Cauta in aceasta categorie:

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere ai societăţii comerciale în insolvenţă. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. ANTRENAREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE AI SOCIETĂŢII COMERCIALE ÎN INSOLVENŢĂ. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006. Decizia nr.291/C/10.05.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. contestaţia formulată de creditoare împotriva tabelului de creanţe al debitoarei. creanţa afectată de o condiţie suspensivă. subrogaţie legală. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art….

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. CONTESTAŢIA FORMULATĂ DE CREDITOARE ÎMPOTRIVA TABELULUI DE CREANŢE AL DEBITOAREI. CREANŢA AFECTATĂ DE O CONDIŢIE SUSPENSIVĂ. SUBROGAŢIE LEGALĂ. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art.1108 pct.3 – 1109 Cod civil; ...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. reorganizare judiciară şi faliment. deschiderea procedurii insolvenţei. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006.

Materie : RECURS COMERCIAL. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006. Din interpretarea coroborată a prevederilor art. 31 alin.1 cu art.3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006 rezultă că pentru deschiderea procedurii insolvenţei, la cererea unui creditor,...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. confirmare plan de reorganizare. principiul contradictorialităţii care generează dreptul civil şi dreptul la un proces echitabil.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONFIRMARE PLAN DE REORGANIZARE. PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITĂŢII CARE GENEREAZĂ DREPTUL CIVIL ŞI DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL. Pentru asigurarea contradictorialităţii în procesul civil, instanţa are obligaţia de a pune în discuţia părţilor toate aspectele de fapt...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. STABILIREA ONORARIULUI LICHIDATORULUI JUDICIAR. Lichidatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolvenţei, a emis  notificări către potenţialii creditori şi o adresă către P. M. O. în vederea identificării bunurilor debitoarei, a...

Citeste mai mult...

Condiţii pentru confirmarea planului de reorganizare a activităţii , în temeiul Legii nr. 85/2014

Aprecieri asupra dreptului de vot al creditorului înscris în tabelul definitiv, sub condiţie. Toate creanţele afectate de modalităţi, indiferent dacă aceste creanţe sunt afectate de termen suspensiv (fiind nescadente), de condiţie suspensivă sau rezolutorie, sunt înscrise în tabelul preliminar, provizoriu, potrivit dispoziţiilor art. 102 alin.4 din legea nr. 85/2014  cu dreptul de a...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciara si faliment. deschiderea procedurii. obligarea creditorului care a formulat cererea introductiva la plata unei cautiuni. sanctiunea neachitarii cautiunii.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Materie : REORGANIZARE JUDICIARA SI FALIMENT. DESCHIDEREA PROCEDURII. OBLIGAREA CREDITORULUI CARE A FORMULAT CEREREA INTRODUCTIVA LA PLATA UNEI CAUTIUNI. SANCTIUNEA NEACHITARII CAUTIUNII. Din prevederile art.38 alin.4 ale Legii nr.64/1995 republicata rezulta ca stabilirea unei cautiuni în sarcina creditorului care a formulat cererea introductiva pentru deschiderea...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Penalităţi de întârziere născute în reorganizare judiciară. Convenţie de eşalonare neinclusă în programul de plăţi.

- art. 41 alin.3, art. 49 alin.1, art. 64 alin.6, art. 96 alin. 1 din Legea nr.85/2006.            Asupra  recursului de  faţă: Prin sentinţa civilă nr.1240/S/2015, Tribunalul Braşov a respins contestaţia formulată de creditoarea G.S.E.R. S.A., cu sediul ales la S.C.A. N.N.D.K.P. în […], împotriva măsurii administratorului judiciar de respingere a cererii creditoarei de achitare...

Citeste mai mult...

Insolvenţa. Infirmare plan de reorganizare. Votul creditorilor subordonaţi. Neîntrunirea majorităţii  absolute în categoria creanţelor chirografare.

