Cauta in aceasta categorie:

Prin sentinţa penală nr.1008 din 12 mai 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, a fost condamnat inculpatul m.d.e., la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, în condiţiile art.86/1 Cod penal.

Prin sentinţa penală nr.1008 din 12 mai 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, a fost  condamnat inculpatul M.D.E., la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea  infracţiunii de vătămare corporală gravă, în condiţiile art.86/1 Cod penal. În baza art. 14 şi 346 C.p.p., s-a admis în parte...

Citeste mai mult...

Constată că, la data de 28.01.2008 contestatorul n.i. a solicitat în contradictoriu cu intimatul Primarul Municipiului Piteşti anularea dispoziţiei nr.7191/31.12.2007 şi obligarea intimatului la emiterea unei noi dispoziţii pentru suprafaţa de 38…

Constata ca, la data de 28.01.2008 contestatorul N.I. a solicitat în contradictoriu cu intimatul Primarul Municipiului Pitesti anularea dispozitiei nr.7191/31.12.2007 si obligarea intimatului la emiterea unei noi dispozitii pentru suprafata de 380 mp. teren situat în strada Dacia nr.31, cu cheltuieli de judecata. În motivarea actiunii contestatorul...

Citeste mai mult...

Obligativitatea eliberării adeverinţei de venit privind actualizarea pensiei de serviciu pentru emiterea deciziei de pensionare de către Casa Judeţeană de Pensii.

5. Obligativitatea eliberării adeverinţei de venit privind actualizarea pensiei de serviciu pentru emiterea deciziei de pensionare de către  Casa Judeţeană de Pensii. Actualizarea pensiei de serviciu a magistraţilor se face în conformitate cu H.G. nr.1275/2005  privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. despăgubire. aplicarea greşită a art.184 din h.g. nr.44/2004 care condiţionează restituirea accizelor de depunerea unei cereri anterior momentului expedierii produselor accizabile în statul membru de destinaţie. principiu

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.  RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. DESPĂGUBIRE. APLICAREA GREŞITĂ A ART.184 DIN H.G. NR.44/2004 CARE CONDIŢIONEAZĂ RESTITUIREA ACCIZELOR DE DEPUNEREA UNEI CERERI ANTERIOR MOMENTULUI EXPEDIERII PRODUSELOR ACCIZABILE ÎN STATUL MEMBRU DE DESTINAŢIE. PRINCIPIUL SUPREMAŢIEI DREPTULUI COMUNITAR. -art.1926  Cod fiscal; -art.14 pct.4 din...

Citeste mai mult...

Regimul juridic al uleiurilor uzate, colectate în urma schimburilor de uleiuri, utilizate apoi ca şi combustibil pentru încălzire.

Regimul juridic al uleiurilor uzate, colectate în urma schimburilor de uleiuri, utilizate apoi ca şi combustibil pentru încălzire. Uleiurile uzate colectate de reclamantă în cadrul activităţii desfăşurate, sunt produse accizabile atunci când sunt utilizate drept combustibil pentru încălzire. În aceste condiţii, corect a stabilit organul fiscal că reclamanta datorează accize pentru uleiul...

Citeste mai mult...

Prin sentinţa penală nr.771 din 12 aprilie 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. b ind.1 C.p.p. comb. cu art. 18 ind.1 C.p., a fost achitat inculpatul i.m., sub aspectul săvârşirii infrac…

Prin sentinţa penală nr.771 din 12 aprilie 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti,  în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. b ind.1 C.p.p. comb. cu art. 18  ind.1 C.p., a fost achitat inculpatul I.M., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor  prevăzute de art. 184 alin. 2...

Citeste mai mult...

Contestaţie act administrativ fiscal. Incheiere contract de comodat in vederea livrării de combustibil. Scutire de la plata accizelor.

Este judicioasă susţinerea organului fiscal potrivit cu care faptul că proprietarul SC M.N. SCS deţine Certificatul de ambarcaţiune de agrement pentru „M” eliberat la data de 15.04.2009 nu are relevanţă deoarece pentru perioada în care s-au efectuat livrările de combustibil, 19.03.2010 - 26.04.2010, SC E.T. SRL nu era înregistrată pe certificatele de ambarcaţiune de...

Citeste mai mult...

Prin sentinţa penală nr.259 din 25 octombrie 2011, Judecătoria Curtea de Argeş, în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpa…

Prin sentinţa penală nr.259 din 25 octombrie 2011, Judecătoria Curtea de Argeş, în baza  art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpatul B.S., la pedeapsa...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile fără a fi marcate fiscal, prev.de.art.296 ind.1 din Lg.571/2003. Elemente constitutive. Individualizarea judiciară a pedepsei. Modul de soluţionare a laturii civile

Infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului  fiscal de produse accizabile fără a fi marcate  fiscal, prev.de.art.296 ind.1 din Lg.571/2003. Elemente constitutive. Individualizarea judiciară a pedepsei. Modul de soluţionare a laturii civile SENTINŢA PENALĂ NR.117/P/20.10.2011 T R I B U N A L U L Asupra cauzei penale de faţă; Prin...

Citeste mai mult...

Prin sentinţa penală nr. 222 din 29.09.2011 a Judecătoriei Curtea de Argeş în baza art. 403 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 401 Cod procedură penală, comb. cu art. 394 Cod procedură penală, s-a respins ca nefondată cererea de revizuire fo…

Prin sentinţa penală nr. 222 din 29.09.2011 a Judecătoriei Curtea de Argeş în baza art. 403 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 401  Cod procedură penală, comb. cu art. 394  Cod procedură penală, s-a respins ca nefondată cererea de revizuire formulată de revizuientul C.M.C., împotriva sentinţei penale numărul 98/13 aprilie...

