Cauta in aceasta categorie:

Somaţie plată –contract comercial supus oug 119/2007-excepţia inadmisibilităţii.

9- somaţie plată –contract comercial supus OUG 119/2007-excepţia inadmisibilităţii. SENTINŢA CIVILĂ NR.1070 ŞEDINŢA PUBLICĂ din  16 noiembrie 2009 Asupra cererii de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr./198/2009, creditoarea SC C. SRL, a chemat în judecată debitoarea ŞCOALA Ş.V., pentru ca pe calea somaţiei de...

Citeste mai mult...

Somatie de plată. Caracterul cert al creantei rezultă din coroborarea facturilor emise cu dispozitiile contractuale

DOSAR nr.1866/338/2009 SENTINTA CIVILA NR.1282 Sedinta publica de la 22.10.2009. Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Zarnesti la data de 23.07.2009 sub nr.1866/338/2009 creditoarea  cesionara S.C. E.K.R SRL a solicitat emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata impotriva debitorului H.A cu...

Citeste mai mult...

Soma?ie de plată

Obiect: soma?ie de plată Sentin?a civilă nr. 2900/11.12.2009 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, creditoarea C.N.A.D.N.R. S.A. Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi a chemat în judecată pe debitoarea V.S., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună emiterea unei ordonanţe care să conţină somarea acesteia din...

Citeste mai mult...

Răspundere contractuală: obligaţie de plată a taxei de peiaj. Fundamentul obligaţiei de plată. Excepţie de neexecutare a contractului. Renunţare la simultaneitatea îndeplinirii obligaţiilor corelative

Dosar nr. 944/265/2008 Răspundere contractuală: obligaţie de plată a taxei de peiaj.  Fundamentul obligaţiei de plată. Excepţie de neexecutare a contractului. Renunţare la simultaneitatea îndeplinirii obligaţiilor corelative. În baza raporturilor comerciale stabilite, între părţi s-au incheiat două contracte având ca obiect obţinerea folosinţei drumurilor auto forestiere de către pârâtă pentru un volum...

Citeste mai mult...

Somaţie de plată. Limitarea cuantumului penalităţilor la valoarea debitului principal

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 897/259/2009, creditoarea C a solicitat  instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta în contradictoriu cu debitoarea G dispuna somarea acesteia la plata sumei totale de 343.8 Euro din care suma de 144 Euro reprezinta contravaloare rate TURND/rovinieta, scadenta si neachitata iar suma de...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre cu titlu somaţie de plată

Prin Sentinta civila nr. 1247/27.08.2009 a fost admisa  cerere privind  anularea Sentintei civile nr.1162/01.07.2009, pronuntata de  Judecatoria Mizil, cu titlu de somatie de plata .  Cererea  de emitere a somatiei de plata a fost formulata de creditoarea SC H.Prahova S.A. împotriva debitoarei P.O.M.  În motivarea actiunii în anulare a Sentintei civile nr.1162/01.07.2009,...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. somaţie de plată – competenţă teritorială. -art. 5 – 12, 19 Cod procedură civilă; -art.1 şi urm. din og 5/2001; -art.158, 312 Cod procedură civilă.

Materie : RECURS COMERCIAL. SOMAŢIE DE PLATĂ – COMPETENŢĂ TERITORIALĂ. -art. 5 – 12, 19 Cod procedură civilă; -art.1 şi urm. din OG 5/2001; -art.158, 312 Cod procedură civilă. În cazul stabilirii anticipate printr-o clauză compromisorie a competenţei teritoriale de soluţionare a eventualelor litigii născute din contractul părţilor, normele teritoriale...

Citeste mai mult...

Plată ore suplimentare . Art. 119 alin. 1 din Codul muncii.

Plată ore suplimentare . Art. 119 alin. 1 din Codul muncii. Reclamantul C. T. în contradictoriu cu pârâta SC „T” SRL a solicitat obligarea acesteia la plata actualizată a drepturilor salariale reprezentând orele suplimentare efectuate în perioada 24.09.2004 – 24.06.2007, cu cheltuieli de judecată. Instanţa a respins cererea în lipsa dovezii faptului...

