Cauta in aceasta categorie:

Condiţiile de acordare ale tichetelor de masă. Interpretzarea corectă a prevederilor art. 1 alin. 1 şi 2 din legea nr. 142/1998 privind tichetele de masă

Prin actiunea adresata Tribunalului Botosani – Sectia civila si înregistrata la data de 18.07.2008, reclamantul N.V., în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani, a solicitat obligarea pârâtului la plata sumelor aferente clauzei de mobilitate si confidentialitate pentru perioada 2004 – 2007 si, respectiv, 2004 – 2008. În motivarea actiunii, reclamantul...

Citeste mai mult...

Compensarea creanţelor. Condiţiile în care operează. Implicaţiile deschiderii procedurii insolvenţei asupra compensărilor intervenite de drept între debitor şi creditorul său.f

Potrivit art. 52 din Legea nr.85/2006, deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când conditiile prevazute de lege în materie de compensare legala sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii . În conformitate cu prevederile art. 1144...

Citeste mai mult...

Determinarea punctajului anual al angajatului în condiţiile art. 78 alin 1 din Legea nr. 19/2000

 Determinarea punctajului anual al angajatului în condiţiile art. 78 alin 1 din Legea nr. 19/2000    Prin sentinţa civilă 942/2007 Tribunalul Braşov a dispus următoarele:  A respins contestaţia formulată de către contestatorul P.D.D. împotriva deciziei de pensionare 243147/05.05.2007, în contradictoriu cu pârâta  C.J.P.Bv  Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa ...

Citeste mai mult...

Admisibilitatea cererii de revizuire în condiţiile dovedirii de revizuentă a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă. În sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neîntemeiată şi nelegală

Asupra cererii de revizuire de faţă: Constată că la data de 4.10.2010 reclamanta M L M din F a chemat în judecată pe pârâta Primăria Mun. F prin Primar M C solicitând instanţei să dispună  anularea deciziei de concediere numită Dispoziţia nr.1852/01.09.2010, obligarea la despăgubiri băneşti, egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate,...

Citeste mai mult...

Respingerea cererii de înapoiere a minorului la reoedin?a sa obionuita în condi?iile re?inerii situa?iei de excep?ie reglementate de prevederile art.13 din Conven?ia de la Haga.

 Respingerea cererii de înapoiere a minorului la reşedinţa sa obişnuită în condiţiile reţinerii situaţiei de excepţie reglementate de prevederile art.13 din Convenţia de la Haga. (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE – DOSAR NR.3293/3/2011 – DECIZIA CIVILĂ NR.705/06.06.2011) La data de...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială de evacuare din spaţiu comercial. Condiţiile vremelniciei şi neprejudecării fondului, privite ca trăsături ale ordonanţei preşedinţiale, iar nu veritabile condiţii ce se impune a fi îndeplinite.

Prin sentinţa comercială nr. 1260/com/22.07.2009 pronunţată de Tribunalul Iaşi. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a fost admisă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta SCM A Iaşi în contradictoriu cu pârâta SC P SRL, prin care reclamanta solicitase evacuarea pârâtei din spaţiul comercial situat în Iaşi, şos. N. nr. 147, în suprafaţă de...

Citeste mai mult...

Primă de asigurare. Condiţiile plăţii în cazul producerii riscului asigurat.

Primă de asigurare. Condiţiile plăţii în cazul producerii riscului asigurat. Dacă soţul reclamantei ar fi făcut declaraţii corespunzătoare realităţii referitor la starea sa de sănătate, poliţa de asigurare, în temeiul căreia a fost obligată pârâta-recurentă să plătească soţiei defunctului respectiv reclamanta-intimată suma de 6.000 lei primă de asigurare, nu putea fi încheiată, deoarece...

Citeste mai mult...

Condiţiile în care o unitate administrativ-teritorială poate include în domeniul său privat un bun ce s-a aflat în domeniul privat al statului de unde a fost scos cu scopul explicit de a fi restituit, de către comisia locală de fond funciar, persoanelor c

Temei de drept:  Legea nr. 213/1998 În cazul în care un proprietar, respectiv statul român, a înţeles că renunţe la drepturile sale asupra unui bun ce făcea parte din domeniul său privat, cu scopul de a-l restitui foştilor proprietari, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, prin intermediul comisiei comunale de fond funciar,...

Citeste mai mult...

Aplicaţiunea art.37 lit.b C.pen. în cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.126 alin.1 lit.b (prescripţia executării pedepsei) şi art.136 alin. 1 rap.la art.135 alin. 1 lit.a Cod penal (reabilitarea judecătorească)

 Aplicaţiunea art.37 lit.b C.pen. în cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.126 alin.1 lit.b (prescripţia executării pedepsei) şi art.136 alin. 1 rap.la art.135 alin. 1 lit.a Cod penal (reabilitarea judecătorească).            Prin sentinţa penală nr. 4256/318/2008 pronunţată de...

