Cauta in aceasta categorie:

Obligaţia de a face. Cerere de obligare a pârâtei să emită o factură nouă, fără corectarea sau stornarea facturilor vechi. Neconcordanţa acestui document nou cu evidenţa contabilă a societăţii pârâte. Consecinţe. s

DECIZIA COMERCIALĂ NR.102 din 24 februarie 2009. Definitivă. CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A V  A COMERCIALĂ Obligaţia de a face. Cerere de obligare a pârâtei să emită o factură nouă, fără corectarea sau stornarea facturilor vechi. Neconcordanţa acestui document nou cu evidenţa contabilă a societăţii pârâte. Consecinţe. Articolul...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face, anulare act

ROMANIA JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826 DOSAR NR. SENTINTA CIVILĂ NR. …/2012 Şedinţa publică din 8 octombrie 2012 Preşedinte: Grefier: S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea promovată de reclamanta … SRL, societate dizolvată ca succesoarea firmei …, în baza...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face restituire dobândă

TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 1942/2014 Şedinţa publică de la 22 Octombrie 2014 Obiectul cauzei:obligaţia de a face RESTITUIRE DOBÂNDĂ INSTANŢA Constată  că prin  cererea  înregistrată  pe rolul Tribunalului Arges sub nr. 3122/109/2014 revizuientul (...) , in contradictoriu cu intimatele D.G.R.F.P.P. si A.F.M.  a solicitat,...

Citeste mai mult...

Oblig. de a face şi pretenţii

Dosar nr. 2183/223/2009  oblig. de a face şi pretenţii Operator de date cu caracter personal nr5695 R O M Â N I A JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI-JUDEŢUL VÂLCEA Sentinţa civilă nr.197 Şedinţa publică din 26 ianuarie 2010 Completul constituit din: PREŞEDINTE : I.L. - judecător GREFIER : C.U. ...

Citeste mai mult...

Revizuirea. hotărâri ce pot face obiectul revizuirii. hotărâre pronunţată de instanţa de recurs ce nu evocă fondul. inadmisibilitate.

Curtea de Apel a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuenta G.J.M. în contradictoriu cu intimaţii C.G., C.P., D.J. şi D.R.G. Potrivit art.322, al.1 cod pr. civ., pot face obiectul cererii de revizuire doar hotărârile rămase definitive în instanţele de apel sau prin neapelare şi respectiv cele pronunţate de o instanţă...

Citeste mai mult...

Obligaţie de a face + pretenţii

Dosar nr. xxxxxxxxxxxxxx JUDECATORIA COSTESTI-JUDETUL ARGES SENTINTA CIVILA Nr. xxxxxx Sedinta publica de la xxxxxxxxx Completul compus din: PRESEDINTE Grefier Pe rol se afla  judecarea cauzei civile privind pe reclamantii NM,  C M. A  si pe pârâtii CLFF P,  B M-PC L  F F,...

Citeste mai mult...

Acţiune în obligaţia de a face. Racordare la reţeaua de energie electrică. Despăgubiri

Acţiune în obligaţia de a face. Racordare la reţeaua de energie electrică. Despăgubiri Racordarea la reţeaua de energie electrică de interes public sau privat a unui utilizator se poate face în conformitate cu prevederile H.G. nr. 90/23.01.2008, numai cu acordul autentificat al proprietarului terenului pe care este amplasată instalaţia electrică. Acordarea de...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ Obligaţie de a face – operaţiune administrativă

Contencios administrativ Obligaţie de a face – operaţiune administrativă Art.18 din Legea Arhivelor Naţionale, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.39/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr.474/2006, este clar şi precis „În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea...

Citeste mai mult...

