Cauta in aceasta categorie:

Fond contencios administrativ. Contestatie impotriva masurilor luate de organele de urmarire penala. Inadmisibilitatea actiunii pe calea contenciosului administrativ

Prin  cererea  înregistrată  pe  rolul  acestui  tribunal  la  data  de  06.12.2012,  sub nr. 4901/98/2012,  reclamantul G.I.A., a chemat  în  judecată  paratul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SLOBOZIA, solicitând pe cale judecătorească obligarea  pârâtului să îi restituie autoturismul marca Alfa Romeo, înmatriculat în Italia sub nr. (..) serie şasiu (..), produs în anul (..), autoturism...

Citeste mai mult...

Insolvenţă- contestatie tabel preliminaral creanţelor

Sentinţa civilă nr.1575/sind Dosar nr. 5313/62/2008 Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării cererii creditorului SC B. SRL, de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului SC P. SA , având ca obiect, procedura insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţa publică,  la pronunţare se constată lipsa părţilor. Procedura îndeplinită....

Citeste mai mult...

Contestatie la executare. Obligarea organului de executare la continuarea executarii silite a unui bun imobil aflat în coproprietate devalmasa

Contestatie la executare Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.08.2014, sub numar dosar 26176/254/2014, reclamanta Asociatia de Proprietari (...) a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatii B.E.J. „(...)”, G.M. si G.E., solicitând ca instanta sa dispuna: -în principal, obligarea organului de executare la continuarea...

Citeste mai mult...

Legea procedurii insolventei – contestatie împotriva masurii de înscriere în tabelul preliminar al creditorului debitoarei.

Art.65 din Legea nr.85/2006 Art.968 Cod civil, art.967 Cod civil Prin cererea din data de 23.06.2009, creditoarea C.F.S.P. a formulat contestatie împotriva masurii de înscriere de catre administratorul judiciar în tabelul preliminar al creditorilor debitoarei SC V.B.A. a creantei depuse de catre creditoarea SC A.I. SRL în cuantum de 9.080.005,72 lei solicitând...

Citeste mai mult...

Contestatie la exeecutare

R O M Â N I A JUDECĂTORIA ONEŞTI - JUDEŢUL BACĂU DOSAR NR. 18/270/2013 - contestaţie la executare - Înreg. 4.01.2013 SENTINŢA CIVILĂ NR. 1126 Şedinţa publică din data de 02.04.2013 Completul de judecată format din: Preşedinte – Grefier – Pe rol...

Citeste mai mult...

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Contestatie formulata împotriva respingerii cererii de înscriere a actualizarii declaratiei de creanta. Tardivitatea formularii contestatiei creditorului întemeiata pe dispozitiile art. 73 din lege.

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Contestatie formulata împotriva respingerii cererii de înscriere a actualizarii declaratiei de creanta. Tardivitatea formularii contestatiei creditorului întemeiata pe dispozitiile art. 73 din lege. - Legea nr.85/2006, art. 73 Prin recursul formulat recurenta DVBL SECTOR 2 critica neînscrierea în tabelul obligatiilor debitoarei a declaratiei sale de creanta...

Citeste mai mult...

Î Procedura insolventei. Formulare contestatie de catre debitoare si depunere de înscrisuri cu set pentru comunicare creditoarei. Necomunicarea contestatiei si înscrisurilor creditoarei. Neexercitarea rolului activ de catre judecatorul sindic.

Procedura insolventei. Formulare contestatie de catre debitoare si depunere de înscrisuri cu set pentru comunicare creditoarei. Necomunicarea contestatiei si înscrisurilor creditoarei. Neexercitarea rolului activ de catre judecatorul sindic. - Legea nr.85/2006, art. 129 Cod procedura civila ; Pentru aflarea adevarului în cauza, judecatorul sindic trebuia sa acorde creditoarei posibilitatea de a...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect contestatie împotriva unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie. Existenta obligatiei Casei de Pensii de a opera revizuirea de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari so…

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect contestatie împotriva unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie. Existenta obligatiei Casei de Pensii de a opera revizuirea de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari sociale, iar nu de la data la care persoana îndreptatita avea posibilitatea de a observa greselile...

Citeste mai mult...

Contestatie la decizia de pensionare

Dosar nr. 4074/109/2009 R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ Nr. 998/AS Şedinţa publică de la 01 Iulie 2010 Completul compus din: Pe rol judecarea cauzei asigurări sociale privind pe contestatorul B.V.şi pe intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII...

Citeste mai mult...

Contestatie clauze abuzive

Dosar nr. ___ R O M Â N I A JUDECĂTORIA TULCEA SECTIA CIVILA SI PENALA Sentinţa civilă  nr. 507/2015 Şedinţa publică de la 23 Februarie 2015 INSTANŢA, Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele: Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. ___,...

Citeste mai mult...

Contestatie art. 340 al. 7 cpp admisa

R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI SECŢIA PENALĂ  Încheierea penală nr.X Dosar nr.XXXX/222/2014/a1 Şedinţa Camerei de consiliu din xx.xx.xxxx Completul constituit din: Judecător de Cameră preliminară –  Grefier – Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani - reprezentat prin: ...

Citeste mai mult...

Contestatie act administrativ fiscal. Depunere în termen. Reaua-credintă a reclamantei care, în calitate de administrator, nu a achitat în totalitate obligatiile fiscale restante.

Potrivit art. 27 alin. 2 lit. d) din OG 92/2003: Potrivit art. 27 alin. 2 lit. d) din OG 92/2003: „Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane: „Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului...

Citeste mai mult...

Contestatie la executare – Asigurari sociale

1. Contestaţie la executare. Excepţia de necompetenţă materială. Declinare. Art.373 alin.2 şi art.400 alin.1 Cod procedură civilă şi art. 172 alin.3, pct. 4 Codul de procedură fiscală. Reclamanta C.M.C.  a solicitat, în contradictoriu cu intimata CASMB, anularea titlului executoriu emis de aceasta ca fiind nelegal întocmit, anularea debitului şi a accesoriilor calculate pentru...

Citeste mai mult...

Contestatie la raport de activitate

R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Minuta sentinţei  nr. 166/CC/SIND Şedinţa publică 16.04.2013 ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Admite contestaţia, astfel cum a fost precizată la data de 06.03.2013, de creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice...

Citeste mai mult...

Apel. Procedura insolventei. Contestatie la tabelul preliminar de creante si la tabelul preliminar modificat de creante. Imposibilitatea analizarii, pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, a incidentei prevederilor art. 117-118 din Legea n

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Apel. Procedura insolventei. Contestatie la tabelul preliminar de creante si la tabelul preliminar modificat de creante. Imposibilitatea analizarii, pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, a incidentei prevederilor art. 117-118 din Legea nr. 85/2006, pentru o asemenea analiza fiind deschisa calea...

Citeste mai mult...