Cauta in aceasta categorie:

7. Aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă Necesitatea punerii în discuţia părţilor a excepţiilor absolute care trebuie invocate de instanţă chiar şi din oficiu

Prin încheierea civila  din 20.03.2012 pronuntata în dosar nr. 3143/307/2010 Judecatoria Sighetu Marmatiei dispune lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 2319/27.09.2011 pronuntata în dosar 3143/307/2010 al Judecatoriei Sighetu Marmatiei, urmând a se retine ca penalitatile de întârziere datorate de pârâti în solidar reclamantei B. D. sunt în cuantum de 1% pe zi. Împotriva încheierii ...

Citeste mai mult...

Răspunderea beneficiarului filei cec. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 39/1954 în concurs cu dispoziţiile art. 994 din Codul civil în condiţiile efectuării de plăţi bancare în baza unei file cec fără a exista disponibilul bănesc în cont

În fapt, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta  B.R.  solicită obligarea pârâtei S.C. -- la plata sumei de 22658,13 lei reprezentând plată nedatorată precum şi la plata dobânzii legale, calculată la nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR, de la data plăţii şi până la data restituirii efective. Ca motivare de fapt...

Citeste mai mult...

Inculpaţi minori. Aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod procedură penală. Pedeapsă în alte limite decât cele legale. Consecinţe.

Inculpaţi minori. Aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod procedură penală. Pedeapsă în alte limite decât cele legale. Consecinţe.  Cod penal: art. 99, 109. Cod procedură penală : art. 320/1, 385/9 pct. 14 . Potrivit art. 385/9 pct. 14, teza a II-a  Cod procedură penală, hotărârile judecătoreşti sunt supuse casării când s-au...

Citeste mai mult...

Taxe judiciare de timbru. Daune. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 504 Cod procedură penală şi art. 998

Adresa fişier :  Voicilă Valerica/ Documente/Dosar nr. 4501/196/2007/ Tip document: decizie civilă Număr  document: 194 Data : 22.11.2007/ Dosar nr. 4501/196/2007 Titlu: Taxe judiciare de timbru. Daune . Inaplicabilitatea  dispoziţiilor art. 504 Cod procedură penală şi art. 998. Domenii asociate : Despăgubiri Rezumatul speţei : Prin...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre aga. Invocarea dispoziţiilor art. 117 alin. 6 şi 7 din Legea Societăţilor Comerciale, a dreptului de preferinţă şi a principiului egalităţii în drepturi a acţionarilor de a subscrie la majorarea capitalului social.

Urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 137/2002 si nu cele ale Legii nr. 297/2004, cu privire la majorare. Dispozitiile legii speciale (cum este cazul Legii nr. 137/2002) nu se pot completa decât cu cele ale unei legi generale (în speta Legea...

Citeste mai mult...

Încălcarea de către angajator a dispoziţiilor art. 32 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, referitoare la stabilirea perioadei de probă, prin neinformarea salariatului anterior modificării contractului individual de muncă, conduce la imposibilitatea verifi…

Încălcarea de către angajator a dispoziţiilor art. 32 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, referitoare la stabilirea perioadei de probă, prin neinformarea salariatului anterior modificării contractului individual de muncă, conduce la imposibilitatea verificării ulterioare a aptitudinilor acestuia, pe această cale Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 259 din 22 aprilie 2004 ...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. 1 din Codul muncii, republicat, privind momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare, prin raportare şi la decizia nr. 16 din 12 noiembrie 2012

Prin sentinţa civilă nr. 4227 din 2 septembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Dolj, a fost admisă contestaţia formulată de contestator M. I. D.  în contradictoriu cu intimata F. O. C. S-a constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 4/10.01.2014 emisă de intimata . A fost obligată intimata către contestator la 1000 lei cheltuieli...

Citeste mai mult...

Recurs admis pentru nerespectarea dispoziţiilor deciziei de casare. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei cumpărate în temeiul legii nr. 85/1992

Dosar nr. 19521/215/2010 6. Recurs admis pentru nerespectarea dispozitiilor deciziei de casare. Actiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent constructiei cumparate în temeiul legii nr. 85/1992 - R O M Â N I A TRIBUNALUL DOLJ SECTIA I CIVILA DECIZIE Nr. 1176/2012 Sedinta publica de...

Citeste mai mult...

Plângerea în faţa judecătorului împotriva dispoziţiilor procurorului de neurmărire sau de netrimitere în judecată. Admisibilitate

Plângerea în faţa judecătorului împotriva dispoziţiilor procurorului de neurmărire sau de netrimitere în judecată. Admisibilitate. C. pr. pen., art. 2781 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, decizia nr. 57/24 septembrie 2007 Este inadmisibilă plângerea adresată judecătorului, întemeiată pe art. 2781 C. pr. pen., prin care petentul contestă măsura de...