Civil.Obligatia de a face

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile privind  obligatia de a face  formulată de  reclamantul  D  B  M ai domiciliat în în contradictoriu cu paratul A D.V  domiciliat în comuna  .  La apelul nominal făcut în şedinţă publică a  lipsit reclamantul  D Bogdan M pentru care a răspuns avocat E.R ,lipsind paratul A ...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face. Predarea documentaţiei necesară transferului dreptului de proprietate asupra autoturismului

Sentinţă comercială Contracte 5. Obligaţia de a face. Predarea documentaţiei necesară transferului dreptului de proprietate asupra autoturismului. Pârâta refuză să predea reclamantei autovehiculul deşi şi-a însuşit sumele solicitate reprezentând preţul integral al acestuia. Pârâta refuză să predea reclamantei autovehiculul deşi şi-a însuşit sumele solicitate reprezentând preţul integral al acestuia. ...

Citeste mai mult...

Obligaţie de a face. Acordul locatorului pentru prelungirea contractului de închiriere. Tacita relocaţiune.

Obligaţie de a face. Acordul locatorului pentru prelungirea contractului de închiriere. Tacita relocaţiune. Prin sentinţa civilă nr. 6064  din 4 decembrie 2007, pronunţată de Judecătoria Tg. Mureş în dosarul nr. 7968/320/2007, s-a luat act de renunţarea reclamantelor C.C. şi S.A. la judecata în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Tg. Mureş şi Primăria Tg. Mureş....

Citeste mai mult...

Civil – obligaţie de a face – pretenţii

ROMANIA JUDECATORIA FAGARAS JUDETUL BRASOV Sedinta publica din  5 iunie 2009 Pe rol fiind solutionarea cauzei civile formulata de reclamantul L C domiciliat in localitatea F, nr., com. U, jud. Brasov, in contradictoriu cu paratul S C domiciliat in localitatea F, nr., com. U, jud. B,  avand ca obiect obligatia...

Citeste mai mult...

Revendicare, obligaţia de a face

Cod operator 2445 R O M Â N I A JUDECATORIA TÂRGU JIU SENTINTA CIVILA Nr. 321 Sedinta publica de la 20 Ianuarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE Grefier IONELIA DRAGODAN Pe rol fiind pronuntarea  asupra dezbaterilor ce au avut loc...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială – obligaţia de a face (Ordonanţă preşedenţială.Aprecierea indeplinirii condiţiilor art. 581 alin. 1 Cod procedură civilă)

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1009/08.10.2009 – ÎN MATERIE CIVILĂ – ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ – OBLIGAŢIA DE A FACE (Ordonanţă preşedenţială.Aprecierea indeplinirii condiţiilor art. 581 alin. 1 Cod procedură civilă) Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bicaz sub nr. 1353/188/2009, reclamantele S.C. AB S.R.L., cu sediul în com. Dămuc, jud. Neamţ şi BS au solicitat...

Citeste mai mult...

Obligaţie de face

Dosar nr. 686/317/2012 Cod operator 3924 R O M Â N I A JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI TG-CĂRBUNEŞTI Sentinţa civilă nr.1037 Şedinţa publică de la 04 Aprilie 2012 Completul compus din: PREŞEDINTE V.C. Grefier M.N.M Pe rol fiind judecarea acţiunii pentru obligaţie de a...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. obligaţie de a face. ordonanţă preşedinţială

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGAŢIE DE A FACE. ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ. -art. 581 Cod procedură civilă. În cadrul procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale se poate dispune în mod excepţional obligaţia de a face, doar în condiţiile în care se tinde spre restabilirea unei situaţii...

Citeste mai mult...

Necesitatea efectuării partajului asupra imobilului ce face obiectul executării silite

Admite contestatia la executare, formulata de contestatorii N.A. si L.I., în contradictoriu cu intimata SC T.C. SA. Anuleaza formele de executare pornite în dosarul de executare nr. STE 1730/2010 de catre Executor bancar. Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals sub nr. 2566/184/15.09.2010, contestatorii N.A. si L.I. au solicitat instantei ca prin...

Citeste mai mult...