Cauta in aceasta categorie:

Legea nr. 10/2001. Calitatea de unitate deţinătoare în situaţia cererii de retrocedare a imobilelor preluate abuziv şi strămutate pe un alt teren.

Legea nr. 10/2001. Calitatea de unitate deţinătoare în situaţia cererii de retrocedare a imobilelor preluate abuziv şi strămutate pe un alt teren. Secţia civilă  -  Sentinţa civilă nr.1403/22.10.2008 Prin contestaţia  înregistrată  pe rolul acestei instanţe sub nr. 3161/107/2006 contestatoarea P. M. D. M. V. a chemat în judecată intimatele Regia Naţională a...

Citeste mai mult...

Revendicare imobiliară. Legea nr. 10/2001

Prin sentinta civila nr. 5732 din 16.06.2009, pronuntata  în dosar nr. 12144/55/2008, Judecatoria Arad a admis în parte actiunea  formulata de reclamanta, în contradictoriu cu pârâtii; a constatat nevalabilitatea preluarii de catre pârâtul Statul Român a imobilului înscris în CF  si în consecinta a obligat pârâtul sa o despagubeasca pe reclamanta cu...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Dispozitie emisa de unitatea detinatoare prin care s-a dispus acordarea de masuri reparatorii în echivalent constând în atribuirea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv în procesul de privatizare. Intrarea în vigoare a l…

Dupa natura lor, situatiile juridice aflate sub incidenta Legii nr. 10/2001 sunt situatii juridice obiective. Institutia masurilor reparatorii instituite prin aceasta lege, si cuprinzând, ope legis, efectele viitoare ale unor raporturi juridice trecute, a suferit modificari de esenta prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente....

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Prioritatea masurilor compensatorii în raport cu masura acordarii de despagubiri conform Titlului vii din Legea nr. 247/2005. Acordarea de bunuri în compensare – atributul exclusiv al unitatii detinatoare. Limitele controlului jude…

3. Legea nr. 10/2001. Prioritatea masurilor compensatorii în raport cu masura acordarii de despagubiri conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Acordarea de bunuri în compensare – atributul exclusiv al unitatii detinatoare. Limitele controlului judecatoresc. Includerea bunurilor în categoria celor disponibile este o atributie care revine consiliului local, în temeiul art. 38 lit....

Citeste mai mult...

Acţiune în revendicare. Art. 480 Cod civil, Legea nr. 10/2001. Art. 6 cedo. Inadmisibilitate

Acţiune în revendicare. Art. 480 Cod civil, Legea nr. 10/2001. Art. 6 CEDO. Inadmisibilitate. Acţiunea în revendicare  are ca obiect un imobil preluat de stat din patrimoniul autorului reclamanţilor apelanţi în temeiul  Decretului nr.225/1960, deci un imobil care cade sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr.10/2001. Acţiunea a fost promovată în 2010, ulterior...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Imobil preluat în baza Legii nr. 4/1973 si ulterior închiriat fostului proprietar. Restituirea în natura a bunului conform art. 10-12 din Legea nr. 10/2001. Conditionarea restituirii în natura a imobilului de obligatia rambursarii …

În conditiile în care locuinta restituita reclamantei conform Legii nr. 10/2001 nu mai corespunde structurii cladirii preluata abuziv de stat, parte din constructie fiind demolata, fapt ce nu este imputabil chiriasilor, reclamanta nu poate fi obligata sa restituie integral despagubirile încasate în anul 1985. Referitor la obligatia rambursarii de catre persoana îndreptatita, a...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 223/1974, cu plata. Caracterul abuziv al preluarii bunului. Dreptul fostului proprietar la plata unor despagubiri în conditiile Titlului vii din Legea nr. 247/2005. Legitimarea procesua…

Preluarea în proprietatea statului a imobilului în litigiu nu a fost facuta cu titlu valabil ci se încadreaza în ipoteza descrisa de art. 2 alin. 1 lit. i din Legea nr. 10/2001 deoarece, chiar daca autoritatea de stat a emis decizia administrativa nr. 440/1989 si a stabilit o suma de 35.102 lei cu titlu...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Competenta primarului, în calitate de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale, de a emite o dispozitie materiala cu oferta de restituire prin echivalent, dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005. Aplicarea în timp a…

Legea noua se aplica imediat situatiilor obiective care iau nastere sub imperiul ei. Dreptul subiectiv reclamat îsi are fundamentul direct si imediat în preluarea abuziva a imobilului pentru care s-au solicitat masuri reparatorii prin echivalent, adica într-un raport juridic trecut. Efectele viitoare ale acestui raport sunt imperativ stabilite de legea noua – Legea 247/2005,...

Citeste mai mult...

Art 24 al.3/1 din l 10/2001

Conform înscrierilor de CF, asupra imobilului reprezentând în natură casă şi teren a fost proprietar antecesorul reclamantelor. Reclamantele au depus în copie certificată şi contractele de vânzare cumpărare în baza cărora antecesorul lor şi-a intabulat dreptul de proprietate din care rezultă că acesta a cumpărat şi casa de pe teren. Conform înscrierilor de...

Citeste mai mult...

