Cauta in aceasta categorie:

Anulare hotărâre cu titlu somaţie de plată

Prin Sentinta civila nr. 1247/27.08.2009 a fost admisa  cerere privind  anularea Sentintei civile nr.1162/01.07.2009, pronuntata de  Judecatoria Mizil, cu titlu de somatie de plata .  Cererea  de emitere a somatiei de plata a fost formulata de creditoarea SC H.Prahova S.A. împotriva debitoarei P.O.M.  În motivarea actiunii în anulare a Sentintei civile nr.1162/01.07.2009,...

Citeste mai mult...

Anulare act. Autoritate de lucru judecat.

Anulare act. Autoritate de lucru judecat. Autoritatea de lucru judecat cunoaşte două manifestări procesuale, aceea de excepţie procesuală (conform art. 1201 C.civ. 1864 şi art. 166 C.proc.civ.) şi aceea de prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu raporturile juridice dintre părţi (conform art. 1200 pct. 4, art....

Citeste mai mult...

Anulare ordin Inspector Şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi

 Prin cererea nr. ……../99/2011 reclamantul PP a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi, să se dispună: anularea Ordinului Inspectorului Şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi nr. ……./14.09.2011; obligarea pârâtului la reîncadrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior trecerii în rezervă; obligarea pârâtului la plata drepturilor băneşti cuvenite de la data...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. anulare hotărâre emisă de colegiul de conducere al unei judecătorii. -Legea nr.304/2004; -art.221 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE HOTĂRÂRE EMISĂ DE COLEGIUL DE CONDUCERE  AL UNEI JUDECĂTORII. -Legea nr.304/2004; -art.221 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Instanţa de recurs a constatat că prima instanţă a stabilit în mod corect...

Citeste mai mult...

2.Cerere în anulare decizii recuperare sume încasate necuvenit. Prestaţii de asigurări sociale. Legalitatea cererii. Amnistie fiscală

La  data de 15.07.2014, prin cererea înregistrată sub nr. …/87/2014, reclamantul BR a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 215991/30.06.2014, privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale şi a solicitat instanţei de judecata ca in contradictoriu cu pârât CASA JUDEŢEANA DE PENSII TELEORMAN să dispună anularea acesteia ca nelegala şi...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare a certificatului de moştenitor. Calitate procesuală activă.

Acţiune în anulare a certificatului de moştenitor. Calitate procesuală activă. Legea nr. 36/1995 – art. 88 Potrivit art. 88 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor conform legii. Astfel,...

Citeste mai mult...

Civila II.Anulare act administrativ fiscal. Restituire taxa pe poluare

Asupra prezentei cereri. Prin cererea înregistrată la Tribunalul Buzău sub nr...../114/2011, legal timbrată, reclamantul ........a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, Administraţia Finanţelor Publice Buzău şi Administraţia Fondului pentru Mediu obligarea pârâtelor să îi restituie suma de 2.812 lei reprezentând taxă pe poluare, cu dobânda legală...

Citeste mai mult...

Certificat de moştenitor. Acţiune în anulare. Calitate procesuală activă.

O persoană cu vocaţie generală la o moştenire, aflată în clasa a II-a de moştenitori, are calitate procesuală activă să solicite constatarea nulităţii certificatului de moştenitor eliberat pentru acea moştenire în favoarea unui succesibil din clasa I de moştenitori dacă dovedeşte că a acceptat moştenirea în termenul prevăzut de lege. O persoană cu...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare.

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare. Dosar nr. ….. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia Nr. 639/2012 Şedinţa...

Citeste mai mult...

Cerere de anulare hotărâre consiliul local privind ordinea de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ce se închiriază tinerilor . Lista solicitanţilor se aprobă de consiliul local la propunerea unei comisii sociale

Potrivit prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001, de aprobare a normelor  pentru aplicarea Legii nr. 152/1993, lista solicitantilor care au acces  la locuintele pentru tineri  destinate închirierii , precum  si stabilirea listei de prioritati , se aproba  prin hotarâre a consiliului local.   Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data...

Citeste mai mult...

Anulare Autorizaţie de Mediu

6.Anulare Autorizatie de Mediu La  data  de  23.01.2009  reclamantul D. D a  chemat  în  judecata pârâtii  AGENTIA  PENTRU  PROTECTIA  MEDIULUI DOLJ, I.S.U DOLJ,  GARDA  NATIONALA DE  MEDIU - COMISARIATUL  JUD.  DOLJ, S.C C... - G... S.R.L. si COMISARIATUL  REGIONAL  VÂLCEA  AL  GARZII NATIONALE  DE  MEDIU,  solicitând  anularea  Autorizatiei  de  Mediu emisa,...

Citeste mai mult...

Civila ii Anulare decizie de impunere

Deliberând asupra acţiunii în contencios administrativ fiscal de faţă, În baza actelor şi lucrărilor dosarului,constată şi reţine următoarele : Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 1 august 2011 şi înregistrată sub nr..... /114/2011 reclamanta.....,cu domiciliul în municipiul.....,judeţul Buzău,în calitatea de persoană fizică care exercită profesia de medic stomatolog în...

Citeste mai mult...

Anulare acte fond funciar

Dosar nr. XXXX/193/2010 Fond funciar R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA CIVILĂ I  Şedinţa publică din 17 aprilie 2012 Decizia nr. 309 R  Pe rol, pronunţarea asupra cererii de recurs formulată de petentul recurent B. G., în contradictoriu cu  intimaţi Comisia Locală de...

Citeste mai mult...

Anulare act. Constatarea nulitaţii absolute. Principiul puterii lucrului judecată rezultând din art.1201 Cod civil.

Anulare act. Constatarea nulitaţii absolute. Principiul puterii lucrului judecată rezultând din art.1201 Cod civil. Prin Decizia civilă nr.171 din 21 iunie 2010 a Tribunalului Mureş s-a respins apelul declarat de reclamanţi împotriva Sentinţei civile nr.3146 din 23 aprilie 2009 a Judecătoriei Tg-Mureş. În considerentele hotărârii atacate, tribunalul a reţinut următoarele considerente: ...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurări sociale având ca obiect anulare decizie de recalculare pensie

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect anulare decizie de recalculare pensie. Consecintele juridice ale nerespectarii termenului legal de 45 zile de la comunicare prevazut pentru depunerea contestatiei contra unei astfel de decizii. Recurs respins. - Legea nr. 19/2000, art.87-88 Prima instanta a interpretat si aplicat judicios dispozitiile art.87 alin.1 din Legea...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre a Consiliului Judeţean

Prin sentinţa civilă nr. 1602 din 12.03.2013 a Tribunalului Arad, pronunţată în dosarul nr. 9961/108/2012, a fost respinsă acţiunea în contencios administrativ formulată şi precizată de reclamant, pentru anularea hotărârii consiliului judeţean şi obligarea acestuia la derularea acelor demersuri ce se impun pentru validarea reclamantului în funcţia de consilier judeţean. Or, în cauză,...

Citeste mai mult...

Anulare certificat de mostenitor.

Prin sentinta civila nr. 1140/28.01.2009 a Judecatoriei Iasi, instanta a admis cererea formulata de catre J.I. in contradictoriu cu paratul  J.C. si a anulat certificatul de mostenitor nr. …./2004 emis de BNP. Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca la data de 27.06.1998 a intervenit decesul defunctului J.C., iar in certificatul...

Citeste mai mult...