Cauta in aceasta categorie:

Încălcarea de către angajator a dispoziţiilor art. 32 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, referitoare la stabilirea perioadei de probă, prin neinformarea salariatului anterior modificării contractului individual de muncă, conduce la imposibilitatea verifi…

Încălcarea de către angajator a dispoziţiilor art. 32 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, referitoare la stabilirea perioadei de probă, prin neinformarea salariatului anterior modificării contractului individual de muncă, conduce la imposibilitatea verificării ulterioare a aptitudinilor acestuia, pe această cale Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 259 din 22 aprilie 2004 ...

Citeste mai mult...

Adunarea generală a asociaţilor. Neconvocarea de către administratori. Consecinţe. Cererea asociatului de autorizare a convocării adunării generale

Adunarea generală a asociaţilor. Neconvocarea de către administratori. Consecinţe. Cererea asociatului de autorizare a convocării adunării generale Legea nr. 31/1990, republicată, art. 119, art.195 Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar. Un asociat sau un număr...

Citeste mai mult...

Desemnarea sau confirmarea administratorului/ lichidatorului judiciar de către creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor în temeiul art. 14 alin.2 din Legea nr. 85/2006 republicată.

Desemnarea  sau  confirmarea  administratorului/ lichidatorului  judiciar de către creditorii  care  deţin cel puţin 50% din  valoarea  totală a creanţelor în temeiul art. 14 alin.2  din Legea nr. 85/2006 republicată. Creditorul  deţinând  cel puţin 50% din totalul  creanţelor  debitorului este  abilitat  să  procedeze  la desemnarea  ori confirmarea administratorului  sau a lichidatorului numit de...

Citeste mai mult...

Excepţia lipsei de interes invocată din oficiu de către instanţa de judecată

Reţinerea greşită de către instanţa de fond a lipsei de interes a reclamanţilor în promovarea acţiunii şi în consecinţă respingerea acesteia ca lipsită de interes, constituie motiv de casare a hotărârii şi trimitere a cauzei spre rejudecare instanţei de fond.  Decizia civila nr. 138/R din 15.03.2013 Prin sentinţa civilă 1680/12 iulie...

Citeste mai mult...

Edificarea unei construcţii de către proprietarul terenului , după încheierea unui antecontract de vânzare- cumpărare. Irelevanţa bunei sau relei- credinţe a constructorului în momentul edificării construcţiei, pt. aplicarea art.494 C.civ.

Sentinţa civilă nr. 2098/23.02.2007 Edificarea unei construcţii de către proprietarul terenului , după încheierea unui antecontract de vânzare- cumpărare. Irelevanţa bunei sau relei- credinţe a constructorului în momentul edificării construcţiei, pt. aplicarea art.494 C.civ. Din punct de vedere al efectelor juridice, se constată că antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între reclamant  şi G....

Citeste mai mult...

Procedura civilă. Efectuarea expertizei de către experţi extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instanţei.

Dosar nr. 675/266/2006 DECIZIE CIVILĂ Nr. 126/R/25 Februarie 2009 Încheierea din data de07.05.2008       Procedura civilă. Efectuarea expertizei de către experţi extrajudiciari. Respectarea dreptului la un proces echitabil. Controlul instanţei. Tribunalul,examinând încheierea recurată, prin prisma motivelor invocate, cât şi din...

Citeste mai mult...

Obligaţia stabilita petentului de către autorităţile italiene de a se prezenta la organele de politie de trei ori pe săptămână nu constituie o măsură într-atât de restrictivă încât să echivaleze cu un arest preventiv care să fie dedus din pedeapsa pr…

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi, petentul BT a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună deducerea perioadei de detenţie executate în Italia din pedeapsa de 5 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1425/10.04.2009 a Judecătoriei Iaşi. A fost ataşat din oficiu mandatul de...

Citeste mai mult...

Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, prevăzută de art.87 alin. 1 din oug 195/2002

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Tr. Severin din 12.11.2013 a fost trimis în judecată inculpatul XX pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, prevăzută de art.87 alin. 1 din OUG 195/2002, reţinându-se...

Citeste mai mult...

Revocarea donaţiei de către tatăl donator în defavoarea fiului donatar, pentru ingratitudine, cu motivaţia refuzului de alimente.

Reclamantul A.V. a chemat în judecată pe pârâtul A.G. solicitând ca în contradictoriu cu aceasta să se dispună revocarea contractului de donaţie [...] pentru ingratitudinea pârâtului, arătând că între el, în calitate de donator şi pârât, care este  fiul lui, în calitate de donatar, a fost încheiat contractul de donaţie prin care a înstrăinat...