- art. 123 pct. 9 lit. a din Legea nr.85/2006; - art. 100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006; - art. 100 alin.4 din Legea nr. 85/2006. Asupra apelului de faţă: Constată că, prin sentinţa civilă nr. 697/sind din data de 22.04.2015 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 581/62/2014 s-a respins cererea...

Citeste mai mult...

Confirmare plan de reorganizare.  Tratament corect și echitabil înseamnă îndeplinirea celor trei condiții prevăzute de art. 101 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.

           Prin sentinţa civilă nr. 226/09.02.2015  Tribunalul Braşov a luat  act de schimbarea denumirii administratorului judiciar,  din C.I.T.-FILIALA B. S.P.R.L., în CITR-FILIALA B. S.P.R.L. A respins cererea de infirmare a planului de reorganizare al activităţii debitoarei S.C. I. S.R.L. – în insolvenţă, formulată de creditoarea A.J.F.P. B., ca neîntemeiată. A confirmat modificarea planului de reorganizare...

Citeste mai mult...

Confirmare plan reorganizare. Jurisprudență Societăţi comerciale

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă comercială nr. 2672/sind din data de 03.12.2012 SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA CIVILA nr. 2672/sind Sedinta publica din data de 03.12..2012 JUDECATOR SINDIC - S. O. GREFIER - M. G. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra confirmarii planului de reorganizare a activitatii debitoarei SC P. SA. La apelul nominal facut in sedinta publica la...

Citeste mai mult...

Cerinţe analizate pentru confirmarea planului de reorganizare.Înţelesul noţiunii “tratament corect şi echitabil” la care face referire art. 101 din Legea insolvenţei .

Potrivit art. 101 din Legea insolvenţei , pentru confirmarea planului votat în speţă, este necesar ca: Potrivit art. 101 din Legea insolvenţei , pentru confirmarea planului votat în speţă, este necesar ca: - trei dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, dintre cele menţionate la art. 100 alin. 3 să fi acceptat...

Citeste mai mult...

Planul de reorganizare trebuie să cuprindă programul de plată al creanţelor şi menţiunile obligatorii prevăzute de art. 95 alin. (5) din lege.

  Secţia comercială şi de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 873 din 3 iunie 2009 Prin sentinţa nr. 135/26.03.2009, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în baza dispoziţiilor 98 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, a respins cererea societăţii debitoare SC C. SA Pucioasa privind reorganizarea activităţii pe bază de plan,...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Plan de reorganizare. Analiză formală. Hotărâre de confirmare care nu cuprinde motivele pe care se sprijină

Câtă vreme obiecţiunile esenţiale ale recurentei nu au fost analizate punctual, deşi ele nu erau pur formale, fiind confirmate chiar de evoluţia dosarului, se impune constatarea că judecătorul-sindic a omis să indice motivele de fapt şi de drept care i-au format convingerea că planul de reorganizare propus de către debitoare întruneşte cumulativ condiţiile prevăzute...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Plan de reorganizare judiciară aprobat de creditori. Vot necondiţionat. Condiţii

Simplul fapt că creditorul majoritar a menţionat că îşi rezervă dreptul ca, după votarea şi confirmarea planului de reorganizare, să solicite administratorului judiciar luarea tuturor măsurilor necesare pentru amendarea acestuia, în condiţiile legii, nu determină nevalabilitatea votului, neaflându-ne în prezenţa unui vot condiţionat, pentru a fi în această din urmă ipoteză fiind imperios necesar...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Hotărâre de confirmare a planului de reorganizare judiciară. Critici de oportunitate. Consecinţe

Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea, deciziile manageriale putând fi controlate sub...

Citeste mai mult...

Nerespectarea planului de reorganizare. Intrarea în faliment. Acordul adunării creditorilor

Legea nr. 85/2006, art. 105 în situaţia în care debitorul nu se conformează planului de reorganizare sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum şi administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 107 şi urm. Din interpretarea acestui text...

Citeste mai mult...