Cauta in aceasta categorie:

Recurs litigii cu profesioniştii. confirmare plan de reorganizare. principiul contradictorialităţii care generează dreptul civil şi dreptul la un proces echitabil.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONFIRMARE PLAN DE REORGANIZARE. PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITĂŢII CARE GENEREAZĂ DREPTUL CIVIL ŞI DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL. Pentru asigurarea contradictorialităţii în procesul civil, instanţa are obligaţia de a pune în discuţia părţilor toate aspectele de fapt...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. confirmare propunerii administratorului judiciar de prelungire a planului de reorganizare al debitoarei. -art.95 alin.3 şi 4 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONFIRMARE PROPUNERII ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DE PRELUNGIRE A PLANULUI DE REORGANIZARE AL DEBITOAREI. -art.95 alin.3 şi 4 din Legea nr.85/2006. Legiuitorul a prevăzut la articolul 95 alin.3 şi 4  din Legea nr.85/2006 că...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. confirmare plan de reorganizare. necercetarea fondului cauzei de către judecătorul sindic. casare cu trimitere. -art.101 lit.e din Legea nr.85/2006 ; -art.95 din Legea nr.85/2006; -art.3…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONFIRMARE PLAN DE REORGANIZARE. NECERCETAREA FONDULUI CAUZEI DE CĂTRE JUDECĂTORUL SINDIC. CASARE CU TRIMITERE. -art.101 lit.e din Legea nr.85/2006 ; -art.95  din Legea nr.85/2006; -art.312 alin.1 şi 5 teza...

Citeste mai mult...

Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni.

ROMÂNIA TRIBUNALUL HUNEDOARA SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL DECIZIA NR. 99/R/2010DOSAR NR. 3203/278/2009 Şedinţa publică din 1 februarie 2010 PREŞEDINTE:…………………. - judecător …………………. - preşedinte secţie …………………. - judecător ………………….  - grefier  Pe rol fiind judecarea recursului contencios  formulat...

Citeste mai mult...

Confirmare plan de reorganizare.  Tratament corect și echitabil înseamnă îndeplinirea celor trei condiții prevăzute de art. 101 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.

           Prin sentinţa civilă nr. 226/09.02.2015  Tribunalul Braşov a luat  act de schimbarea denumirii administratorului judiciar,  din C.I.T.-FILIALA B. S.P.R.L., în CITR-FILIALA B. S.P.R.L. A respins cererea de infirmare a planului de reorganizare al activităţii debitoarei S.C. I. S.R.L. – în insolvenţă, formulată de creditoarea A.J.F.P. B., ca neîntemeiată. A confirmat modificarea planului de reorganizare...

Citeste mai mult...

Confirmare plan reorganizare. Jurisprudență Societăţi comerciale

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă comercială nr. 2672/sind din data de 03.12.2012 SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA CIVILA nr. 2672/sind Sedinta publica din data de 03.12..2012 JUDECATOR SINDIC - S. O. GREFIER - M. G. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra confirmarii planului de reorganizare a activitatii debitoarei SC P. SA. La apelul nominal facut in sedinta publica la...

Citeste mai mult...

Cerere de completare dispozitiv. Confirmare administrator judiciar. Confirmare onorariu

Deşi decizia creditorului majoritar este un act unic, care cuprinde atât desemnarea administratorului judiciar cât şi stabilirea onorariului acestuia ce urmează să fie achitat din averea debitoarei, judecătorul sindic va trebui să soluţioneze două cereri, respectiv când acestea sunt formulate împreună, două capete de cerere, una având ca obiect numirea administratorului judiciar, întemeiată pe...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Hotărâre de confirmare a planului de reorganizare judiciară. Critici de oportunitate. Consecinţe

Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea, deciziile manageriale putând fi controlate sub...

Citeste mai mult...

Confirmare plan de reorganizare. Condiţii. Societăţi comerciale

Prin încheierea pronunţată la data de 7 iunie 2006 în dosarul nr. 165/F/2005 al Tribunalului Braşov, judecătorul - sindic a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare a activităţii propus de asociatul P.A.S „F”. A deschis procedura falimentului debitoarea S.C. „F” S.A. şi a dispus dizolvarea acestei societăţi. A ridicat dreptul de administrare al...

