Cauta in aceasta categorie:

Civil-obligaţia de a face

SENTINTA CIVILA NR.4331 Sedinta publica din data de  1 NOIEMBRIE 2011 Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr. .../88/27 aprilie 2010, reclamanta S.C. "... ..." S.R.L. Tulcea în contradictoriu cu pârâta S.C. "... ..." S.R.L. ... ... jud.Tulcea a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna...

Citeste mai mult...

Teren ce face obiectul Legii nr. 18/1991. Acţiune în rectificare de carte funciară. Inadmisibilitate

Teren ce face obiectul Legii nr. 18/1991. Acţiune în rectificare de carte funciară. Inadmisibilitate -Legea nr. 18/1991 -Legea nr. 7/1996: art. 34 Legea nr. 18/1991 este o lege specială în materia reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor, astfel că acţiunea în rectificare/revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 7/1996...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face. competenţa materiala

OBLIGAŢIA DE A FACE. COMPETENŢA MATERIALA Prin cererea înregistrată pe rolul judecătorie Buzău  sub nr. …/200/2014, la data de 28 august 2014, reclamantul …. MIHAI , în contradictoriu cu pârâta Universitatea Spiru Haret , a solicitat obligarea acesteia să-i elibereze diploma de absolvire a examenului de licenţă - sesiunea iulie 2009,...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Acţiune având ca obiect obligaţia de a face formulată de societatea aflată în insolvenţă. Competenţa materială.

Insolvenţă. Acţiune având ca obiect obligaţia de a face formulată de societatea aflată în insolvenţă. Competenţa materială. ; Debitoarea SC L.P.SRL – în faliment, legal reprezentată de R.S. SPRL, lichidator judiciar numit de Tribunalul Buzău în dosarul nr. x privind procedura insolvenţei SC L.P. SRL, în temeiul art. 563 şi urm. C....

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face – Obligarea pârâtului să îndeplinească demersurile legale necesare radierii/înmatriculării din circulaţie şi din evidenţele fiscale a unui autoturism…

Obligarea pârâtului să îndeplinească demersurile legale necesare  radierii/înmatriculării din circulaţie şi din evidenţele fiscale a  unui autoturism, iar în caz de refuz autorizarea Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Arad şi Direcţia Venituri a Comunei T. să radieze autovehiculul fără îndeplinirea altor formalităţi Prin Sentinţa civilă nr.75/2013  pronunţată...

Citeste mai mult...

Citarea se va face la reşedinţa cunoscută ori la locul ales de ele; în lipsa acestora citarea poate fi făcută la locul cunoscut unde îşi desfăşoară permanent activitatea curentă.

Prin sentinţa civilă nr. 11295 din 23.12.2014 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 8477/182/2014 s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamantul C P în contradictoriu cu pârâta C L, s-a desfăcut căsătoria încheiată între părţi la data de 08.03.1980 în Ulmeni, jud. Maramureş şi înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei...

Citeste mai mult...

Obligaţie de a face – acordare zile concediu

Pe rol judecarea litigiului de muncă privind pe reclamanta TUDOR IONELA în contradictoriu cu pârâţii Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Ialomiţa, Curtea de Apel Bucureşti şi  Ministerul Justiţiei, având ca obiect „obligaţie de a face acordare zile concediu” La apelul nominal făcut în şedinţa publică părţile au lipsit. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut...

Citeste mai mult...

„obligaţie de a face”.

Dosar nr. 607/214/2012 JUDECĂTORIA COSTEŞTI SENTINŢA CIVILĂ Nr. 508 PREŞEDINTE Margareta Boroş Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant B D şi pe pârâţii D T, D D, C P şi C M, având ca obiect „obligaţie de a face”. INSTANŢA Constată că  la data de 14.03.2012,...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face. Obligarea unităţii administrativ teritoriale de a încheia un contract de vânzare cumpărare. Legea aplicabilă.

