Cauta in aceasta categorie:

Drepturi salariale. Ofiţeri poliţie judiciară detaşaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie. Spor de 30% din salariul de bază lunară prevăzut de dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002. Acordare. Nelegalitate.

Drepturi salariale. Ofiţeri poliţie judiciară detaşaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie. Spor de 30% din salariul de bază lunară prevăzut de dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002. Acordare. Nelegalitate. - art. 28 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002  Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. drepturi salariale ale personalului din învăţământul preuniversitar din tranşe suplimentare de vechime (30, 35, 35-40 şi peste 40 ani). prescrierea dreptului material la acţiune.

LITIGIU DE MUNC®. DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN ëNV®Ţ®MåNTUL PREUNIVERSITAR DIN TRAN¯E SUPLIMENTARE DE VECHIME (30, 35, 35-40 ¿i peste 40 ani). PRESCRIEREA DREPTULUI MATERIAL LA ACŢIUNE. Acordul din 28.11.2005 al Comisiei de negociere a Guvernului Rom‰niei O.U.G. nr.17/2006 Ordinul nr.3351/2006 al Ministerului...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Majorări de drepturi salariale acordate urmare a modificării dispoziţiilor o.g. nr.11/2007 prin Legea nr. 220/2007, dată de la care aceste drepturi se cuvin.

Reclamantii A.Gh.  si  altii,  în  calitate  de inspectori scolari, au  chemat  în  judecata  pârâtii  MINISTERUL  EDUCATIEI, CERCETARII SI  TINERETULUI  si INSPECTORATUL  JUDETEAN SCOLAR  IALOMITA, solicitând acordarea majorarilor  salariale  cuprinse în anexa 2 la Legea nr.220/2007,  prin  care  s-a  modificat  O.G. nr.11/2007,  începând cu  data de 1 ianuarie 2007 . Reclamantii ...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale – personalului m.a.i.

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 601 din  14 Martie 2008 Reclamantul C.I a chemat în  judecată pe  pârâtele  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE şi INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi la plata către reclamant a primei de concediu corespunzătoare anilor 2004 şi...

Citeste mai mult...

Functionari publici. Drepturi salariale reprezentând suplimentul postului si suplimentul gradului. Nereglementarea legala a modalitatii de stabilire.

Functionari publici. Drepturi salariale reprezentând suplimentul postului si suplimentul gradului. Nereglementarea legala a modalitatii de stabilire. - art.29 alin.1 si art.31 alin.3 din Legea nr.188/1999 - art.6 din CEDO Se constanta ca niciunul dintre actele normative subsecvente Legii nr.188/1999, republicata, care au fost emise în considerarea dispozitiilor art.31 alin.(3), potrivit carora,...

Citeste mai mult...

Drepturi banesti. Majorari salariale prevazute exclusiv pentru anumite categorii de functionari publici.

Drepturi banesti. Majorari salariale prevazute exclusiv pentru anumite categorii de functionari publici. - art.2 si 48 din Ordonanta de Guvern nr.6/2007 - Ordonanta de Guvern nr.10/2007 Reclamantul este functionar public cu statut special, respectiv politist, salarizarea sa fiind reglementata de Ordonanta de Guvern nr.38/2003. Reclamantul este functionar public cu statut...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate. Modul în care au fost reglementate cele două drepturi salariale – suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare, prin lipsa oricărui element concret de cuantificare, face imposibilă calcularea lor, pentru a putea fi considerate...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. Stabilirea legala a cuantumului salariului. Interdictia retinerilor salariale prin deciziile emise de angajator

Drepturi salariale. Stabilirea legala a cuantumului salariului. Interdictia retinerilor salariale prin deciziile emise de angajator Solicitarea salariatului de a i se mentine salariul de baza nu poate fi primita deoarece încalca prevederile OG. nr. 17/2008, acest salariu fiind salariul de baza la limita maxima corespunzator functiei de sora medicala principala din anatomie patologica,...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă – plata drepturilor salariale neacordate

Prin sentinta civila nr. 1230 din 28 iulie 2009 a Tribunalului Arad, s-a respins actiunea formulata de reclamantii – persoane fizice salariate, împotriva pârâtului angajator – institutie publica locala, pentru plata drepturilor salariale neacordate. În motivare s-a retinut ca prin actiunea formulata, reclamantii au solicitat obligarea pârâtului la plata retroactiva a drepturilor salariale...

Citeste mai mult...

Lipsa obligatiei angajatorului de a negocia drepturile salariale în baza unui contract de munca suspendat. Inexistenta discriminarii

Lipsa obligatiei angajatorului de a negocia drepturile salariale în baza unui contract de munca suspendat. Inexistenta discriminarii În speta nu se pune problema vreunei discriminari, întrucât prin aceasta se întelege orice diferentiere a tratamentului aplicabil pe unul dintre criteriile  excluse ca baze ale discriminarii de art. 4 din Constitutie, art. 5 din Codul...

