Cauta in aceasta categorie:

Reprezentarea în instanţă a societăţilor comerciale intrate în procedura insolvenţei. Însuşirea demersurilor juridice ale societăţii de către administratorul/lichidatorul judiciar. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant.

Reprezentarea în instanţă a societăţilor comerciale intrate în procedura insolvenţei. Însuşirea demersurilor juridice ale societăţii de către administratorul/lichidatorul judiciar. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant. Legea nr.85/2006, republicată: art.20 Cod procedură civilă: art.87 pct.5, art.137 alihn.1, art.161 Conform art.20 alin.1 lit.e teza a II-a din Legea nr.85/2006, republicată: "(...) printre...

Citeste mai mult...

Revizuire. Împrejurări noi care nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei

Materia: Revizuire Decizia penală nr.565/20.11.2006 Autor: Secţia penală: Tribunalul Vrancea Revizuire. Împrejurări noi care nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei. Prin sentinţa penală nr. 495/09.07.2004 Judecătoria Panciu a dispus în baza disp.art. 11 pct.2 lit.a şi art. 10 lit.d Cod proc.penală, achitarea inculpatului P.A. pentru infracţiunea prev.de...

Citeste mai mult...

Revizuire – cererea recurentului a fost examinată de instanţă, fiind respinsă, situaţie în care nu este îndeplinită condiţia cerută de art.322 pct.8 cod proc. civilă, aceea a impiedicării părţii de a încunoştiinţa instanţa despre împosibilitatea prez…

  Revizuire - cererea recurentului a fost examinată de instanţă, fiind respinsă, situaţie în care nu este îndeplinită condiţia cerută de art.322 pct.8 cod proc. civilă, aceea a impiedicării părţii de a încunoştiinţa instanţa despre împosibilitatea prezentării. Prin cererea înregistrată la Judecătoria Novaci la  2 martie 2007, reclamantul B. Gh. P. a...

Citeste mai mult...

Act administrativ individual. Acţiune în instanţă. Procedură prealabilă. Inadmisibilitate.

Prin cererea înregistrată sub nr. 4406/110/2007 din 13.07.2007, aşa cum a fost precizată, reclamanta S.C P D SRL BACĂU, în contradictoriu cu pârâtele Unitatea  Administrativ  Teritoriala a  Municipiului  Bacău  prin Primarul Municipiului Bacău şi SC  AR SRL BACĂU, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea autorizaţiei...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Instanţă competentă. În conformitate cu dispoziţiile art.32 din o.g. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competen…

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.147/C DIN DATA DE 20.01.2009 Plângere contravenţională. Instanţă competentă. În conformitate cu dispoziţiile art.32 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competenţa de soluţionare a judecătoriei în raza căreia a fost săvârşită contravenţia. ...

Citeste mai mult...

Divorţ. Competenţă teritorială exclusivă. Instanţă competentă

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.415/C /18.02.2009 Divorţ. Competenţă teritorială exclusivă. Instanţă competentă. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 13.11.2008 reclamanta M. M. a chemat în judecată pe pârâtul M.G. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea din culpa soţului pârât...

Citeste mai mult...

Consilier juridic. Imposibilitatea reprezentării în instanţă a unor persoane fizice în această calitate

Consilier juridic. Imposibilitatea reprezentării în instanţă a unor persoane fizice în această calitate Decizia  nr.499/15.08.2006 Tribunalul Iaşi, prin sentinţa civilă nr. 1286 din 31 mai 2006 a anulat cererea formulată de reclamanţii T.V ş.a. în contradictoriu cu pârâta S.C. „Moldova Tricotaje” S.A. Iaşi pentru lipsa calităţii de reprezentant. Pentru a pronunţa...

Citeste mai mult...

Incompatibilitataea judecătorului de la prima instanţă. Revocarea arestării.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Mureş sub nr. 1725/289/2008 (format vechi 6703/29.12.2008), inculpatul XXa declarat apel împotriva Sentinţei penale nr. 537/20.11.2008 pronunţata de Judecătoria Reghin in Dos nr. 1725/289/2008. In motivarea apelului, inculpatul susţine ca nu se face vinovat de săvârşirea faptelor pentru care a fost condamnat in prima instanţa. ...

Citeste mai mult...

Încuviinţarea executării titlurilor pronunţate de către o instanţă aparţinând unui alt stat membru al Uniunii Europene. Invocarea, de către recurenţi, nu a lipsei valabilităţii hotărârii instanţei judecătoreşti române de încuviinţare a executării sil…

Încuviinţarea executării titlurilor pronunţate de către o instanţă aparţinând unui alt stat membru al Uniunii Europene. Invocarea, de către recurenţi, nu a lipsei valabilităţii hotărârii instanţei judecătoreşti române de încuviinţare a executării silite, ci doar a intervenţiei unui impediment la executarea silită ca urmare a acordării, chiar de către creditor, a unui termen dilatoriu,...