Obligarea unităţii administrativ teritoriale de a încheia un contract de vânzare cumpărare. Legea aplicabilă.  În situaţia în care apartamentul a fost construit din fondurile statului, acesta cade sub incidenta Legii nr. 114/1996, republicata si a Noului Cod civil, iar in ceea ce priveste vanzarea sub incidenta Legii nr. 85/1992, republicata si a Decretului-Lege nr....

Citeste mai mult...

Obligatie de a face, respectiv ajustarea nivelului dobânzii de creditare de catre o societate bancara, conform prevederilor contractuale si legale.

Domeniu: Litigii cu profesionisti; Aspecte de drept material Obligatie de a face, respectiv ajustarea nivelului dobânzii de creditare de catre o societate bancara, conform prevederilor contractuale si legale. -  Legea nr.296/2004 privind Codul consumului - OG nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, modificata prin OUG nr.174/2008; -  OUG nr.50/2010 privind contractele...

Citeste mai mult...

Civil – obligaţie de a face – transformarea amenzii contraventionale

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.105/320/2009, la data de 07.01.2009, Municipiul Tg Mureş-Serviciul Public Poliţia Comunitară a solicitat, transformarea sancţiunii amenzii contravenţionale, aplicate contravenientei PRA, în prestarea unei activităţi, în folosul comunităţii. În motivarea cererii, s-a arătat că, prin procesul verbal de contravenţie, nr. 0003372, contravenienta PRA a fost sancţionată contravenţional,...

Citeste mai mult...

Revendicare imobiliară + oblig. de a face

R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ  Nr. 166/2013 Şedinţa publică de la 23 Ianuarie 2013 Obiectul cauzei:revendicare imobiliară + OBLIG. DE A FACE TRIBUNALUL Prin cererea înregistrată la data de 27.06.2011 cu nr.12753/280/2011 pe rolul Judecătoriei Piteşti, reclamanta...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face. Desfiinţare fosă septică. Autorizaţie de construire.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR. 650/C DIN DATA DE 20.03.2008 Obligaţia de a face. Desfiinţare fosă septică. Autorizaţie de construire. Autorizaţia de construire este actul administrativ de autoritate, eliberat de organele administraţiei publice locale, care se bucură de o prezumţie relativă de legalitate ce poate fi răsturnată numai prin anularea sa...

Citeste mai mult...

Obligatia de a face " Exceptie prematuitate"

R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL SENTINŢA CIVILĂ nr.1825/sind Şedinţa publică din data de 10.06..2014 JUDECĂTOR SINDIC - S. O. GREFIER – L. B. Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de...

Citeste mai mult...

Fond funciar, obligaţia de a face

SENTINŢA CIVILĂ NR. 935/09.11.2011 (fond funciar, obligaţia de a face) Pe rol soluţionarea amânării pronunţării cauzei civile, având ca obiect “fond funciar, obligaţia de a face”, plângere formulată de reclamanţii IT şi IC împotriva pârâtelor COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C şi COMISIA LOCALĂ I DE APLICARE A LEGII...

Citeste mai mult...

Solutionarea cauzei civile se face în limita învestirii – art.129 al.5 Cod pr.civila, iar probele se administreaza în raport de obiectul dedus judecatii.

Solutionarea cauzei civile  se face în limita învestirii – art.129 al.5 Cod pr.civila, iar probele se administreaza  în raport  de obiectul dedus judecatii. Reclamantul O.D. a chemat în judecata Comisia judeteana Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor, Comisia locala a comunei Jijila, precum si pe pârâtii C.A., C.N., C.M.E., C.T. si...

Citeste mai mult...

Obligaţie de a face – constatare clauze abuzive – caracterul neîntemeiat al capetelor de cerere având ca obiect constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind modalitatea de calcul a ratei dobânzii anuale şi obligaţia de plată a comisioanelor de aco

INSTANŢA, Deliberând asupra prezentei cauze civile, în conformitate cu dispoziţiile art. 395 alin. 1 Cod procedură civilă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 22.07.2013, sub nr. 29467/299/2013, reclamanţii T.M. şi T.P.C. au chemat în judecată pe pârâtele O.B.R. S.A. şi O.F.S. B., solicitând ca...

Citeste mai mult...