Citeste mai mult...

Somaţie de plată – admitere în parte a cererii

Prin cererea cu caracter de somatie de plata, creditoarea C.N.A.D.R. în contradictoriu cu debitorul P.C., a solicitat instantei pronuntarea unei hotarâri prin care debitoarea sa fie somata sa-i achite suma totala de 56,42 EURO, din care suma de 22,5 EURO reprezentand contravaloare rate TURND/rovinieta, scadente si neachitate, iar suma de 33,92 EURO reprezentând penalitati...

Citeste mai mult...

Inaplicabilitatea procedurii somaţiei de plată în situaţia în care nu sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de art.1 din O.G.nr.5/2001

Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului confera procedurii caracter contencios, incompatibil cu procedura necontencioasa a somatiei de plata Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea U.A.T.  J. a chemat în judecată pe debitoarea S.C. P. S.A., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acesteia, pentru...

Citeste mai mult...

Procedura somaţiei de plată şi a ordonanţei de plată

Procedura somaţiei de plată şi a  ordonanţei de plată La momentul actual, materia executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale este reglementată de două acte normative, şi anume de OG nr.5/2001 şi respectiv OUG nr.119/2007, cele două ordonanţe  fiind proceduri simplificate, cu caracter de urgenţă, ce se aplică creanţelor certe, lichide şi...

Citeste mai mult...

Somaţie de plată – admite, în parte, cererea

Prin Sentinta civila nr.2219/21.12.2009, pronuntata de Judecatoria Mizil, a fost admisa în parte cererea cu caracter de somatie de plata formulata de creditoarea Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România S.A., în contradictoriu cu debitorul T.D. Ca urmare debitorul T.D. a fost obligat ca în termen de 30 zile de la comunicarea...

Citeste mai mult...

Transmitere fond fix (imobil) cu plată în temeiul art. 14 din hg 740/1990. Calitatea cerută de lege părţilor unui asemenea transfer de active imobiliare. Plată nedatorată. Momentul de la care curge termenul de prescripţie extinctivă a dreptului de a …

Transmitere fond fix (imobil) cu plată în temeiul art. 14 din HG 740/1990. Calitatea cerută de lege părţilor unui asemenea transfer de active imobiliare. Plată nedatorată. Momentul de la care curge termenul de prescripţie extinctivă a dreptului de a cere restituirea.  Principala condiţie pentru a se aplica prevederile art. 14 din HG...

Citeste mai mult...

Stabilirea termenului de plată a sultei trebuie să fie un termen rezonabil care să aibă în vedere şi prejudiciul la care coproprietarii cărora bunul nu le-a revenit în lot s-ar expune şi totodată să preîntâmpine cererea nejustificată a celui căruia b…

Stabilirea termenului de plata a sultei trebuie sa fie un termen rezonabil care sa aiba în vedere si prejudiciul la care coproprietarii carora bunul nu le-a revenit în lot s-ar expune si totodata sa preîntâmpine cererea nejustificata a celui caruia bunul i-a fost repartizat în tergiversarea achitarii sultei. Stabilirea termenului de plata a...

Citeste mai mult...

Stabilirea obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată pentru care s-a acordat uneia dintre părţi ajutor public judiciar sub forma scutirii.

Prin cererea adresată Judecătoriei Suceava, înregistrată sub nr. 6345/314/2007, reclamanta TL a chemat în judecată pe pârâtele TR şi TS, solicitând partajul averii succesorale rămase după defunctul TG, precum şi raportul liberalităţilor, reprezentând bunuri primite de la defunct cu prilejul căsătoriei sau cu alte ocazii, şi plata datoriilor şi creanţelor comoştenitorilor faţă de defunct...

Citeste mai mult...

Emitere ordonanţă de plată

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2016:001.000012 Cod operator 2442/2443 Dosar nr. ………………. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA A II-A CIVILĂ Sentinţa nr. 12/2016 Şedinţa publică de la 15 Februarie 2016 Completul compus din: PREŞEDINTE ……………… Grefier …………………… Pe rol fiind...

Citeste mai mult...