Citeste mai mult...

Posibilitatea aplicării sancţiunii contravenţionale a avertismentului în condiţiile Legii nr. 50/1991

Posibilitatea aplicarii sanctiunii contraventionale a avertismentului în conditiile Legii nr. 50/1991 Prin plângerea înregistrata la data de ... pe rolul Judecatoriei Câmpina, sub nr. ..., contestatorul ... a solicitat anularea procesului verbal de contraventie nr. ..., încheiat de catre intimata, iar în subsidiar înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu cea a avertismentului. În...

Citeste mai mult...

Executare fiscală, condiţiile pentru instituirea măsurilor asigurătorii

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Ploiești sub numărul 27.229/281/2013 contestatoarea apelanta - contestatoare SC XXXX SRL, în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova - Inspecţia Fiscală Contribuabili Mijlocii, a solicitat instanței ca prin hotărârea ce se va dispune în cauza să se...

Citeste mai mult...

Deţinuţi politici. Condiţiile în care o condamnare sau o măsură administrativă aplicată în perioada regimului comunist poate fi considerată ca având caracter politic.

Detinuti politici. Conditiile in care o condamnare sau o masura administrativa aplicata in perioada regimului comunist poate fi considerata ca avand caracter politic. Prin cererea inregistrata sub nr. 535462, la data de 15.05.2012, reclamanta  F M a chemat in judecata pe paratul Statul Roman, reprezentat legal de Ministerul Finantelor Publice, solicitand instantei ca,...

Citeste mai mult...

51.condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească bunul vândut

51.CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ BUNUL VÂNDUT Vânzarea –cumpărarea este acel contract prin care una din părţi –vânzătorul –transmite celeilalte părţi –cumpărătorul –un drept în schimbul unei sume de bani, numită preţ. În principiu contractul de vânzare –cumpărare este un contract consensual, pentru valabilitatea sa fiind suficient consimţământul celor două părţi,...

Citeste mai mult...

Motivele şi condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei în anulare. Greşelile instanţei de recurs, care deschid calea contestaţiei în anulare sunt greşeli de fapt şi nu greşeli de judecată, de apreciere a probelor.

Contestaţia în anulare urmăreşte neregularităţile evidente privind actele de procedură şi nu cele referitoare la problemele de fond. Este necesar ca eroarea materială invocată de o parte să privească o problemă de procedură. Textul art. 503 punct 2 din NCPC se referă la erori materiale în legătură cu aspectele formale ale judecăţii în recurs....

Citeste mai mult...

Condiţiile reprezentării în justiţie prin consilier juridic desemnat de persoana juridică constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi Statutului profesiei de consilier juridic

Condiţiile reprezentării în justiţie prin consilier juridic desemnat de persoana juridică constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi Statutului profesiei de consilier juridic Codul de procedură civilă din 1865 – art. 67, art. 83 Legea nr. 514/2003 – art. 1, art. 2, art. 8, art. 10 lit. c) Statutul...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Personal din învăţământ. Condiţiile de acordare a sporului prevăzut de art. 41 alin. 3 lit. a din ccmunn 2895/2006

Sentinţă civilă 800 din  12.06.2009 .Dosar xxxx/40/2009 Litigiu de muncă. Personal din învăţământ. Condiţiile de acordare a sporului prevăzut de art. 41 alin. 3 lit. A  din CCMUNN 2895/2006. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 12 martie 2009 Liga Sindicatelor din Învăţământ Botoşani  în calitate de reprezentant...

Citeste mai mult...

Recalcularea drepturilor de pensie în condiţiile o.u.g. 19/2007 şi a punctajului aferent perioadei 01.12.1946 – 01- 09.1947, potrivit Certificatului emis de Facultatea de Medicină din Bucureşti, în completarea punctajului rezultat ca urmare…

Recalcularea  drepturilor de pensie in conditiile O.U.G. 19/2007 si a punctajului aferent perioadei 01.12.1946 – 01- 09.1947, potrivit Certificatului emis de Facultatea de Medicina din Bucuresti, in completarea punctajului rezultat ca urmare a activitatii desfasurate in aceeasi perioada la Spitalul Militar Prin contestatia inregistrata cu numarul 6328/62/M/2007de mai sus, contestatorul Dr. H.D....

Citeste mai mult...

Acţiune în anularea incidentului de plată. Greşita înscriere a incidentului în condiţiile în care titlurile de valoare refuzate la plată pentru lipsa disponibilului, au fost introduse după deschiderea procedurii insolvenţei debitorului, asupra unui c…

Actiune în anularea incidentului de plata. Gresita înscriere a incidentului în conditiile în care titlurile de valoare refuzate la plata pentru lipsa disponibilului, au fost introduse dupa deschiderea procedurii insolventei debitorului, asupra unui cont bancar care la aceea data nu mai era functional, caci debitorul avea deschis contul insolventei la alta banca.  Orice...

Citeste mai mult...