Citeste mai mult...

Conform dispozi?iilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, instan?a luând în considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului

SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE ŞI DE FAMILIE 1) Conform dispoziţiilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, instanţa luând în considerare,  cu prioritate, interesul superior al copilului, poate limita exercitarea dreptului de...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art. 2821 Cod procedură civilă. Calificarea căii de atac în cazul acţiunii ce are ca obiect partaj succesoral

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Focşani, reclamanţii au solicitat să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la imobilul teren şi construcţii şi împărţirea în natură a imobilului, potrivit cotelor-părţi deţinute de fiecare. Tribunalul Vrancea, prin decizia civilă nr. 960/2007 a calificat calea de atac ca fiind recursul. Curtea...

Citeste mai mult...

Citarea bolnavilor aflaţi în spital. Incidenţa dispoziţiilor art. 2841 c.pr.pen. Acordarea despăgubirilor în cazul încetării procesului penal.

 Prin sentinta penala nr. 196 / 15.04.2004 pronuntata de Judecatoria Liesti în dosar nr. 610/15.04.2004, în conformitate cu art.11 pct.2 lit.b C.p.p. combinat cu art.10 lit.h C.p.p. în referire la art.284/1 C.p.p. s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatilor Mazilu Cozmita, Fotache Georgel, Cimpoiesu Marian si Toader Dumitru pentru infractiunea de lovire sau...

Citeste mai mult...

Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 republicată, în situaţia în care obiectul cauzei este verificarea măsurii arestării preventive

Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 republicată, în situaţia în care obiectul cauzei este verificarea măsurii arestării preventive Constituţia dă arestării preventive o configuraţie juridică de sine stătătoare, reglementând-o ca o măsură ce se supune unor reguli generale, care protejează libertatea persoane şi permite justiţiei să se deruleze. Art....

Citeste mai mult...

Încadrare juridică greşită. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art.41 alin.2 Cod penal

Încadrare juridică greşită .Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 41 alin.2 C.p. Oferirea unor sume de bani la intervale scurte de timp în unicul scop de a-l determina pe poliţist să nu-i întocmească dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat,  atrage răspunderea penală pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. art. 255 alin. 1 Cod...

Citeste mai mult...

Oug nr. 40/1999. Interpretarea dispoziţiilor art. 1 în ce priveşte aplicabilitatea acesteia si raporturilor de locaţiune în cadrul cărora calitatea de chiriaşi aparţine unei organizaţii neguvernamentale. Aplicarea dispoziţiilor legale în concordanţă …

Dec. civ. Nr. 448R din 30.10.2009, irevocabilă Secţia a IX-a civilă şi păentru cauze privind proprietatea intelectuală OUG nr. 40/1999. Interpretarea dispoziţiilor art. 1 în ce priveşte aplicabilitatea acesteia si raporturilor de locaţiune în cadrul cărora calitatea de chiriaşi aparţine unei organizaţii neguvernamentale. Aplicarea dispoziţiilor legale în concordanţă cu art. 1 din...

Citeste mai mult...

Respingerea ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate. Invocarea dispoziţiilor art. 304 pc.5 din Codul de procedură civilă trebuie motivată în sensul de a se invoca încălcarea formelor de procedură, nu în sensul unor critici de nelegalitate.

5.Respingerea ca inadmisibila a exceptiei de neconstitutionalitate. Invocarea dispozitiilor art. 304 pc.5 din Codul de procedura civila trebuie motivata în sensul de a se invoca încalcarea formelor de procedura, nu în sensul unor critici de nelegalitate. -  Art. 304 raportat la art. 105 alin. 2,  Cod procedura civila. Prin încheierea pronuntata...

Citeste mai mult...

Circumstanţe atenuante şi agravante. Aplicarea dispoziţiilor art. 741 c. pen. şi art. 13 c. pen

Circumstanţe atenuante şi agravante. Aplicarea dispoziţiilor art. 741 C. pen. şi art. 13 C. pen. - C. pen., art. 741, art. 13 - Curtea Constituţională, decizia nr. 573/2011 Dacă, la data judecării faptelor era în vigoare art. 741 Cod penal, iar inculpatul a achitat integral prejudiciul până la pronunţarea hotărârii...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 188/1999

Fiind vorba despre încetarea unui raport de serviciu la expirarea perioadei de numire într-o functie publica, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 36 din Legea nr. 188/1999 privind interdictia încetarii sau modificarii raporturilor de serviciu din initiativa autoritatii sau institutiei publice în perioada concediilor de boala, de maternitate si a celor de crestere si îngrijire...

Citeste mai mult...