Citeste mai mult...

Actiune având ca obiect obligarea autoritatii publice la restituirea contravalorii accizelor achitate de catre persoana juridica.

Art.1, art.7, art.20 – Legea nr.554/2004 Art.205, art.207, art.218 – OG nr.92/2003 privind Cod pr.fiscală Prin actiunea adresată Tribunalului Constanta - Sectia contencios administrativ si înregistrată sub nr.12.456/118/16.11.2009, reclamanta CNAPM SA CONSTANTA, în contradictoriu cu pârâta ANAF – DGAMC, a solicitat instantei, ca prin hotărârea ce se...

Citeste mai mult...

Sentinţa penală Nr. 113

Dosar nr. 1658/201/2011 LEGEA 571/2003 R O M Â N I A JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ SENTINŢA PENALĂ  Nr. 113 Şedinţa publică de la 24 Iunie 2011 Completul compus din: PREŞEDINTE Cosmin Nicuşor Marin Grefier Tîrnă Alina Mariana * Ministerul Public reprezentat de procuror...

Citeste mai mult...

Accize. Încadrare tarifară. Aplicare în timp a legii fiscale.

Accize. Încadrare tarifară. Aplicare în timp a legii fiscale. Potrivit pct. 66 din H.G. nr.44/2004 aplicabil începând cu 1.01.2008, termenul până la care antrepozitarii autorizaţi trebuie să solicite încadrarea tarifară este de 30.04.2008, iar pct. 67 introdus prin HG 1618/2008, prevede expres că antrepozitării autorizaţi pentru producţia de produse accizabile din grupele prevăzute...

Citeste mai mult...

Contestaţie act administrativ-fiscal. Produs supus accizării

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, sub nr. 2082/86/2009, reclamanta SC „O.T.” S.R.L., în contradictoriu cu pârâtele Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Suceava şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava, a solicitat anularea...

Citeste mai mult...

Act administrativ. Plangere contraventionala. Persoana in sarcina careia poate fi retinuta contraventia in caz de lichidare a societatii

Act administrativ. Plângere contravenţională. Persoana în sarcina căreia poate fi reţinută contravenţia în caz de lichidare a societăţii. - art. 41 alin.2 Legea nr. 82/1992 În caz de lichidare a societăţii, până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii şi directorii, respectiv membrii directoratului, continuă să-şi exercite atribuţiile. Prin urmare stabilirea contravenţiilor...

Citeste mai mult...

Constată că, la data de 22.04.2008, reclamantul s.s.a., în numele şi pentru membrii de sindicat r.c.m., t.c., g.c., t.m., s.p.m., m.v., v.l.e., a.a., b.m., c.l., i.a.i., n.m., a.s.m., p.e. a chemat în judecată pe pârâtul s.s.s.m. pentru a fi obli…

Constată că, la data de 22.04.2008, reclamantul S.S.A., în numele şi pentru membrii de sindicat R.C.M., T.C., G.C., T.M., S.P.M., M.V., V.L.E., A.A., B.M., C.L., I.A.I., N.M., A.S.M., P.E. a chemat în judecată pe pârâtul S.S.S.M. pentru a fi obligat să le plătească acestora despăgubiri egale cu contravaloarea...

Citeste mai mult...

Contestatie împotriva actului administrativ reprezentând proces verbal de control. Anulare act administrativ. Restituire contravaloare diferente acciza.

Art.6, art.10 – HG nr.804/2008 Prin cererea înregistrata cu nr.1040/88/20 mai 2009 la Tribunalul Tulcea, reclamanta S.C. N.  S.R.L a formulat contestatie împotriva Deciziei nr.2 din 19.01.2009 prin care a fost solutionata contestatia  înregistrata sub nr.187 din 12.01.2009 împotriva actului administrativ reprezentat de procesul verbal de control nr. 8862 din 16.12.2008,...

Citeste mai mult...

Cu adresa nr.74595 din 19 iulie 2007, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, înregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr.6787/200 din 22 august 2007, a fost înaintata spre competenta solutionare plângerea formulata de petentii…

Cu adresa nr.74595 din 19 iulie 2007, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, înregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr.6787/200 din 22 august 2007, a fost înaintata spre competenta solutionare plângerea formulata de petentii P.A.A. si L.R.D., prin procurator T.D.S., în contradictoriu cu intimatii Municipiul...

Citeste mai mult...

Prin sentinţa penală nr.116 din 28 octombrie 2009, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, s-a admis plângerea formulată de petentul b.c.a. împotriva rezoluţiei nr.554/P/2009 din 19 august 2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, s-a desfiinţa…

Prin sentinţa penală nr.116 din 28 octombrie 2009, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, s-a admis plângerea formulată de petentul B.C.A. împotriva rezoluţiei nr.554/P/2009 din 19 august 2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, s-a desfiinţat rezoluţia atacată şi s- a trimis cauza Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în...

Citeste mai mult...

Prin cererea înregistrată la data de 2.02.2007 pe rolul Judecătoriei Piteşti, reclamantul n.c. a solicitat în contradictoriu cu pârâta r.a.c. partajarea bunului imobil apartament cu nr. 35, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.2, bl. Mobilux…

 Prin cererea înregistrată la data de 2.02.2007 pe rolul Judecătoriei Piteşti, reclamantul N.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâta R.A.C. partajarea bunului imobil apartament cu nr. 35, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.2, bl. Mobilux, sc.C, judeţul Argeş, în cotă majoritară de contribuţie în ceea ce-l priveşte,...

Citeste mai mult...