Cauta in aceasta categorie:

Partaj bunuri comune. Încheiere de admitere în principiu. Apel. Critici privind încheierea de admitere în principiu. Neanalizarea apelului sub aspectul acestor critici pe motivul autorităţii puterii lucrului judecat. Nelegalitate.

Partaj bunuri comune. Încheiere de admitere în principiu. Apel. Critici privind încheierea de admitere în principiu. Neanalizarea apelului sub aspectul acestor critici pe motivul autorităţii puterii lucrului judecat. Nelegalitate. Cod procedură civilă: art. 673/6 ,  art. 673/8 , art. 312 alin. 1 şi 5. Este adevărat, că în cuprinsul cererii de apel...

Citeste mai mult...

Civil-partaj bunuri comune

   Deliberând asupra cauzei de faţă, instanţa constată următoarele:  Prin cererea înregistrată, la data de ….,  sub nr…. /200/2008,  pe rolul Judecătoriei Buzău, reclamantul  B.G. a chemat în judecată pe pârâta D.D.,  şi pe terţul deţinător de bunuri D.S. pentru ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună...

Citeste mai mult...

Revendicare imobiliara bunuri expropriate – respinsa pentru lipsa calitate procesuala activa.

Prin Sentinţa civilă nr.5116/19.10.2009 pronunţată în dosarul nr. 4729/311/2009 Judecătoria Slatina s-a pronunţat astfel , ,  Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor, invocată din oficiu de către instanţa de judecată. Respinge capătul de cerere formulat de către reclamanţii D.O.C., I.E.O. şi I.S.G. în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Slatina...

Citeste mai mult...

Recurs civil. Partaj bunuri comune.

Recurs civil. Sustinerile partilor cuprinse în încheierea de sedinta si hotarârea judecatoreasca - înscrisuri ce reprezinta înscrisuri autentice - nu pot fi combatute decât pe calea prevazuta de art. 281 C.p.civ sau prin  înscrierea  în fals împotriva constatarilor respective. Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Oltenita sub nr. 1851/269/2008 reclamanta  BC...

Citeste mai mult...

Restituire bunuri.

Dosar nr. ............ Cod operator 2445 R O M Â N I A JUDECATORIA TÂRGU JIU TÂRGU JIU SENTINTA CIVILA Nr. 6544 Sedinta publica de la 26 Octombrie 2009 Completul compus din: PRESEDINTE ............. Grefier .................... Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta P.A.M.,...

Citeste mai mult...

Minori şi familie – partaj bunuri comune.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 310 din 24.02.2010 - materie civilă - Minori şi familie -  partaj bunuri comune. Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bicaz sub numărul 1201/188/2008 reclamanta TL a solicitat în contradictoriu cu pârâtul TV partajarea bunurilor comune, dobândite în timpul căsătoriei. ...

Citeste mai mult...

Partaj bunuri comune; bun donat in timpul căsătoriei unuia dintre soţi; cotă de contribuţie pentru soţia care nu a obţinut venituri din muncă.

Partaj bunuri comune; bun donat in timpul căsătoriei unuia dintre soţi; cotă de contribuţie pentru soţia care nu a obţinut venituri din muncă. S-au dispus următoarele:"Respinge acţiunea formulată de reclamanta pârâtă M N cu domiciliul ales la cab. av. Toni Cristian Baltag cu sediul în Iaşi str. Tătăraşi nr. 65 în contradictoriu cu...

Citeste mai mult...

Minori şi familie. Partaj bunuri comune. Acţiune in constatare negativă. Lipsa dreptului de proprietate comună a soţilor asupra unui bun

J U D E C A T A Asupra acţiunii civile de faţă; Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr.800/277/18.05.2009 la această instanţă, reclamantul N.E. a chemat în judecată pe pârâta S.(N.)A. solicitând instanţei partajarea bunurilor comune dobândite de părţi în timpul căsătoriei. În motivarea acţiunii arată...

Citeste mai mult...

Partaj bunuri comune – partajul contravalorii bunului instrainat in cursul procesului. prezumtie de COMUNITATE.Rejudecare. Suplimentare probatoriu.

PARTAJ BUNURI COMUNE – PARTAJUL CONTRAVALORII BUNULUI INSTRAINAT IN CURSUL PROCESULUI. PREZUMTIE DE COMUNITATE.Rejudecare. Suplimentare probatoriu. Dosar nr. 1837.01/301/2008 Sentinta civila nr. 5861/21.04.2010 Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, reclamanta NI a chemat in judecata pe paratul NCL, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta...

Citeste mai mult...

Minori si familie-partaj bunuri comune

Cu cererea înregistrata initial sub nr.5405/207/2008 reclamanta B.V a chemat în judecata civila pe pârâtul B.C, solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna, desfacerea casatoriei încheiata între parti la data de 18 noiembrie 1972, înregistrata sub nr.173  în registrul starii civile  al Consiliului Local Caracal din culpa exclusiva a...

