Cauta in aceasta categorie:

Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere. refuzul creditorului de a primi prestaţiile de întreţinere.

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE  ÎNTREŢINERE. REFUZUL CREDITORULUI DE A PRIMI PRESTAŢIILE DE ÎNTREŢINERE. Sentinţa civilă nr.449/11.03.2010 – dosar nr.930/269/2009 Prin actiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 930/269/2010 reclamantii D.I. şi D.G. au chemat în judecată pe pârâta D.F.  solicitând rezoluţiunea contractului de vânzare – cumpărare cu  clauză de...

Citeste mai mult...

Funcţionar public – poliţist local. Refuzul de acordare a majorării salariale cu un procent de 7,5% corespunzător a trei clase de salarizare succesive prevăzut de anexa nr. 1 lit. d punctul 3 a Legii nr. 284/2010 este justificat.

Aplicabilitate art. 1 din Legea nr. 285/2010, art. II din O.U.G. nr. 80/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 283/2011 şi art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012. Asupra recursului de faţă: Prin sentinţa civilă nr. 735/12.06.2014 Tribunalul Covasna a admis acţiunea formulată de reclamanţii B.L., G.A., J.S.A., V.I., T.C., M.G., O.L., O.C.,...

Citeste mai mult...

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de monstre biologice. Uz de fals. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Prin rechizitoriul nr. X/P/2014  al Parchetului de pe lângă Judecătoria O., din  data de X  a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul C. P.,  pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 337 Cod penal şi uz de fals, faptă...

Citeste mai mult...

Refuzul Primarului Municipiului b de a emite autorizaţia de construire pentru mansarde este nejustificat şi arbitrar în situaţia în care solicitantul îndeplineşte toate condiţiile legale pentru obţinerea acestei autorizaţii.

Refuzul Primarului Municipiului B de a emite autorizaţia de construire pentru mansarde este nejustificat şi arbitrar în situaţia în care solicitantul îndeplineşte toate condiţiile legale pentru obţinerea acestei autorizaţii. Asupra recursului de faţă; Prin sentinţa civilă nr. 7237 din data de 19 decembrie  2012, pronunţată de Tribunalul  Braşov–secţia a II-a civilă, de...

Citeste mai mult...

Refuzul nejustificat al autoritătii publice centrale de a rezolva cererea privitoare la aplicarea prevederilor legii dialogului social. Admiterea exceptiei necompetentei materiale a curtii de apel. Declinarea compet. în fav sectiei civile a tribunalului.

Potrivit reclamantului, refuzul nejustificat al pârâtului vizează aplicarea dispoziţiilor Legii nr.62/2011 privind dialogul social, respectiv a procedurii concilierii reglementate de art.168 – 174, conciliere care priveşte soluţionarea conflictelor colective de muncă. Potrivit reclamantului, refuzul nejustificat al pârâtului vizează aplicarea dispoziţiilor Legii nr.62/2011 privind dialogul social, respectiv a procedurii concilierii reglementate de art.168 –...

Citeste mai mult...

Schimbare încadrare juridica – ucidere din culpă – refuzul inculpatului de a se supune recoltării probelor biologice – apreciere stare de ebrietate – daune morale şi materiale – culpa concurenta a victimei – apreciere daune morale – asigurare Italia

Sentin?a penal? nr. 1866/16.07.2010 - Dosar nr. 28219/215/2009 Schimbare încadrare juridica – ucidere din culp? – refuzul inculpatului de a se supune recolt?rii probelor biologice - apreciere stare de ebrietate – daune morale ?i materiale - culpa concurenta a victimei – apreciere daune morale – asigurare Italia Solu?ia:  In temeiul...

Citeste mai mult...

Refuzul părinţilor fireşti de a consimţi la adopţia copilului – incidenţa art.13 din legea nr.273/2004

Prin sentinţa penală nr.49 din 8 februarie 2006 a Tribunalului Suceava, inculpatul R.G. a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.211 alin.1,2 lit.b şi c şi alin.2/1 lit.b Cod penal cu aplicarea art.99 alin.3, art.74,76 lit.c Cod penal, la pedeapsa de 8 luni închisoare. În temeiul art.83 Cod penal s-a dispus revocarea suspendării...

Citeste mai mult...

Acte ale autorităţilor publice.refuzul autorităţii de a răspunde.

ACTE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE.REFUZUL AUTORITĂŢII DE A RĂSPUNDE. Prin acţiunea înregistrata la aceasta instanţa sub nr.572/2006 reclamanta Crăciun Doina a chemat in judecata pe paratele: Arhivele Naţionale – Direcţia Judeteana Brăila, Prefectura Brăila, Primăria com.Cireşu si Primăria com. Zăvoaia solicitând a fi obligate acestea sa-i răspundă la cererile trimise cu confirmare de primire...

Citeste mai mult...

Contract de întreţinere. Rezoluţiune. Refuzul creditorului obligaţiei de a primi întreţinerea. Contracte

Culpa trebuie deci, să aparţină celeilalte părţi contractante, şi nu creditorului întreţinerii. În speţă, neexecutarea obligaţiei este determinată însă de culpa creditoarei reclamante, care refuză nejustificat primirea întreţinerii, astfel încât acţiunea în rezoluţiune a contractului de întreţinere nu are suport. Prin acţiunea formulată la Judecătoria Strehaia, reclamanta B.M. a chemat în judecată pe pârâţii B.V. şi B.A....