Legea nr.10/2001. Revendicare. Imobilul preluat abuziv în perioada 1945-1989. Admisibilitatea revendicării pe dreptul comun cu condiţia ca imobilul să fie şi în prezent la stat şi deci să nu fie afectate drepturile de proprietate ale altor persoane

SECŢIA CIVILĂ MIXTĂ MATERIE: DREPT CIVIL OBIECTUL: Legea nr.10/2001. Revendicare. Imobilul preluat abuziv în perioada 1945-1989. Admisibilitatea revendicării pe dreptul comun cu condiţia ca imobilul să fie şi în prezent la stat şi deci să nu fie afectate drepturile de proprietate ale altor persoane. Temei de drept:Decizia 33 din...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Lipsa raspunsului la notificarea formulata conform art. 22 din Legea nr. 10/2001. Competenta instantei de judecata de a se pronunta pe fondul notificarii formulate de persoana îndreptatita, in cazul in care unitatea detinatoare nu …

În ipoteza în care persoanele îndreptatite au solicitat sa li se atribuie masuri reparatorii prin compensare cu alte bunuri sau servicii sau sa li se propuna despagubiri banesti conform legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate abuziv, iar unitatea notificata nu a solutionat  în termen legal aceasta...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Calitate de persoană îndreptăţită. Competenţa instanţei învestită cu soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei unităţii deţinătoare de a soluţiona pe fond cererea de acordare a măsurilor reparatorii

Legea nr. 10/2001. Calitate de persoană îndreptăţită. Competenţa instanţei învestită cu soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei unităţii deţinătoare de a soluţiona pe fond cererea de acordare a măsurilor reparatorii. Prin sentinţa civilă nr. 263 pronunţată la data de  22.02.2007 de Tribunalul Mureş, a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta F.J., în...

Citeste mai mult...

Legea nr.10/2001. imobil donat statului.

LEGEA NR.10/2001.  IMOBIL DONAT STATULUI. Domeniul de aplicare prevăzut de art.1 din Legea nr.10/2001 se referă doar la acele imobile preluate abuziv în intervalul 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. În cazul donaţiilor efectuate statului pe calea dreptului comun, imobilele ce au făcut obiectul contractului...

Citeste mai mult...

Cerere de aplicare amendă civilă. Legea nr. 10/2001. Competenţă.

Textul art. 5803 C.proc.civ. pe care reclamanta îşi întemeiază pretenţiile formulate, face parte din cartea a V-a „Despre executarea silită”, capitolul VI secţiunea a IV-a, astfel că sub aspectul competenţei de soluţionare a pretenţiilor, indiferent dacă acestea derivă sau nu dintr-o lege specială, devin incidente normele de competenţă în materia executării silite, competenţa de...

Citeste mai mult...

Legea 10/2001; inexistenţa dovezii preluării abuzive prin Decretul nr. 92/1950. Art.5, Legea 10/2001; calitatea de persoană îndreptăţită la restituirea in natură ori măsuri reparatorii în echivalent; efectele Acordului incheiat intre România şi g…

Legea 10/2001; inexistenţa dovezii preluării abuzive prin Decretul nr. 92/1950. Art.5 din Legea 10/2001; calitatea de persoană îndreptăţită la restituirea in natură ori  măsuri  reparatorii în echivalent; efectele Acordului incheiat intre România  şi Grecia  pentru despăgubirea persoanelor  fizice sau juridice elene  afectate de măsurile de naţionalizare, expropriere, luare in administrare ori  alte măsuri ...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Cerere de acordarea măsurilor reparatorii pentru o suprafaţă de teren expropriată greşit calificată la nivelul primăriei. Consecinţe în plan procesual

Prin acţiunea civilă adresată la Judecătoriei Botoşani, în data de 12 ianuarie 2011, reclamantele U.E. şi P.L. au chemat în judecată Primăria municipiului Botoşani, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la retrocedarea suprafeţei de teren de 240 m. p., situată pe fosta stradă Bucium, nr. 36, actualmente strada Împărat...

Citeste mai mult...

Art. 10 alin.3 din Legea nr.10/2001 – imposibilitatea demolării construcţiilor ridicate neautorizat după data de 1 ianuarie 1990 în lipsa constatării contravenţiei de către instituţiile abilitate.

Potrivit dispozitiilor  art. 10 alin 3  din Legea nr. 10/2001privind regimul juridic  al unor imobile  preluate în mod abuziv în perioada 6.03.1945- 22.12.1989,  se restituie în natura terenurile pe care  s-au ridicat constructii neautorizate în conditiile legii dupa data de 1.01.1990,  constructii  pentru care nu se poate dispune  totodata si  demolarea  în...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Ofertă de donaţie făcută de către comoştenitori în favoarea unuia dintre moştenitori cu privire la un imobil supus măsurilor reparatorii în cadrul procedurii instituite de Legea nr. 10/2001.

DREPT  CIVIL. Legea nr. 10/2001. Ofertă de donaţie făcută de către comoştenitori în favoarea unuia dintre moştenitori cu privire la un imobil supus măsurilor  reparatorii în cadrul procedurii instituite de Legea nr. 10/2001.  Legea nr. 10/2001 Art. 49, 51 Cod procedură civilă Faţă de declaraţiile autentice prin care  fraţii...

Citeste mai mult...

Pretenţii – Legea 10/2001

Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, sentinta  civila nr.6820/2012 Pretentii – Legea 10/2001. Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 la data de 02.11.2011, reclamantii T.G. si T.C. au solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Finantelor Publice, obligarea acestuia la restituirea pretului de piata al imobilului situat...

Citeste mai mult...