Cauta in aceasta categorie:

Servituţi aeronautice. Contract de vânzare cumpărare încheiat în cunoştinţă de cauză. Acţiune în anulare pentru dol. Respingere

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia civilă nr. 1076/R din 5 mai 2010 Prin sentinţa civilă nr.12739 din 19 octombrie 2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă intentată de reclamanţii S.I. şi S.V.R. împotriva pârâtului D.A., având ca obiect anularea...

Citeste mai mult...

4.Servitutea izvorului Servituţi

Reclamantul a solicitat ca pârâtul să-i permită să ia apă din aducţiunea de apă aflată pe terenul proprietatea acestuia. Pe baza probatoriului administrat, între care şi o expertiză tehnică, Curtea a constatat că pe terenul proprietatea pârâtului sunt două fântâni prin care s-a colectat apa unui izvor, fără ca acesta să-şi continue cursul pe terenul...

Citeste mai mult...

Servitute de trecere. Schimbare traseu Servituţi

Este evident că a intervenit o schimbare a condiţiilor exercitării servituţii de trecere instituită prin sentinţa civilă nr. 1118/1978 a Judecătoriei Năsăud, prin deschiderea unui drum public la care pârâţii au acces direct şi prin dobândirea de către reclamanţi a dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în CF 4891 Rebrişoara top. 8508/1/2/1; 8509/1/1/b; 8506/a/1/2...

Citeste mai mult...

Servitute de vedere Servituţi

servitute de vedere R O M Â N I A JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEŞTI, JUD.GORJ SENTINŢA CIVILĂ NR. ... ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 03.09.2008 PREŞEDINTE : ... GREFIER : ... Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile pentru servitute de vedere formulată de reclamantul ..., domiciliat în ..., împotriva pârâţilor ... La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul şi pârâtul ..., lipsă fiind...

Citeste mai mult...

Grăniţuire Servituţi

R O M Â N I A JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI SECŢIA A II-A CIVILĂ Sentinţă civilă nr. 8283 Şedinţa publică de la data de 16 Decembrie 2009 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE: MIHNEA TĂNASE GREFIER: RAMONA LAVINIA ANGHEL Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta SC P 2001 SRL, în contradictoriu cu pârâtii SC D SRL şi SR prin...

Citeste mai mult...

Stingere servitutate Servituţi

R O M Â N I A JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI - SEC?IA CIVIL? Sentin?a civil? nr. 4035 ?edin?a public? de la 25 Mai 2011 Instan?a constituit? din: Pre?edinte: ... Grefier: ... Pe rol se afl? pronun?area în cauza civil?, având ca obiect stingere servitute, formulat? de reclamanta ... în contradictoriu cu pârâtele ... ?i .... Dezbaterile pe fondul cauzei au avut...

Citeste mai mult...

Servitute Servituţi

Şedinţa publică din 16.03.2011 - servitute Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ la data de 05.09.2008, sub nr. xx, reclamanţii xx au chemat în judecată pârâţii xx solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâţilor la crearea unei servituţi în...

Citeste mai mult...

Servitute, obligaţia de a face Servituţi

b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora;c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc”.Pe de o parte, asupra lucrurilor ce formează obiect al dreptului de proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale, în...

Citeste mai mult...

Desfiinţare servitute, rectificare carte funciară Servituţi

R O M Â N I A JUDECATORIA TÂRGU JIU GORJ SENTINTA CIVILA Nr. 6831 Sedinta publica de la 21 Octombrie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE OTILIA CEZARINA POPESCU Grefier DIANA-GEORGIANA COTOI Pe rol fiind judecarea actiunii civila formulata de reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâta .... La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pârâta, asistata de avocat PP, lipsa fiind...

Citeste mai mult...

Sentinţă civilă Servituţi

Dosar nr. 3877/94/2010 R O M Â N I A TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA SENTINTA CIVILA NR. 4498 Sedinta publica din 13.10.2010 Instanta constituita din: Presedinte NEACSU SIMONA GABRIELA Grefier DIMA MAGDALENA Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta RF si pe pârâtii NA, NL, având ca obiect obligatie de a face. Dezbaterile în fond au avut loc în...

Citeste mai mult...