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare. Refuzul încheierii contractului Vânzări-Cumpărări

Temei de drept: Legea nr. 112/1995 art. 9; C.civ. de la 1864 art. 1480 Beneficiul facultăţii de a cumpăra şi, respectiv, al obligaţiei imperative de a vinde, instituită în sarcina persoanelor juridice deţinătoare ale locuinţelor la care se referă Legea nr. 112/1995 este acordat numai titularului contractului de închiriere, din momentul intrării în vigoare a legii....

Citeste mai mult...

Refuzul tatalui de a consimti la adoptia copilului sau de catre actualul sot al mamei nu poate fi considerat abuziv Adopţii

  Refuzul tatălui de a consimţi la adopţia copilului său de către actualul soţ al mamei nu poate fi considerat abuziv (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE – DOSAR NR.20174/3/2010 – DECIZIA CIVILĂ NR.330/24.03.2011) Prin cererea înregistrată la data de 23.04.2010 pe rolul...

Citeste mai mult...

Refuzul acordării salariilor compensatorii. Necesitatea dovedirii prejudiciului moral

C. muncii, art. 236 Dacă angajatorul refuză să acorde salariatului disponibilizat salariile compensatorii, acesta poate solicita daune morale, cu condiţia să dovedească elementele răspunderii civile delictuale. C.A. Ploieşti, s. confl. muri. şi asig. soc., decizia nr. 2299 din 2 decembrie 2009, nepublicată Reclamantul N.A. a chemat în judecată pe pârâta SC R. SA, solicitând instanţei ca prin sentinţa...

Citeste mai mult...

Subvenţii prevăzute de art. 85 din Legea nr. 76/2002. Refuzul virării sumelor datorate, motivat generic prin absenţa creditului bugetar. Act administrativ nemotivat. Exces de putere Acte ale autorităţilor publice

Prin sentinţa civilă nr. 1036 din 25.02.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis cererea formulată de reclamanta SC H.I. SRL în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj. S-a anulat Decizia nr.374/25.05.2010 emisă de AJOFM Cluj. A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a subvenţiei prevăzute de art.85 alin.1 din Legea 76/2002...

Citeste mai mult...

Subvenţii. Refuzul virării sumelor datorate, motivat prin dispoziţii legale statuând limite maxime ce nu ar putea fi depăşite. Lipsa disponibilităţilor nu poate fi reţinută ca motiv în măsura să justifice refuzul acordării subvenţiei Acte ale autorităţi

Prin sentinţa civilă nr. 1544/25.03.2011 pronunţată de Tribunalul Cluj, a fost admisă cererea formulată de reclamanta SC G.I. SA în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj. A fost anulată Decizia nr.30/01.10.2010 emisă de AJOFM Cluj. A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a subvenţiei prevăzute de art.80 alin.1 lit.c din Legea...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Refuzul executorului judecătoresc de a constata calitatea de adjudecatar. Aplicarea art. 510 alin. 1 Cod procedură civilă. Contestaţie la executare

JUDECĂTORIA BISTRIŢA – sentinţa civilă nr. 4914/2010 Prin contestaţia la înregistrată sub nr. de mai sus, contestatoarea I. C. V. a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii BEJ M. M, OMRO IFN SA şi T. G., să se constate că în urma licitaţiei organizate de BEJ M. M. consemnată în procesul – verbal de...

Citeste mai mult...

Principiul legalităţii încetării contractului individual de muncă. Refuzul angajatorului de a permite accesul salariatului la locul de muncă, fără a emite decizie de concediere. Consensualitatea contractului individual de muncă.

Acoperirea nulităţii prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege. înlocuirea de drept a clauzelor contrare normelor legale imperative 1. Modurile şi cazurile în care poate interveni încetarea raporturilor de muncă, motivele, condiţiile şi procedura încetării raporturilor de muncă sunt reglementate de lege (art. 55-79[1] şi art. 263-268[21 C. muncii). Aprecierea angajatorului cu privire la nevalabilitatea...

Citeste mai mult...

Refuzul salariatului de a da notă explicativă angajatorului în cursul cercetării disciplinare prealabile nu constituie abatere disciplinară. Sarcina probei în conflictele de muncă

1. Potrivit art. 263[1] alin. (2) C. muncii: „Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor...

Citeste mai mult...

Refuzul nejustificat al salariatei de a se prezenta în faţa comisiei de disciplină. Imposibilitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile. Comunicarea de către salariată a faptului că la data pentru care a fost convocată se afla în concediu medica

1. Potrivit dispoziţiilor art. 267(1 alin. (3) C. muncii, neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute de alin. (2) fără motiv obiectiv permite angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 2. Pentru cea de-a doua convocare, prin care salariata reclamantă era invitată la cercetarea disciplinară, aceasta a făcut dovada cu certificat medical că...

Citeste mai mult...

Concediere disciplinară. Refuzul salariatului de a semna fişa postului. Consecinţe

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu trasate de şeful ierarhic superior nu poate fi justificată prin faptul că salariatul a refuzat semnarea fişei postului. Refuzul semnării a fost motivat prin faptul că sarcinile cuprinse în fişa postului erau ale unei persoane cu studii medii, dar instanta a constatat că salariatul a fost în măsură să ia...

Citeste mai mult...

Societate comercială. Refuzul înmatriculării. Atribuţiile Oficiului Registrului Comerţului. Procedura înmatriculării.

Din examinarea conţinutului Legilor nr. 26/1990 şi nr. 31/1990 se constată că nu există nici o prevedere care să dea în atribuţia Oficiului Registrului Comerţului, după ce judecătorul sau, după caz, instanţa, au dispus înmatricularea societăţii, să facă verificarea îndeplinirii condiţiilor de fond prevăzute de lege pentru autorizarea funcţionării societăţii, printre care şi vărsarea capitalului...

Citeste mai mult...