Citeste mai mult...

Civil – partaj judiciar – partaj bunuri comune

 Prin cererea de chemare in judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Mureş la data de 27.04.2007 sub nr. 3566/320/2007 ( numar vechi 3535/2996/2007) reclamanta NJ a solicitat instanţei:  -să constate faptul că în timpul căsătoriei cu pârâtul SFI a dobandit ca bun comun imobilul apartament situat in Târgu Mureş, str...

Citeste mai mult...

Atribuire provizorie bunuri comune

Dosar nr. 15332/302/2006 R O M Â N I A JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI Secţia a II-a Civilă Sentinţa civilă nr. 3461 Şedinţa publică de la 21.04.2011 Instanţa constituită din: Judecător: Laura Nicoleta Bosie Grefier: Cristina Speteanu Pe rol se află judecarea cauzei...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatare. Partaj bunuri comune. Bun propriu. Nulitate contract de câmzare-cumpărare. Vânzarea lucrului altuia.

Acţiune în constatare. Partaj bunuri comune. Bun propriu. Nulitate contract de câmzare-cumpărare. Vânzarea lucrului altuia. Bunurile sunt proprii intrucat ele au fost  achizitionate cu banii donati de tatal reclamantei parate iar faptul ca bunurile au fost cumparate pe numele ambilor soti sau doar pe numele unuia dintre soti, in timul casatoriei,  nu ...

Citeste mai mult...

Partaj bunuri comune. Regimul juridic al bunurilor mobile primite de unul dintre soţi, prin donaţie. Bunuri proprii. Timbraj. Plus petita. Bunuri imobile prin destinaţie.

 Partaj bunuri comune. Regimul juridic al bunurilor mobile primite de unul dintre soţi, prin donaţie. Bunuri proprii. Timbraj. Plus petita. Bunuri imobile prin destinaţie.      Tribunalul Braşov  prin decizia civilă nr.51/A din 20 ianuarie 2004 a respins apelul declarat de către apelantul L.E.L. împotriva sentinţei civile nr.5830 din 9 iunie...

Citeste mai mult...

Cererile privitoare la bunuri imobile se fac numai la instanta in circumscriptia carei se afla imobilele – art. 13 (1) c.p.c. Hotararea pronuntata cu incalcarea competentei altei instante este afectata de motivul de casare prevazut de art. 304 pct…

Cererile privitoare la bunuri imobile  se fac numai la instanta  in circumscriptia carei se afla imobilele – art. 13 (1) c.p.c. Hotararea pronuntata cu incalcarea  competentei altei instante este afectata de motivul de casare prevazut de art. 304 pct. 3 .p.c. Prin sentinta civila nr. 2802 din data de 7 decembrie 2006, pronuntata...

Citeste mai mult...

Vânzarea de bunuri în rate. Regimul fiscal al dobânzilor percepute pentru livrarea de bunuri cu plata în rate

Vânzarea de bunuri în rate. Regimul fiscal al dobânzilor percepute pentru livrarea de bunuri cu plata în rate În mod justificat prima instanţă a reţinut că dobânda pe care cumpărătorul s-a obligat să o plătească la termenele prevăzute în contract, odată cu rata scadentă, nu poate fi asimilată, din niciun punct de vedere,...

Citeste mai mult...

Bunuri aflate în coproprietate forţată şi perpetuă

Prin sentinţa civilă nr. 9872 din 22.09.2010 pronunţata de Judecătoria Ploieşti in dosarul nr. 7459/281/2009, instanţa a respins acţiunea formulată de reclamanta R. I. în contradictoriu cu  pârâtul MUNICIPIUL PLOIEŞTI – PRIN PRIMAR, având ca obiect partaj judiciar ca neîntemeiată si a luat act că pârâtul solicita cheltuieli de judecată; reţinând următoarele: ...

Citeste mai mult...

Drept civil – bunuri si valori imobiliare

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.06.2008 sub nr. 2407/204/2008, reclamantii LE, DI au chemat in judecata pe pârâta com Sotrile prin Primar, solicitand instantei ca, prin hotararea ce va pronunta, sa constate ca sunt proprietari ai suprafetei de teren de 1800 mp situata in Sotrile xxxx, jud. Prahova. ...

Citeste mai mult...

Civil – asigurare dovezi – -inventariere bunuri

R O M Â N I A TRIBUNALUL TULCEA SECTIA CIVILA, COMERCIALA  SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV DECIZIE Nr. 542/2011 Şedinţa camerei de consiliu de la Pe rol judecarea recursului civil formulat de recurentul pârât T.G., cu domiciliul în Tulcea, împotriva Încheierii din 15.07.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul...

Citeste mai mult...