Cauta in aceasta categorie:

Plângere contraventionala legea 180/2002

Obiect : plângere contraventionala LEGEA 180/2002 Sentin?a civilă Nr. 2385/30 Octombrie 2009 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei, petentul G. a formulat, în contradictoriu cu intimatul ORAŞUL, prin PRIMAR, plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. xxx, din data de 03.07.20xx, prin care a fost sancţionat cu amendă pentru adresarea de cuvinte...

Citeste mai mult...

Plingere Contraventionala

Dosar nr. 3710/223/2009 plângere contravenţională Operator de date cu caracter personal nr. 5695 R O M Â N I A JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA SENTINŢA NR. 2980 / C.A.F. Şedinţa publică din 9 noiembrie 2009 PREŞEDINTE : D.P, judecător GREFIER : S-D S Pe rol...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala.Aplicarea principiului prezumtiei de nevinovatie

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Pogoanele cu nr. 65/282/2009, petentul A. Ş. a solicitat anularea procesului–verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PCA, nr. 0589796/20.10.2008 întocmit de către un agent constatator din cadrul INSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BUZĂU – Postul de Poliţie Pogoanele. În cuprinsul procesului–verbal, s-a reţinut în...

Citeste mai mult...

Plângere contraventionala. Nedepunerea în termen a declaratiilor de impunere pentru taxa de liniste si siguranta datorata pentru punctele secundare de lucru nou înfiintate. Data de la care începe sa curga termenul de 30 de zile prevazut de lege

Contraventii Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.07.2014 sub nr. 22105/212/2014, petenta SC E.S.SRL, în contradictoriu cu intimatul Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta, a formulat plângere contraventionala împotriva procesului-verbal nr. (...)/24.06.2014, solicitând instantei anularea procesului-verbal contestat ca netemeinic si exonerarea de la plata amenzii, anularea în...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala.cazul fortuit.

PLANGERE CONTRAVENTIONALA . CAZUL FORTUIT – CAUZA CARE INLATURA CARACTERUL CONTRAVENTIONAL AL FAPTEI S.c nr. 11779/04.11.2009 Definitia cazului fortuit prevazuta de  art. 47 C.p. (  « Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. ») se aplica  si in...

Citeste mai mult...

Planngere contraventionala

INSTANTA, Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la  data de 16.04.2009 sub numarul x, petenta SC. H.C.SRL a solicitat anularea procesului-verbal seria BV nr. 6632 din data de 30.03.2009  incheiat de intimata I.T.M BV. In motivarea plangerii se arata ca in data de 25.03.2009 la sediul societatii petente s-a...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala competenta teritoriala exclusiva. art. 32 alin. 2 din og 2/2001. Locul savarsirii contraventiei.

Plangere contraventionala competenta teritoriala exclusiva. art. 32 alin. 2 din OG 2/2001. Locul savarsirii contraventiei. Analizand actele si lucrarile cauzei civile cu privire la exceptia necompetentei teritoriale , instanta retine urmatoarele: Prin procesului verbal de contraventie nr. /06.11.2009,de catre IPJ Ialomita, s-a retinut ca loc al savarsirii unei  contraventii pe  un...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala. Prescripţia executarii sanctiunilor contraventionale aplicate prin proces verbal

Prin plângerea formulata, petentul ZA a solicitat instanţei, în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean C, Ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate prescripţia executarii sanctiunilor contraventionale aplicate prin procesul verbal seria CP nr. XX/08.09.2012 încheiat de către  Poliţia mun. T, iar în subsidiar să dispună anularea procesului-verbal seria CP nr....

Citeste mai mult...

Petentul din plangerea contraventionala nu are calitate procesuala activa de a solicita pe calea ordonantei presedintiale, restituirea bunului pentru care s-a dispus sanctiunea complementara a confiscarii, daca bunul apartine unui tert

În speţă, împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei prev. de art. 14 al. 1 lit. c din O.U.G. nr. 12/2006, prin care s-a dispus (alături de sancţiunea amenzii contravenţionale) sancţiunea complementară a confiscării bunului de care petentul contravenient s-a servit, acesta a formulat plângere contravenţională. Separat...

Citeste mai mult...

