Cauta in aceasta categorie:

Acţiune în constatarea nulităţii absolute a "executării silite" a unei hotărâri aga. Inaplicabilitatea dispoziţiilor legale relative la executarea silită, prevăzută de codul de procedură civilă. Natura juridică a operaţiunilor de punere în executare …

DECIZIA COMERCIALĂ NR.138 din 12 martie 2009. Definitivă. CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A V  A COMERCIALĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a "executării silite" a unei hotărâri AGA. Inaplicabilitatea dispoziţiilor legale relative la executarea silită, prevăzută de codul de procedură civilă. Natura juridică a operaţiunilor de punere în executare...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatarea calităţii de cetăţean român. Indmisibililate.

Prin cererea adresată instanţei la data de 09.09.2009  reclamantul C.M. a chemat în judecată pe pârâţii Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor  Bucureşti solicitând obligarea pârâtului Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti să emită un act administrativ de autoritate publică individual prin care să-i recunoască calitatea  de cetăţean de jure...

Citeste mai mult...

Constatarea gresita a reabilitarii de drept pentru o pedeapsa in situatia in care petentul a suferit mai multe condamnari. Consecinta-casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare

Prin sentinţa penală nr.314 din 26 septembrie 2012 pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosarul nr.1394/307/2012 s-a constatat că a intervenit reabilitarea de drept a pedepsei de 1 lună închisoare, aplicată condamnatului Boboşan Gheorghe, domiciliat în comuna Sarasău, nr.42, născut la data de 06.09.1965 în Sighetu Marmaţiei, fiul lui Mihai şi Irina, CNP-1650906241651, prin...

Citeste mai mult...

Comercial: Acţiunea în constatarea proprietăţii asupra unui bun. Modificarea obiectului cererii în restituirea bunului. Aprecierea eronată a probelor la fond. Interpretarea artt. 1191 Cod civil

Deliberând asupra recursului de faţă , constată : 1)- Obiectul acţiunii Prin  acţiunea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat  sub nr.  2586/287/2009 din 2.11.2009, reclamantul M. N.  a chemat  în judecată  pe pârâta SC D. E. SRL Rm. Sărat  solicitând ca prin hotărârea ce se va  pronunţa  să se constate...

Citeste mai mult...

Partaj. Prescripţia dreptului la acţiune privind constatarea existenţei dreptului de creanţă al unui soţ, împotriva celuilalt soţ. Data de la care începe să curgă.

Prin actiunea formulata la data de 29.11.2006, reclamantul M. D. a chemat în judecata pe pârâta I.C., solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna împartirea în cote egale a bunurilor comune, si anume: 24% dintr-un apartament cu 3 camere situat în Târgu-Jiu, restul de 76 % reprezentând partea...

Citeste mai mult...

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare cumparare . Vanzarea lucrului altuia . Cauza ilicită sau frauda . Dovada relei credinte a partilor la incheierea actului

Prin decizia civila nr. 276 din 11.02.2009 Tribunalul Prahova  a respins ca nefondat recursul formulat de recurenta -reclamanta MID , in contradictictoriu cu intimatul parat PIR  , impotriva sentintei civile nr. 7731 /12.09.2008 pronuntata de Judecatoria Ploiesti , prin care a fost respinsa ca neintemeiata actiunea in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare...

Citeste mai mult...

Competenta de solutionare a actiunii în constatarea nulitatii contractelor de privatizare apartine sectiei civile a Tribunalului, nu sectiei comerciale, deoarece nu se pune în discutie comercialitatea actului sau natura comerciala a contractelor de …

Competenta de solutionare a actiunii în constatarea nulitatii contractelor de privatizare apartine sectiei civile a Tribunalului, nu sectiei comerciale, deoarece nu se pune în discutie comercialitatea  actului sau natura comerciala a contractelor de vânzare-cumparare. - art. 46 alin.4 si art. 48 din Legea nr. 10/2001; DECIZIA CIVILA NR.562A Sedinta publica de...

Citeste mai mult...

Civil. actiune privind constatarea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren atunci cand s-a incheiat doar un antecontract de vanzare cumparare

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante reclamantii LA LN au chemat in judecata pe paratii CA,  AI si au solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca sunt proprietarii terenului in suprafata de 1200 mp,situat in intravilanul, urmand ca hotararea instantei sa tina loc de act autentic...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare

Dosar nr.127/179/2009 Domeniu alocat : Vânzari/cumparari Tip speta : sentinta civila Data spetei : s.c. nr. 984/07.10.2010 Titlu: constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 127/179/2009 din 16.01.2009reclamanta M.S. a chemat în judecata pârâtii Comuna Sarichioi , prin Primar...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii absolute a Hotarârii aga. Nelegala convocare, motiv de nulitate absoluta.