Citeste mai mult...

Taxă pe poluare. înstrăinarea autovehiculului de către reclamant anterior introducerii cererii de restituire a taxei. Consecinţe

 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. 3545/86/04.03.2013, reclamantul „X", în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava - Administraţia Finanţelor Publice Fălticeni, a solicitat obligarea acesteia la restituirea sumei de 1205 lei achitată cu titlu de taxă de poluare, actualizată cu dobânda aferentă, precum şi la plata cheltuielilor de...

Citeste mai mult...

Nerespectarea de către organul fiscal a tuturor prevederilor legale privind realizarea inspecţiei fiscale.

Nerespectarea de către organul fiscal a tuturor prevederilor legale privind realizarea inspecţiei fiscale. Potrivit art. 98, alin. 1 Cod procedură fiscală  inspecţia fiscală trebuie să se efectueze în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale şi că înaintea desfăşurării inspecţiei fiscale, organul fiscal are obligaţia să înştiinţeze contribuabilul în...

Citeste mai mult...

Deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal

Prin rechizitoriul nr. X/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul C.L. pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Ofertă de donaţie făcută de către comoştenitori în favoarea unuia dintre moştenitori cu privire la un imobil supus măsurilor reparatorii în cadrul procedurii instituite de Legea nr. 10/2001.

DREPT  CIVIL. Legea nr. 10/2001. Ofertă de donaţie făcută de către comoştenitori în favoarea unuia dintre moştenitori cu privire la un imobil supus măsurilor  reparatorii în cadrul procedurii instituite de Legea nr. 10/2001.  Legea nr. 10/2001 Art. 49, 51 Cod procedură civilă Faţă de declaraţiile autentice prin care  fraţii...

Citeste mai mult...

Acţiune în evacuare. Obligativitatea exercitării acţiunii de către toţi coindivizarii, în condiţiile în care nu s-a efectuat partajarea fizică a bunului imobil în care se regăsesc mai multe apartamente.

Acţiune în evacuare. Obligativitatea exercitării acţiunii de către toţi coindivizarii, în condiţiile în care nu s-a efectuat partajarea fizică a bunului imobil în care se regăsesc mai multe apartamente. Prin Sentinţa civilă nr.482/20.01.2004, Judecătoria Braşov a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta F.E., în contradictoriu cu pârâta S.C.”RIAL”S.R.L.- Braşov, având ca obiect obligaţia...

Citeste mai mult...

Procedura de înscriere în cartea funciară. Aspectele verificate de către registrator şi instanţă

-Legea nr. 7/1996  – art. 48 Potrivit art. 48 din Legea nr. 7/1996, în procedura de înscriere a unor drepturi în cartea funciară se verifică doar aspecte de ordin formal, nici registratorul şi nici instanţa de judecată sesizată pe calea plângerii împotriva încheierii de carte funciară neputând efectua verificări cu privire la...

Citeste mai mult...

Obligarea clientului la plata către agenţia imobiliară a contravalorii comisionului de prestări servicii imobiliare ca urmare a încheierii contractului de vânzare – cumpărare

Prin sentinţa civilă nr. 244/2014 pronunţată de Judecătoria Sibiu s-a admis  in parte acțiunea civila  formulata si precizata de reclamanta PFA, in contradictoriu cu paratul V. G., si în consecința  a fost obligă pârâtul la plata sumei de 4791 lei reprezentând contravaloare comision prestări servicii. A fost respins al doilea capăt de cerere...

Citeste mai mult...

Invocarea de către reclamant a disp. art. 31 alin. 3 din Legea 1/2000, dispoziţii legale declarate neconstituţionale prin decizia Curţii Constituţionale 602/20.05.2008

  Sentinta civila nr. 170/01.04.2009. Invocarea de catre reclamant a disp. art. 31 alin. 3 din Legea 1/2000, dispozitii legale declarate neconstitutionale prin decizia Curtii Constitutionale 602/20.05.2008 Deliberând asupra cauzei de fata constata urmatoarele : Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (...) din data...

Citeste mai mult...

Faliment: Contestaţie formulată de către debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului formulată creditoare – admitere

Faliment Contestaţie formulată de către debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului  formulată  creditoare  - admitere Lipsa caracterului  cert , lichid şi exigibil al creanţei . Art.31 raportat la art.3(1) lit.a pct.6 şi 12, art.11(1) lit.c şi 33 din Lg.85/2006. Prin sentinţa civilă 80/14 Martie 2013 pronunţată...

Citeste mai mult...