Servitute de trecere Servituţi

JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI JUDETUL COVASNA DOSAR NR. (…) SENTINTA CIVILA NR.277 Sedinta publica din data de 20.04.2011 Completul compus din: Presedinte : (…) – judecator Grefier : (…) Pentru astazi fiind amanata pronuntarea în cauza civila avand ca obiect „Servitute de trecere”, privind pe reclamantii (...) si (...) în contradictoriu cu paratii (...) si (...) La apelul nominal facut în sedinta publica...

Citeste mai mult...

Cerere stabilire servitute. Admitere. Servituţi

Judecător PALICI GIANINA GEORGIANA SENTINŢA CIVILĂ NR. 692/06.06.2011 Dosar nr. 1535/310/2010 Domeniu: SERVITUŢI Titlul: Cerere stabilire servitute. Admitere. Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamantele GIR si CE în contradictoriu cu pârâţii SE si SMM s-a solicitat stabilirea unei servituti de trecere de 3 ml pe terenul proprietatea paratilor situat in orasul...

Citeste mai mult...

SENTINTA CIVILĂ Nr. 1031 Servituţi

R O M Â N I A JUDECĂTORIA CALAFAT JUDETUL DOLJ SENTINTA CIVILĂ Nr. 1031/2011 Şedinţa publică de la 21 Iunie 2011 Completul compus din: PREŞEDINTE - Elena Mungiu- judecător Grefier - Camelia Bornaz x.x.x.x. ????? ????? Pe rol, solutionarea actiunii civile avind ca obiect servitute, formulată de reclamantul DF, împotriva pîrîtului GM. La apelul nominal făcut în şedinţa publică , a răspuns reclamantul, lipsă...

Citeste mai mult...

SERVITUŢI. ACŢIUNE CONFESORIE Servituţi

La data de 09.07.02010 reclamantii S. F. si S. E. au chemat în judecata pe pârâtii T. I. si T. S. D. , solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligati pârâtii sa respecte servitutea de trecere stabilita prin s. c. nr. 8420/26.09.1977 pronuntata de Judecatoria C. în dosar nr. 5288/1977, servitute...

Citeste mai mult...

Servitute de trecere. Servituţi

Potrivit art. 616 C.civ., proprietarul al carui loc este înfundat, care nu are nicio iesire la o cale publica, poate reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului cu îndatorire de a-l despagubi în proportie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona, iar potrivit art. 621 C.civ., servitutiile sunt stabilite sau în folosul cladirilor,...

Citeste mai mult...

Obligaţie de a face, servitute trecere Servituţi

Obiect: obligaţie de a face, servitute trecere Sentinţa civilă nr. 584/02.03.2011 Constată că prin acţiunea înregistrată la această instanţă reclamanţii Z. P. şi Z. A. au chemat în judecată pe pârâţii L. L. şi L. M. pentru ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii să le permită trecerea pe terenul proprietatea lor...

Citeste mai mult...

Servituti Servituţi

Data publicare portal: 08.07.2011 Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei S la data de 01.02.2010 reclamanţii DG şi DM au chemat în judecată pe pârâtul RM solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia la crearea în favoarea lor...

Citeste mai mult...

Servitute Servituţi

R O M Â N I A JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI TG-CĂRBUNEŞTI Sentinţa Nr. 694/2011 Şedinţa publică de la 09 Martie 2011 Completul compus din: PREŞEDINTE X Grefier X Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant X şi pe pârât X, având ca obiect servitute . La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta, prin procurator X personal şi asistat de avocat...

Citeste mai mult...

Stabilire drept de servitute. Servituţi

1.Stabilirea unei servituti de trecere de 3 ml pe terenurile proprietate a paratilor din orasul Comarnic, pe latura de nord a proprietatii paratilor; 2.Demolarea partii din constructie proprietate a paratului CP care afecteaza in parte servitutea de pe latura de nord; In subsidiar reclamantul a solicitat: 1.Stabilirea unei servituti de trecere de 3 m latime pe terenurile proprietate...

Citeste mai mult...

Obligatia de a face Servituţi

R O M Â N I A JUDECATORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU SENTINTA CIVILA Nr. 648 Sedinta publica de la 01 Februarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier MIHAELA SIRBU Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta din 25.01.2010 , privind cauza civila formulata de reclamantul AA în contradictoriu cu pârâtii AB si AC, având ca...

Citeste mai mult...