Constatarea nulitatii absolute a Hotarârii AGA. Nelegala convocare, motiv de nulitate absoluta. - Legea nr. 31/1990, art. 117, art. 121. Atât practica, cât si doctrina au statuat ca hotarârea AGA luata cu nelegala convocare este nula absolut pentru lipsa consimtamântului actionarilor care nu au fost prezenti în cadrul adunarii datorita chiar neîndeplinirii...

Citeste mai mult...

Pretenţii, constatarea viciilor relevate

Pretenţii, constatarea viciilor relevate Dosar nr. 2009/268/2007 – decizia civilă nr. 39/R din 27.01.2009 Constatarea viciilor relevate prin expertizele efectuate în cauză, trebuia să se efectueze în termenul de 6 luni prevăzut de art.5 din Decretul nr.167/1958 privind prescripţia extinctivă, republicat. Prin sentinţa civilă nr.597 din 02.07.2008, pronunţată de Judecătoria Odorheiu-Secuiesc,...

Citeste mai mult...

Constatarea calităţii de unic moştenitor

Dosar nr. 471/304/2007 - acţiune în constatare - SENTINŢA CIVILĂ NR. 743/28.06.2007 Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 471/304/2007, reclamantul Ş. Gh. a chemat în judecată pe pârâta comuna Măceşu de Sus - prin Primar, solicitând instanţei să se constate deschisă succesiunea tatălui său, Ş. M., calitatea sa...

Citeste mai mult...

Constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate, în sensul înscrierii petentei pe titlu. Lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 18/1991

Prin cererea înregistrata la nr. 5332 din 5 XII 2011,  contestatorul SC  E S SRL a formulat în contradictoriu cu intimatul  C N,  contestatia în anulare împotriva deciziei civile nr. 1238 /R/17.XI 2011 a Tribunalului Teleorman  solicitând anularea acesteia si pe fond rejudecarea recursului declarat de recurentul – intimat C N si respingerea acestuia...

Citeste mai mult...

Actiunea in constatarea dreptului de proprietate imobiliara. prin prescriptia achizitiva de 30 de ani. Admisibilitate in contradictoriu cu municipiul Barlad, reprezentat prin Primarul mun. Barlad. Rejudecare: instanta de fond nu a procedat la o cal…

JUDECATORIA BARLAD Sentinta civila nr. 630 din data de 28 februarie 2008 Actiunea in constatarea dreptului de proprietate imobiliara. prin prescriptia achizitiva de 30 de ani.  Admisibilitate in contradictoriu cu municipiul Barlad, reprezentat prin Primarul mun. Barlad.  Rejudecare: instanta de fond nu a procedat la o calificare juridica...

Citeste mai mult...

CIVIL.Actiune in constatarea dobandirii proprietatii funciare. Terenuri cooperativizate.Detentie precara

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei ______ la data de ______ sub nr. de dosar ______, reclamantul ______ a chemat în judecată pe pârâta Comuna ______ reprezentată prin primar, solicitând ca, prin hotărârea ce se pronunţa, să se constate dreptul reclamantului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 2.843 mp, categoria curţi-construcţii,...

Citeste mai mult...

Anulare act. Constatarea nulitaţii absolute. Principiul puterii lucrului judecată rezultând din art.1201 Cod civil.

Anulare act. Constatarea nulitaţii absolute. Principiul puterii lucrului judecată rezultând din art.1201 Cod civil. Prin Decizia civilă nr.171 din 21 iunie 2010 a Tribunalului Mureş s-a respins apelul declarat de reclamanţi împotriva Sentinţei civile nr.3146 din 23 aprilie 2009 a Judecătoriei Tg-Mureş. În considerentele hotărârii atacate, tribunalul a reţinut următoarele considerente: ...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii clauzelor din contractul individual de munca privind formarea profesionala. Distinctie fata de rezolutiune. Dovada cheltuielilor

1. Constatarea nulitatii clauzelor din contractul individual  de munca privind formarea profesionala. Distinctie fata de rezolutiune. Dovada cheltuielilor Nerespectarea de catre angajator a numarului de ore pentru pregatirea practica nu poate conduce la nulitatea anexei si a actului aditional din 2006, pentru ca, pe de o parte, aceste împrejurari sunt ulterioare încheierii celor...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune a unui teren ce a făcut obiectul exproprierii în baza Decretului 511/1969, al cărui proprietar tabular este statul

Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune a unui teren ce a făcut obiectul exproprierii în baza Decretului 511/1969, al cărui proprietar tabular este statul Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune a unui teren ce a făcut obiectul exproprierii în baza Decretului 511/1969, al cărui proprietar tabular este...

Citeste mai mult...