Citeste mai mult...

Majorări salariale de 5%, 2% şi 11% pentru personalul auxiliar din instanţele judecătoreşti .o.g nr. 6/2007, o.g 10/2007, o.g 11/2007.

Majorări salariale de 5%, 2% şi 11% pentru personalul auxiliar din instanţele judecătoreşti .O.G nr. 6/2007, O.G 10/2007, O.G 11/2007.  Prin sentinţa civilă nr. 517 din 1 aprilie 2008, pronunţată de Tribunalul Mureş, Secţia civilă în dosarul nr. 3578/102/2007, s-au respins excepţiile inadmisibilităţii acţiunii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Economiei...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale solicitate prin invocarea unei situaţii discriminatorii. Lipsa unei reglementări legale în acest sens.

Drepturi salariale solicitate prin invocarea unei situaţii discriminatorii.  Lipsa unei reglementări legale în acest sens. Art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 În lipsa unei reglementări legale în acest sens, invocarea de către reclamanţi a unei situaţii discriminatorii, nu justifică pretenţiile acestora întrucât instanţa nu poate...

Citeste mai mult...

Plata drepturilor salariale reprezentând sporul de fidelitate

Prin sentinţa nr. 334/15 mai 2009  Tribunalul Mureş a admis acţiunea înaintată de reclamanţii  I. B., V. C., B. L.,  B. M.-M.,  R.D.,  T. M. şi D. A., în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor  Cetăţeneşti,  Curtea de Apel Târgu Mureş, Ministerul  Finanţelor Publice şi în consecinţă, a obligat pârâţii în solidar la...

Citeste mai mult...

CIVIL:Drepturi salariale solicitate de angajaţii sc petrom sa – prevăzute de art.168 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă

2. Drepturi salariale solicitate de angajaţii SC  PETROM SA – prevăzute de art.168 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă „ Tribunalul, examinând actele şi lucrările constată următoarele: Prin acţiunea introductivă, reclamanta a solicitat plata suplimentărilor salariale acordate cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun prin Contractul colectiv de muncă. ...

Citeste mai mult...

Plata drepturilor salariale potrivit Legii nr. 304/2008, privind aprobarea og nr. 17/2008 pentru modificarea oug nr. 115/2004, privind salarizarea personalului din sistemul sanitar

Prin Legea nr. 304/03 decembrie 2008 de aprobare a OG nr. 17/2008 s-a stabilit că personalului de specialitate medico–sanitar şi auxiliar sanitar din centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, urmează a i se aplica  salarizarea potrivit grilei din anexa I, iar nu anexa nr. II, cum era salarizat anterior. Această...

Citeste mai mult...

Magistraţi. Drepturi salariale. Prescripţie.

Magistraţi. Drepturi salariale. Prescripţie. Decretul-Lege nr. 167/1958: art.3, 7 şi 12 Codul Muncii: art. 283 alin.(1) lit.c Potrivit art. 3 din Decretul nr. 167/1958 „ termenul prescripţiei este de 3 ani „dacă nu există alte prevederi legale derogatorii”, iar conform art. 283 alin.1 lit. c din Legea nr. 53/2003- Codul...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. Valoarea de referinţă sectorială

Drepturi salariale. Valoarea de referinţă sectorială. Art. 1, 2  alin. 3 şi 27 alin.1 din O.G. nr. 137/2000. În speţă reclamanţii au solicitat prin cererea de chemare în judecată, obligarea pârâţilor la plata unor diferenţe salariale, constatând că la calcularea  veniturilor ce li se cuvin, nu au fost luate în calcul...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Drepturi salariale.

Prin sentinta civila nr. 101 din 26 ianuarie 2010 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosarul nr. 5232/108/2009, s-a respins actiunea civila exercitata de reclamant în contradictoriu cu pârâta – unitate de învatamânt, având ca obiect diferente drepturi salariale. În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. Interzicerea plăţii în natură în lipsa unei clauze exprese în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă. Inoperarea compensării legale.

Drepturi salariale. Interzicerea plăţii în natură în lipsa unei clauze exprese în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă. Inoperarea compensării legale. Codul Muncii: art.161 alin.(1)şi (3); art.163; art.164Cod Civil: art.1144 Din conţinutul art.161 Codul Muncii, reiese regula  impusă de legiuitor de plată a salariului în bani şi doar...

Citeste mai mult...

Cerere de acordare diferenţe salariale. Ordonanţă de guvern aprobată cu modificări . Data de la care produce efecte reglementarea modificatoare.

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 3929/87/2009, reclamantul Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Teleorman, în numele şi pentru următorii membrii de sindicat – Suhăianu Elena , Ion Florica , Doncea Dida , Dorcea Maria Niculina  (cf.tabel f. 7 dosar),  a chemat în judecată pe pârâţii  Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman  cu sediul în Alexandria , Str. Carpaţi...

Citeste mai mult...