Plângere contraventionala, prescripţie aplicare sancţiune

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de 01.08.2014 sub număr de dosar 28442/245/2014, petenta S.C. SA a contestat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 000511/09.07.2014, în contradictoriu cu intimatul Municipiul Iaşi – Primăria Municipiului Iaşi, solicitând anularea acestuia. În fapt, petenta a contestat temeinicia procesului-verbal, arătând că nu...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala,

INSTANŢA Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată: Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de ......, petentul .......... a solicitat, în contradictoriu cu intimata .................., prin subunitatea acesteia, .............. ..., anularea procesul-verbal seria .... nr. ......... din data de ...........2015 întocmit de ....... În motivare,...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala. prezumtia de nevinovatie. aplicarea defectuoasa a acestei prezumtii, din cauza mentinerii unor dispozitii contare ale legii nationale

PLANGERE CONTRAVENTIONALA. PREZUMTIA DE NEVINOVATIE. APLICAREA DEFECTUOASA A ACESTEI PREZUMTII, DIN CAUZA MENTINERII UNOR DISPOZITII CONTARE ALE LEGII NATIONALE - OG 2/2001 - cauza Ozturk c. Germaniei - cauza Engel c. Olandei - cauza Anghel c. Romaniei Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin  cererea  inregistrata ...

Citeste mai mult...

Plângere contraventionala. Constatarea prescrierii sanctiunii amenzii

Sentinta civila nr. 3039 Sedinta publica din data de 28.11.2008 Plângere contraventionala. Constatarea prescrierii sanctiunii amenzii În conformitate cu dispozitiile art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor instanta „hotaraste asupra sanctiunii”, ceea ce semnifica ca instanta va verifica inclusiv faptul daca aceasta sanctiune poate...

Citeste mai mult...

Act administrativ. Plangere contraventionala. Persoana in sarcina careia poate fi retinuta contraventia in caz de lichidare a societatii

Act administrativ. Plângere contravenţională. Persoana în sarcina căreia poate fi reţinută contravenţia în caz de lichidare a societăţii. - art. 41 alin.2 Legea nr. 82/1992 În caz de lichidare a societăţii, până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii şi directorii, respectiv membrii directoratului, continuă să-şi exercite atribuţiile. Prin urmare stabilirea contravenţiilor...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala respinsa Contravenţii. Închisoare contravenţională

Sedinta publica din 10 martie 2009 S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, plângerea contraventionala formulata de petentul .........., cu domiciliul în ........, în contradictoriu cu intimatul .............si împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria .................. întocmit de intimat. Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 5 martie 2009, cele declarate de...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala – perimare Contravenţii. Închisoare contravenţională

Sedinta publica din 10 martie 2009 Asupra actiunii civile de fata introdusa de petentul ........., domiciliat ............. împotriva procesului verbal seria PCA nr.1584130 din 13.09.2007 întocmit de intimata ..............., petitia înregistrata la nr. 6532/327/2007 din 03.12.2007. Din verificarile actelor dosarului rezulta ca ultimul act de procedura a fost îndeplinit la data de 15 ianuarie 2008 de când...

Citeste mai mult...

Plângere contraventionala. Înlaturarea expertizei nefundamentata pe cercetari stiintifice în accidente de trafic rutier Contravenţii. Închisoare contravenţională

Tip speta : sentinta civila Data spetei : s.c. nr.784/22.10.2008 Prin plângerea contraventionala adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata pe rolul acestei instante la data de 3.08.2007 , petenta G.A. a contestat procesul verbal de contraventie seria AY nr. 0159826 din 24.07.2007, încheiat de I.P.J. Tulcea , solicitând anularea procesului-verbal . În motivarea plângerii a aratat petenta...

Citeste mai mult...

Plângere contraventionala. Expertiza privind accident de trafic rutier. Înlaturarea expertizei nefundamentata pe cercetari stiintifice Expertize

Tip speta : sentinta civila Data spetei : s.c. nr.784/22.10.2008 Prin plângerea contraventionala adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata pe rolul acestei instante la data de 3.08.2007 , petenta G.A. a contestat procesul verbal de contraventie seria AY nr. 0159826 din 24.07.2007, încheiat de I.P.J. Tulcea , solicitând anularea procesului-verbal . În motivarea plângerii a aratat petenta...

Citeste mai mult...