Cauta in aceasta categorie:

Reclamanta nu este în posesia nici unui titlu obţinut pe cale administrativă sau judiciară prin care să se reţină nevalabilitatea sau lipsa titlului de dobândire a imobilului în litigiu de către stat

Reclamanta nu este în posesia nici unui titlu obţinut pe cale administrativă sau judiciară prin care să se reţină nevalabilitatea sau lipsa titlului de dobândire a imobilului în litigiu de către stat Secţia civilă – decizia civilă nr.205/A/24.10.2008 Prin cererea  înregistrată  pe rolul Judecătoriei Alba Iulia sub dosar  nr. 1971/176/2006 reclamanta  Parohia...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Acţiune constatare nulitate titlu de proprietate. Persoane neîndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate.

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 3433/329/2011 din data de 22 noiembrie 2011, reclamanta S. F., a chemat în judecata pe pârâtele Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman ,  Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei S., judetul Teleorman si S. E. domiciliata în comuna S.,...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatare-consituire titlu acord stabilire linie de hotar

Prin Sentinţa civilă nr.42/17.01.2013 pronunţată de Judecătoria Lipova în dosar nr.596/250/2012 a fost admisă în parte  acţiunea civilă exercitată şi precizată de reclamanţii S.C. şi S.R. în  contradictoriu cu pârâta M.C. A fost admisă în parte acţiunea reconvenţională formulată de către pârâta-reclamantă reconvenţională M.C. S-a dispus ca hotărârea judecătorească să fie acceptată...

Citeste mai mult...

Titlu: Personal contractual – Cerere de acordare spor de fidelitate şi prima de concediu Cuprins pe materii: Dreptul muncii Legislaţie relevantă: Legea nr. 138/1999, o.g. nr. 38/2003 Rezumat: Discriminarea presupune constatarea unor prevederi, cr…

Prin sentinţa civilă nr. 725/21.10.2008 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 984/113/2008, a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii V.E. ş.a. în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila. Au fost obligate instituţiile pârâte să plătească reclamanţilor, în funcţie de perioada...

Citeste mai mult...

Nulitate titlu de proprietate constând în ordin al prefectului – nulitate absolută parţială – motive – inadmisibilitate cererea de obligare la emiterea unui nou ordin

Sentin?a civil? nr. 17497/18 noiembrie 2008 - Dosar nr. 12233/215/2008 Nulitate titlu de proprietate constând în ordin al prefectului – nulitate absolut? par?ial? – motive – inadmisibilitate cererea de obligare la emiterea unui nou ordin Solu?ia:  Admite în parte ac?iunea formulat? de reclamantul PC în contradictoriu cu pârâ?ii PC, PC,...

Citeste mai mult...

Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate

Sentinţa civilă nr. 2 din 09.01.2012 – Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate  Prin cererea precizata,înregistrată  pe rolul Judecătoriei Bicaz sub numărul 461/188/2008, reclamanta G.I. M. a chemat in judecată civilă  pe pârâtele N. Gh.T.,Comisia Comunală xxx pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor(Comisia Locală) şi Comisia judeteană...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre cu titlu somaţie de plată

Prin Sentinta civila nr. 1247/27.08.2009 a fost admisa  cerere privind  anularea Sentintei civile nr.1162/01.07.2009, pronuntata de  Judecatoria Mizil, cu titlu de somatie de plata .  Cererea  de emitere a somatiei de plata a fost formulata de creditoarea SC H.Prahova S.A. împotriva debitoarei P.O.M.  În motivarea actiunii în anulare a Sentintei civile nr.1162/01.07.2009,...

Citeste mai mult...

Modificare titlu

R O M Â N I A JUDECĂTORIA PODU TURCULUI Dosar nr. 229/829/2012 SENTINŢA CIVILĂ NR. 230/2012 Şedinţa publică de la 01.03.2012? Completul compus din: PREŞEDINTE judecător Grefier Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta R.M. V. şi pe pârâtele Comisia Locală ___ de aplicare...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare.

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare. Dosar nr. ….. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia Nr. 639/2012 Şedinţa...

Citeste mai mult...

Uzucapiune de la 10-20 de ani respinsa. Lipsa just titlu.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe  la data de 15.04.2008  sub nr.1638/202/2008 , reclamanţii P. G ,V.C şi V . P, au  solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii I. F şi I .Ş  să se constate că au dobândit proprietatea imobilului teren intravilan în suprafaţă de 177 m.p. situat în Călăraşi, prin uzucapiunea...

Citeste mai mult...

Succesiune. Partaj de ascendent. Legatul cu titlu particular. Deosebiri. Art. 794-799 Cod civil. Art. 894 Cod civil

Din chiar definiţia reglementată de codul civil, rezultă că împărţeala de ascendent este un act juridic mixt: de o parte o donaţie sau o dispoziţie testamentară, pe de altă parte o împărţeală, care însă se deosebeşte de cea obişnuită prin faptul că prezintă anumite particularităţi, respectiv faptul că moştenirea se transmite succesorilor împărţită, şi...

Citeste mai mult...

Cazul subdobânditorului de bună credinţă şi cu titlu oneros al unui imobil, excepţie de la principiul efectelor nulităţii resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.

Nulitatea absolută a vânzării lucrului altuia are ca punct de plecare împrejurarea ca partile au incheiat contractul în cunostinta de cauza, stiind ca lucrul vandut este proprietatea altei persoane, ascunzând intentia de a aduce altuia o paguba. Actul este fondat pe o cauza ilicita sau frauda, având ca numitor comun reaua-credinta a partilor. ...

Citeste mai mult...

Civil – anulare titlu proprietate

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ... la data de 22.01.2010 sub nr. …., reclamanţii  LA şi LN, au formulat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană ... de aplicare a legilor fondului funciar şi Comisia locală  a comunei PC de aplicare a legilor fondului funciar, plângere împotriva Hotărârii nr. **/**.2009 a Comisiei ...

Citeste mai mult...

Încasarea unor sume necuvenite cu titlu de ajutor la încetarea raportului de serviciu. Neinvocarea competentei materiale a tribunalului până la primul termen de judecată în fata instantei care a pronuntat sentinta. Inadmisibilitatea actiunii.

Potrivit art. 130 alin. 2 Cod procedură civilă, sentinţa apelată poate fi anulată pe motiv de necompetenţă materială doar dacă aceasta a fost invocată până la primul termen de judecată în faţa instanţei care a pronunţat acea sentinţă. Izvoarele obligaţiilor sunt enumerate la art. 1165 Cod civil, care prevede că acestea „izvorăsc din...

Citeste mai mult...

Fond funciar – anulare titlu

Dosar nr.487/284/2013-fond funciar –anulare titlu  Prin sentinta civila s-a dispus admiterea acţiunii formulate de către reclamantele T V şi A M, , împotriva pârâţilor C P. I, C P. V, , C. GH, B F şi M M, în contradictoriu cu intimatele COMISIA  LOCALĂ DE FOND FUNCIAR C şi COMISIA JUDETEANA DE FOND...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare titlu de proprietate . Necontestarea actelor premergătoare

Acţiune în anulare titlu de proprietate . Necontestarea actelor premergătoare. Invocarea în recurs a incompletei cercetări a fondului sub aspectul persoanelor îndreptăţite la reconstituire. În contextul în care reclmanta , care a invocat lipsa calităţii de moştenitori ai autorului deposedat pentru pârâţii înscrişialături de ea  în titlul de proprietate contestat , nu a...

Citeste mai mult...