Cauta in aceasta categorie:

Drepturi băneşti. Decizie de concediere.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău la data de 10.06.2013, sub nr. 3098/110/2013, reclamantul P.E. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC R.B. SRL: anularea deciziei  de concediere nr. 1/22.02.2012, reintegrarea în postul deţinut anterior, obligarea la plata unor despăgubiri egale cu drepturile salariale cuvenite, de la data emiterii deciziei până la data...

Citeste mai mult...

Clauze abuzive banci

Dosar nr. XXXX/193/2012 Recurs plângere contravenţională R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal Şedinţa publică din xx.xx.xxxx Completul compus din: Preşedinte –  Judecător –  Judecător –  Grefier –  ...

Citeste mai mult...

Contract de transport pe căile ferate. Prescripția dreptului la acțiune privind pretenții vizând expediţiile de mărfuri

Contract de transport pe căile ferate. Prescripția dreptului la acțiune privind pretenții vizând expediţiile de mărfuri. Termenul special de un an este aplicabil ambelor părţi contractante (atât operatorului de transport feroviar, cât şi beneficiarului). Momentul de început al termenului îl constituie „ziua în care dreptul poate fi exercitat”. - O.G. nr 7/2005, art....

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesionisti. Procedura insolventei. Contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Creditor identificat de administratorul judiciar, dar neînscris în lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/ 2006 si nenotificat in

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Recurs litigii cu profesionisti. Procedura insolventei. Contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Creditor identificat de administratorul judiciar, dar neînscris în lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/ 2006 si nenotificat individual de catre administratorul judiciar. Nesanctionarea...

Citeste mai mult...

Contravaloare prestații

Constată că prin acţiunea civilă înregistrată reclamanta SC A P SRL  a chemat în judecată parata  SNGN ROMGAZ S A -SIRCOSS MEDIAŞ  solicitând  instanţei obligarea paratei la plata sumei de 13.744,98 lei, reprezentând contravaloare prestaţii executate in baza Contractului de execuţie lucrări nr. 66/19.06.2012, a Facturilor nr. 907636/25.03.2013,907637/26.03.2013 si 907648/28.03.2013;obligarea paratei la plata cheltuielilor...

Citeste mai mult...

Răspundere civilă contractuală

Răspundere civilă contractuală. Denunţarea unilaterală a contractului de prestare servicii din culpa prestatorului nu exonerează achizitorul de plata prestaţiei efectuate de prestator până la momentul denunţării, dacă o astfel de clauză de exonerare nu a fost prevăzută expres în contract. În dosarul cu nr. 24451/233/2011, reclamantul PFA B.D. a solicitat obligarea pârâtei Asociația...

Citeste mai mult...

Cerere de valoare redusa. Raspunderea contractuala a pârâtului în ipoteza neplatii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. Acordarea contravalorii taxei de notificare în temeiul principiul acoperirii integrale a prejudiciului produs reclamantei pr

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 24.10.2014, sub nr. (..), reclamanta S.C. R. S.A. a solicitat obligarea pârâtului T.M, la plata sumei de 100,45 lei, cu titlu de debit principal, reprezentând contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare furnizate de reclamanta, aferente perioadei februarie – mai 2014, a...

Citeste mai mult...

Anulare Hotărâre aga. Calitate procesuală activă a reclamantului care îndeplineşte funcţia de administrator. Decizie adoptată valabil la a doua întrunire a aga, nefiind necesară unanimitatea de voturi.

Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – secţia civilă şi înregistrată sub nr. 3880/86/2014, din data de 16 mai 2014, reclamantul I.A.Ş., în contradictoriu cu pârâţii M.D.K., P.R. şi SC B.I.SRL a solicitat anularea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC B.I  SRL nr. 1 din data de 17 ianuarie 2014. În susţinerea cererii, reclamantul...

Citeste mai mult...

Litigii achizitii publice

Dosar nr. XXXX/40/2014 Litigiu achiziţii publice R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal SENTINŢA NR. XXX Şedinţa publică din xx.xx.xxxx Preşedinte –  Grefier –  La ordine pronunţarea asupra acţiunii formulată de reclamantul...

Citeste mai mult...

Contract de credit cu garanţie ipotecară constituită de un terţ. Acţiune în regres formulată împotriva debitorului. Limitele răspunderii debitorului. Incidenţa normei de drept comun – art. 1108 Cod civil.

Limitele obligaţiei fidejusorului (art.1654 (civil), precum şi efectele fidejusiunii asupra tuturor părţilor implicate în raporturile juridice născute între creditorul debitor şi fidejusor sunt reglementate de lege (art. 1652-1669 (Cod civil), aceste dispoziţii legale aplicându-se strict în cadrul garanţiei personale, neputând fi combinate cu dispoziţii prescrise pentru garanţiile reale, astfel încât să se asigure un...

Citeste mai mult...

Hotarare care tine loc de act de vanzare cumparare, inscris sub semnatura privata contestat ca fiind fals, chemarea in judecata a mostenitorului autorului vanzator

Prin cererea introdusă de reclamantă la data de 6.01.2010, pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, aceasta a solicitat constatarea valabilităţii convenţiei şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, asupra imobilului tip garsonieră situat în Bucureşti, …, sector 3, compus din cameră şi dependinţe comune imobilului, evaluat la...

Citeste mai mult...

Apel. procedura insolventei. Invocarea compensatiei legale a creantelor reciproce ale debitoarei si ale unuia dintre creditori, de catre un alt creditor, pe calea contestatiei la tabelul de creante. Inadmisibilitatea invocarii compensatiei de catre un ter

Apel. PROCEDURA INSOLVENTEI. Invocarea compensatiei legale a creantelor reciproce ale debitoarei si ale unuia dintre creditori, de catre un alt creditor, pe calea contestatiei la tabelul de creante. Inadmisibilitatea invocarii compensatiei de catre un tert, câta vreme debitoarea fata de care s-a formulat cererea de înscriere creanta nu a invocat-o. - art....

Citeste mai mult...

Apel. Actiune în constatare. Posibilitatea constatarii caracterului abuziv al clauzelor unui contract de credit si dupa încetarea contractului.

Apel. Actiune în constatare. Posibilitatea constatarii caracterului abuziv al clauzelor unui contract de credit si dupa încetarea contractului. - art. 13 din Legea nr. 193/2000 Decizia nr. 305/C/2015 – A din 17.11.2015 Dosar nr. 9709/271/C/2014 – A Prin Sentinta nr. 260 din 06.04.2015, Tribunalul B. a respins exceptiile invocate de...

Citeste mai mult...

Achiziţie publică. Ofertă conformă fişei de date dar caracteristicile tehnice ale utilajelor diferite de cele din ofertă şi din fişa de date. Neconformitate.

Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de 27.11.2015 şi înregistrată sub nr. 996/39/2015, petenta SC „A-A” SRL, prin administrator I. a solicitat, potrivit art. 285 din OUG nr. 34/2006, admiterea plângerii formulată împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) nr. 1922/C6/2064 din...

Citeste mai mult...

Apel. Reziliere contract de închiriere. Tacita relocaţiune. Evacuare.

Deliberând asupra prezentului apel civil, constată: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa în data de 11.08.2015, sub numărul 20898/212/2015, reclamanta R.A. a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâţii: R.I., R. A., R.G., R.S., S.G. şi R.G., să constate încetat contractul de închiriere nr. 10937/27.07.2004, prin ajungere la...

Citeste mai mult...