bucureşti, str. Anghel Sligny, nr.2, sector 5 a solicitat ca prin hotărârea...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată. Art.2781Cod pr.penală.

Obiectul plângerii întemeiate pe prevederile art.2781 alin.1 Cod pr.penala, îl constituie rezolutia sau ordonanta procurorului de netrimitere în judecata, iar nu rezolutia prin care prim-procurorul parchetului a solutionat plângerea formulata potrivit art.275-278 Cod pr.penala. Este nelegala hotarârea prin care instanta de fond s-a pronuntat numai asupra rezolutiei prim procurorului, considerându-se investita numai...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională – invocarea din oficiu a excepţiei tardivităţii introducerii plângerii

 DREPT CONTRAVENŢIONAL        Dosar nr. 3167/324/2009  Sentinţa civilă nr. 482/19.02.2010 Plângere contravenţională  – invocarea din oficiu a excepţiei tardivităţii  introducerii plângerii  Prin plângerea înregistrată la această instanţă sub număr  de înregistrare 3167/324/2009 din 07.08.2009, petentul ŞC a solicitat, în contradictoriu...

Citeste mai mult...

Plangere impotriva rezolutiei/ordonantei procurorului de neincepere a urmarii penale sau de netrimitere in judecata. Respingerea recursului. Analiza obligatiei parchetului de a administra probatoriul necesar in cauza. Respectarea dreptului la aparare…

R O M A N I A TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV DECIZIA PENALA NR. 19/R Sedinta publica din data de  03 martie  2010 Cu participarea prim - procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov Pentru astazi fiind amanata pronuntarea...

Citeste mai mult...

Recurs. Plângere împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Aplicarea greşită a prevederilor art. 18 1 Cod Penal. Trimiterea dosarului la prima instanţă pentru judecarea pe fond a cauzei.

Recurs. Plângere împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Aplicarea greşită a prevederilor art. 18 1  Cod Penal. Trimiterea dosarului la prima instanţă pentru judecarea pe fond a cauzei. Decizia penală nr.108/2008 Cu privire la recursul penal de faţă constată următoarele: Prin sentinţa penală nr. 68 din...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului ,admisă pentru lipsa vinovăţiei făptuitorului

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului ,admisă pentru lipsa vinovăţiei făptuitorului. În cazul  infracţiunii de tulburare de posesie, săvârşită în condiţiile alin.1 şi 2,ale art.220,Cod penal, eventualele nemulţumiri ale petentului cu privire la amplasarea imobilului său trebuiau invocate în cadrul procesului civil în care a fost partajat acesta şi în care s-a pronunţat o hotărâre...

Citeste mai mult...