Citeste mai mult...

Confirmare redeschidere urmărire penală. Jurisprudență Infracţiuni

Tribunalul BACĂU Rezoluţie nr. 117 din data de 07.08.2014 Prin sesizarea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 05.08.2014. sub nr. 4081/110/2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, a solicitat confirmarea redeschiderii urmăririi penale în dosarul penal nr. 41/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, privind pe suspecții SC A. SRL Bacău și R.L....

Citeste mai mult...

Confirmare redeschidere urmarire penala. Jurisprudență Falsificări (infracţiuni de)

Tribunalul BOTOŞANI Hotărâre nr. 23 din data de 15.09.2015 DOSAR NR. XXXX/40/2015 Art. 335 alin.1 cod procedură penală R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOȘANI - SECȚIA PENALĂ Î N C H E I E R E NR.XX Ședința din camera de consiliu din data de xx.xx.xxxx JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: GREFIER: Ministerul Public -Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani reprezentat...

Citeste mai mult...

Confirmare plan de reorganizare propus de debitor în procedura insolvenţei. Condiţii. Faliment

  Confirmare plan de reorganizare propus de debitor în procedura insolvenţei. Condiţii. Conform art. 100 alin. 4 din Legea insolvenţei, „Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor din acea categorie”. Conform art. 100 alin. 4 din...

Citeste mai mult...

Confirmare plan Faliment

Dosar nr. …. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA A II-A CIVILĂ Sentinţa Nr. 730/2012 Şedinţa publică de la 08 Mai 2012 Completul compus din: Judecător – sindic ….. Grefier …… Pe rol fiind examinarea planului de reorganizare judiciară a activităţii întocmit de debitorul ….. , aflată în procedura generală a insolvenţei administrată de administrator judiciar ……Tg.Jiu , în contradictoriu...

Citeste mai mult...

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA MĂSURII ADMINISTRATORUL JUDICIAR DE CONFIRMARE A LISTEI FURNIZORILOR FĂRĂ DE CARE ACTIVITATEA DEBITORULUI NU SE POATE DESFĂŞURA. CONDIŢIILE ÎN CARE UN CREDITOR POATE FI ÎNCADRAT ÎN ACEASTĂ CATEGORIE SEPARATĂ DE CREANŢE Societăţi com

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA MĂSURII ADMINISTRATORUL JUDICIAR DE CONFIRMARE A LISTEI FURNIZORILOR FĂRĂ DE CARE ACTIVITATEA DEBITORULUI NU SE POATE DESFĂŞURA. CONDIŢIILE ÎN CARE UN CREDITOR POATE FI ÎNCADRAT ÎN ACEASTĂ CATEGORIE SEPARATĂ DE CREANŢE Curtea a reţinut că nu există vreo incompatibilitate a creditorilor aflaţi sub control comun cu debitorul de a fi desemnaţi în categoria creditorilor...

Citeste mai mult...

Comisie paritară. Hotărâre de confirmare a rezultatului atribuirii electronice. Competenţa soluţionării contestaţiei

- Legea nr. 92/2007: art. 37 alin. (10) - Ordinul MIRA nr. 353/2007: art. 19 în lipsa unor menţiuni în legea specială, care sa prevadă posibilitatea pentru comisia paritară de a soluţiona contestaţii împotriva propriei hotărâri de confirmare a rezultatului atribuirii electronice, se aplică dreptul comun în materie, adică Legea nr. 554/2004, care dă posibilitatea autorităţii publice...

Citeste mai mult...

Confirmare plan reorganizare Faliment

SENTINTA COMERCIALA nr.5507 Şedinţa publica de la 19.07.2011 Tribunalul constituit din: PREŞEDINTE: CMECIU STEFAN CIPRIAN GREFIER: MOROSAN MARIA Pe rol solutionarea cauzei comerciale privind pe debitorul FID întemeiată pe dispoziţiile Legii nr.85/2006. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 05.07.2011, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanta, având nevoie de timp...

Citeste mai mult...