Citeste mai mult...

Prima instanţă nu avea temei să reţină  imposibilitatea reclamantului de a procura înscrisuri doveditoare, iar declaraţiile date de reclamant şi de martori au fost valorizate excesiv şi peste actul autentic

            Faţă de declaraţiile martorilor, care au indicat că aparţinând familiei reclamantului  o casă construită din piatră, acoperită cu tablă, compusă din 15 camere, pivniţă de mărimea casei zidită în piatră, anexe gospodăreşti compuse din grajduri, hambare şi coşare de porumb în suprafaţă de 2.500 mp, curte în suprafaţă de 15.000mp,  imobil denumit conac de...

Citeste mai mult...

Necesitatea verificării de către instanţă existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile şi a pragului minim prevăzut de lege

Calculul termenului de prescripţie extinctivă în cazul litigiilor promovate după intrarea în vigoare a Noului Cod civil În ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii de şi reţinând că debitoarea nu a formulat contestaţie în care să pretindă că nu se află în stare de insolvenţă, urmează a fi...

Citeste mai mult...

Însuşirea de către instanţă a valorii bunurilor supuse partajului, calculate de către expert. Aplicarea dispoziţiilor art.6736 Cod procedură civilă. Înlăturarea concluziilor stabilite de expert poate fi făcută de instanţă motivat, arătându-se în conside P

S-a admis cererea reconvenţională formulată de reclamanta-pârâtă C.D.S. în contradictoriu cu pârâtul-reclamant V.V. S-a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei în cote egale următoarele bunuri: - imobilul situat în Brăila str. M şi imobilul situat în Brăila str. Spiru Haret - bunuri mobile - dormitor pat comodă scaun şi una saltea relaxa valoare de...

Citeste mai mult...

Incompatibilitataea judecătorului de la prima instanţă. Revocarea arestării. Arest preventiv

In motivarea apelului, inculpatul susţine ca nu se face vinovat de săvârşirea faptelor pentru care a fost condamnat in prima instanţa. In cursul cercetării judecătoreşti în apel, s-a asigurat asistenta juridica din oficiu pentru inculpat. Inculpatul a dat declaraţie în fata instanţei de control judiciar.. Analizând actele si lucrările dosarului, Tribunalul retine următoarea situaţie...

Citeste mai mult...

Revizuire – cererea recurentului a fost examinată de instanţă, fiind respinsă, situaţie în care nu este îndeplinită condiţia cerută de art.322 pct.8 cod proc. civilă, aceea a impiedicării părţii de a încunoştiinţa instanţa despre împosibilitatea prezentăr

Revizuire - cererea recurentului a fost examinată de instanţă, fiind respinsă, situaţie în care nu este îndeplinită condiţia cerută de art.322 pct.8 cod proc. civilă, aceea a impiedicării părţii de a încunoştiinţa instanţa despre împosibilitatea prezentării. Prin cererea înregistrată la Judecătoria Novaci la 2 martie 2007, reclamantul B. Gh. P. a chemat în judecată...

Citeste mai mult...

INADMISIBILITATEA RECURSULUI ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII PRIN CARE PRIMA INSTANŢĂ SAU INSTANŢA DE APEL A RESPINS CEREREA DE REVOCARE, ÎNLOCUIRE SAU ÎNCETARE DE DREPT A MĂSURII PREVENTIVE. Revocare

Prin încheierea din data de 02.03.2007, pronunţată de Tribunalul Bacău, s-a constatat că măsura obligării de a nu păsări localitatea a fost legal şi temeinic luată, s-a respins cererea formulată de inculpatul H.A., de revocare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea şi, respectiv, cererea de înlocuire a măsurii preventive a obligării...

Citeste mai mult...

ADMISIBILITATEA ACŢIUNII RECLAMANŢILOR (PROCURORI LA UN PARCHET DE PE LÂNGĂ O INSTANŢĂ JUDECĂTOREASCĂ), ÎN CONTRADICTORIU CU PÂRÂŢII MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ I.C.

Acţiunea a fost admisă avându-se în vedere că în cauză nu a intervenit prescripţia dreptului material la acţiune iar Decizia nr. XXXVI din 7.05.2007 a Secţiilor Unite ale Î.C.C.J. Bucureşti, obligatorie conform art.329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, a statuat că dispoziţiile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, în raport cu...

Citeste mai mult...