Cauta in aceasta categorie:

Anularea procesului verbal de contravenție pentru motive de legalitate. Dovedirea nelegalităţii procesului verbal de contravenție contestat

Anularea procesului verbal de contravenție pentru motive de legalitate. Dovedirea nelegalităţii procesului verbal de contravenție contestat. Fond. Cuprins pe materii: Plângere contravențională. O.u.g. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Plângere contravențională  pentru lipsa datei în cuprinsul procesului verbal de contravenție. Provesul verbal de cotraventie se anulează dacă este dovedită nelegalitatea acestuia....

Citeste mai mult...

Gresita apreciere a lipsei din procesul verbal de contravnetie a mentiunii privind Data savarsirii faptei in cazul contraventiei continue. Casare cu trimitere spre rejudecare

Gresita apreciere a lipsei  din procesul verbal de contravnetie a mentiunii  privind Data savarsirii faptei in cazul contraventiei continue. Casare cu trimitere spre rejudecare La data de 05.02.2009, s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina  plangerea contraventionala formulata de catre petenta S.C. C.I.SRL impotriva procesului verbal de contraventie seria A/2006 intocmit...

Citeste mai mult...

Anularea a procesului verbal de vânzare imobiliară din cadrul executării silite precum şi a tuturor actelor subsecvente

Constata ca prin contestaţia la executare înregistrata la Judecătoria Sibiu sub nr. dosar 72/306/2011 contestatoarea SC A. BANK SA a solicitat in contradictoriu cu intimaţii M. M., B. C. si C. G. ca prin hotărâre sa se dispună anularea a procesului verbal de vânzare imobiliară din data de 10 mai 2011 din dosarul execuţional...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională – proces verbal încheiat în lipsa contravenientului şi comunicat prin poştă.

Plângere contravenţională – proces verbal încheiat în lipsa contravenientului şi comunicat prin poştă. Prin sentinţa civilă nr. 1912/27.10.2009, pronunţată de Judecătoria Găeşti a fost respinsă plângerea contravenţională formulată de petiţionara S.C. C.T.S. S.R.L. împotriva intimatului Inspectoratul General al Poliţiei Rutiere, Biroul Poliţiei Rutiere Autostrăzi A1. Pentru a hotărî astfel, instanţa...

Citeste mai mult...

Cont.adm. : Plângere formulată împotriva procesului verbal de contravenţie. Incidenţa art. 67 -68, 83 şi 161 Cod procedură civilă. Cerere de repunere în termen de declarare a recursului

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă constată ; 1.) - Obiectul plângerii Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 16349/200/2010 din 30.11.2010, petenta SC X SRL cu sediul procesual ales la cabinet avocat M. Ş. situat în Bucureşti, str. Anghel Sligny, nr.2, sector 5 a solicitat ca prin hotărârea...

Citeste mai mult...

Competenta materiala. Proces verbal intocmit de Garda Financiara.

Prin procesul verbal de constatare intocmit de inspectorii Garzii Financiare cu ocazia controalelor inopinate pentru descoperirea faptelor de evaziune fiscala, nu se stabilesc, modifica sau sting drepturi si obligatii fiscale in acceptiunea art.41 C.proc.fisc. Actele intocmite de inspectorii Garzii Financiare pot fi valorificate de organele competente in materie prin emiterea unei decizii de...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională – nelegalitate proces verbal de contravenţie

Nu poate fi cenzurat de instanta de judecata modul în care agentul constatator a aplicat sanctiunea amenzii pentru fiecare dintre cele doua fapte contraventionale retinute în sarcina contestatorului, dintre care numai una se regaseste în situatia de fapt descrisa, astfel ca plângerea contraventionala urmeaza a fi admisa, cu consecinta anularii procesului verbal si exonerarii...

Citeste mai mult...

Nulitatea procesului verbal de punere în posesie

Asupra recursului de faţă, constată următoarele: Prin sentinţa civilă nr. 3256/21.04.2015 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 10656/311/2010, s-a respins cererea având ca obiect „litigiu fond funciar„ formulată de reclamanta C. V. P. P. cu sediul în com. VERGULEASA, Judeţ OLT, în contradictoriu cu pârâţii C. L.DE . LEGII 18/1991 V.,  JUDEŢUL...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei, Procesul verbal de control efectuat de Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bucureşti. Caracterul creanţei.

Prin cererea adresată  Tribunalului  Suceava – Secţia a II-a civilă, la data de 01.09.2015, înregistrată sub nr. 3194/86/2015/a1, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a formulat contestaţie împotriva măsurii luate de administratorul judiciar al debitoarei S.C. E. S.R.L. , de neînscriere a creanţei sale în tabelul preliminar al debitoarei, în cuantum de 843.288,85 lei,...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Procesul verbal de citare. Dovada acestuia. Înscrierea în fals.

Prin decizia civilă nr.328/22.11.2010 pronunţată de T.Bc. în dosarul nr. 9184/180/2007 s-a respins ca nefondat apelul formulat de apelantul-pârât G.E. împotriva sentinţei civile nr. 10866/2008 pronunţată de J.Bc. în dosarul nr. 9184/180/2007 în contradictoriu cu intimaţii R.L. S-a respins cererea de majorare onorariu formulată de expert F.L. S-a stabilit onorariu definitiv...

Citeste mai mult...

Temeinicie process verbal de contravenţie

Prin procesul verbal de contravenţie seria CP nr. …./22.02.2015, petentul F.C.a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 585 lei (6 puncte amendă), în temeiul art. 41 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată sancţionată de art. 101 alin.3 lit. d din OUG 195/2002 rep., şi reţinerea permisului de conducere , potrivit art....

Citeste mai mult...

Anulare proces verbal

Dosar Nr.132/829/2010 R O M A N I A JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA CIVILĂ NR. 246 ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 21.04.2010 COMPLET FORMAT DIN: PREŞEDINTE:  STOICA MARILENA DANIELA Cu participare: GREFIER : OPRIŞAN DANIELA Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca...

Citeste mai mult...

Civil.anulare proces verbal de contraventie

Pe rol fiind soluţionarea plângerii contravenţionale  formulată de petentul C. V. în  contradictoriu cu intimatul  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 10 -12 , judeţul Buzău, având ca obiect anularea procesului verbal de contravenţie seria CP nr.9016503  încheiat la data de 22.05.2015, prin care...

Citeste mai mult...

CIVIL.Anularea procesului verbal de contravenţie .

Pe rol fiind soluţionarea plângerii contravenţionale  formulată de petentul B. A. în  contradictoriu cu intimatul  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 10 -12 , judeţul Buzău, având ca obiect anularea procesului verbal de contravenţie seria CC  nr.9482982  încheiat la data de 27.04.2015, ridicarea sancţiunii...

Citeste mai mult...

CIVIL-Procesv verbal cnadnr

Dosar nr. R O M Â N I A JUDECĂTORIA RÎMNICU SĂRAT CIVIL-PENAL Sentinţa civilă nr. ……. Şedinţa publică de la …………. Completul constituit din: PREŞEDINTE: ……….. Grefier: …………… Pe rol judecarea plângerii contravenţionale formulate de petentul D.D.S., împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare...

Citeste mai mult...