Cauta in aceasta categorie:

Dividende. Dobânzi. Repararea prejudiciului suferit de creditor ca urmare a executării cu întârziere a obligaţiei de plată

Prin sentinţa civilă nr. 3066/9.10.2002, Tribunalul Braşov, secţia comercială şi de administrativ, a admis în parte acţiunea formulată şi modificată de reclamanta S.I.F. Transilvania S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. „M'j S.A., şi, în consecinţă, a obligat-o pe pârâtă să-i plătească reclamantei sijima de 7.291.500 lei cu titlu de dividende aferente anului 1997,...

Citeste mai mult...

Contract. Lipsa semnăturii. Lipsa consimţământului. Nulitate absolută

Prin acţiunea formulată, S.C. „M.I.E." S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „T.E." S.A., pentru a dispune anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 1998, motivându-se că această convenţie nu este semnată de reprezentantul reclamantei. Prin sentinţa nr. 119/2003, Tribunalul Argeş a respins acţiunea reţinând că ea este prescrisă, nefiind promovată în termenul de...

Citeste mai mult...

Contract de credit. învestire cu formulă executorie. Caracterul procedurii

Prin cererea adresată instanţei la data de 12.12.2002, reclamanta Banca Comercială „R.B." S.A., Sucursala Constanţa, în calitate de creditoare, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună învestirea cu formula a contractului de credit, precum şi a contractelor accesorii: actul adiţional şi contractul de garanţie reală imobiliară din 16.04.2002...

Citeste mai mult...

Contract de transport. Răspunderea cărăuşului. Prescripţie extinctivă

Prin acţiunea promovată la 5 februarie 2003, reclamanta S.N.P. „P" S.A. Bucureşti, Sucursala PECO Olt, a chemat în judecată pe pârâta SNTF CFR Marfă S.A. Craiova, solicitând ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, pârâta să fie obligată la plata sumei de 2.516.660 lei, reprezentând contravaloarea a 460 kg benzină constatată lipsă, conform pro-cesului-tverbal...

Citeste mai mult...

Contract. Eroare. Viciu de consimţământ. Data certă a unui înscris sub semnătură privată

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 247/2003, reclamanta S.C. „A.Ţ." S.A., Sucursala Brăila, a solicitat în contradictoriu cu pârâtul P.G. să se dispună anularea tichetului de obligatorie de răspundere civilă auto din 19.11.2002 şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată. în motivarea acţiunii s-a învederat că, la cererea pârâtului, s-a perfectat asigurarea de...

Citeste mai mult...

Competenţă teritorială absolută. Declinarea competenţei

Prin sentinţa civilă nr. 315/C din 22 ianuarie 2003, pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia comercială şi de administrativ, în dosarul nr. 1755/ 2002, a fost admisă acţiunea formulată şi modificată de reclamanta Societatea de Investiţii Financiare „T" S.A. Braşov, în contradictoriu cu pârâta S.C. „C." S.A. Constanţa şi, în consecinţă, pârâta a fost...

Citeste mai mult...

Competenţă materială. Fapte de comerţ. Asigurări. Acţiune în regres

Prin sentinţa civilă nr. 3351/16.12.2001, Tribunalul Sibiu, secţia comercială, a anulat ca netimbrată cererea reclamantei S.C. „O" S.A. Sibiu, în contradictoriu cu pârâta „A" S.A. Sibiu şi cu pârâtul T.I. Pentru a pronunţa sentinţa, tribunalul a reţinut că, la data de 16.06.2000, pârâtul T.I., conducându-şi autoturismul, a efectuat o depăşire neregulamentară, a trecut pe...

Citeste mai mult...

Competenţă materială. Cerere de suspendarea onorării la plată a unui CEC

Prin cererea înregistrată sub nr. 2766/2002, reclamanta S.C. „A.S. 95" S.A. Focşani a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele Banca Comercială B.P., Sucursala Vrancea, şi S.C., A- 2000" S.R.L. Bucureşti, ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să se dispună suspendarea onorării la plată a CEC-ului. Prin sentinţa civilă nr. 2022 din 12.11.2002, Tribunalul Vrancea a...

Citeste mai mult...

Cesionarea acţiunilor sau părţilor sociale. Existenţa datoriilor la bugetul de stat. Sancţiune

Cesionarea acţiunilor sau părţilor sociale. Existenţa datoriilor la bugetul de stat. Sancţiune Prin sentinţa civilă nr. 1829/E/25.11.2002, pronunţată de Tribunalul Iaşi s-a respins opoziţia formulată de opozanta Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi împotriva hotărârilor adoptate de asociaţii S.C. „M." S.R.L. Iaşi, prin actul adiţional autentificat prin încheierea nr. 644/28.04.2002 la Biroul Notarului Public...

Citeste mai mult...

Anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor. încălcarea dispoziţiilor privind nepublicitatea şedinţei de judecată

Prin sentinţa civilă nr. 3320/C/25.10.2002, Tribunalul Timiş a respins acţiunea formulată de reclamanta B.I. împotriva pârâtei S.C. „A.S." S.A., având ca obiect constatarea nulităţii hotărârii din data de 31.01.2002 a adunării generale a acţionarilor acestei societăţi. Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, potrivit art. 131 alin. 2 din Legea nr....

Citeste mai mult...