Cauta in aceasta categorie:

Act autentic, art. 2 din Titlul x al Legii nr. 247/2005

Potrivit art. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan sau extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. Condiţia actului autentic în această...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare cumparare încheiat cu eludarea prevederilor legii nr. 112/1995. constatarea nulitatii contractului. îndreptatirea cumparatorului la restituirea pretului actualizat.

DREPT CIVIL. CONTRACT DE VÂNZARE CUMPARARE ÎNCHEIAT CU ELUDAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 112/1995. CONSTATAREA NULITATII CONTRACTULUI. ÎNDREPTATIREA CUMPARATORULUI LA RESTITUIREA PRETULUI ACTUALIZAT. Cumparatorul imobilului achizitionat  printr-un contract de vânzare cumparare încheiat cu eludarea  prevederilor  Legii nr.  112/1995, contract a carui nulitate  absoluta a fost constatata în mod ...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Imobil preluat în baza Legii nr. 4/1973 si ulterior închiriat fostului proprietar. Restituirea în natura a bunului conform art. 10-12 din Legea nr. 10/2001. Conditionarea restituirii în natura a imobilului de obligatia rambursarii …

În conditiile în care locuinta restituita reclamantei conform Legii nr. 10/2001 nu mai corespunde structurii cladirii preluata abuziv de stat, parte din constructie fiind demolata, fapt ce nu este imputabil chiriasilor, reclamanta nu poate fi obligata sa restituie integral despagubirile încasate în anul 1985. Referitor la obligatia rambursarii de catre persoana îndreptatita, a...

Citeste mai mult...

Ordonanta presedintiala. Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului , art.5 lit.c din Legea mentionata se prevede dreptul consumatorilor de acces la informatii complete, corecte si precise, iar in art.27 lit.b din aceeasi lege este prevazut dreptul…

R O M A N I A JUDECATORIA BARLAD JUDB Ordonanta presedintiala. Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului , art.5 lit.c din Legea mentionata se prevede dreptul consumatorilor de acces la informatii complete, corecte si precise, iar in art.27  lit.b din aceeasi lege este prevazut dreptul consumatorilor „de a...

Citeste mai mult...

Despăgubiri acordate in baza Legii nr.9/1998. Actualizare.

Despăgubiri acordate in baza Legii nr.9/1998. Actualizare. - art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 Conform dispoziţiilor art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 republicată, in termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând contestaţia...

Citeste mai mult...

Plata drepturilor salariale potrivit Legii nr. 304/2008, privind aprobarea og nr. 17/2008 pentru modificarea oug nr. 115/2004, privind salarizarea personalului din sistemul sanitar

Prin Legea nr. 304/03 decembrie 2008 de aprobare a OG nr. 17/2008 s-a stabilit că personalului de specialitate medico–sanitar şi auxiliar sanitar din centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, urmează a i se aplica  salarizarea potrivit grilei din anexa I, iar nu anexa nr. II, cum era salarizat anterior. Această...

Citeste mai mult...

Divorţ. Art. 230 lit. m din Legea 71/2011 de punere în aplicare a Legii 287/2009 – Noul Cod Civil, a fost abrogată, începând cu data de 1 octombrie 2011, art. 39 alin.1, art. 40 din Legea 71/, art. 373 lit. a) şi art. 374 alin. 1, art. 396-398, art. …

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, formulată şi ulterior precizată, petenţii B.O.P. şi B.A.L. au solicitat instanţei să dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 29 iulie 2006 şi înregistrată la Primăria Bistriţa sub nr. 387/2006, prin acordul soţilor; să încuviinţeze ca petenta să revină la...

Citeste mai mult...

Reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii 18/1991.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 3 Bucureşi, la data de 21.04.2010, reclamantii B I si B F in contradictoriu cu Comisia Municipiului Bucuresti pentru Aplicarea Fondului Funciar, Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti si Subcomisia Sectorului 3 Bucuresti de Aplicare a Legii nr.18/1991 a Fondului Funciar, a solicitat acestei instante ca prin hotararea ce...

Citeste mai mult...

Existenta cererii de restituire formulata, în temeiul Legii nr.112/1995.

Existenta cererii de restituire formulata, în temeiul Legii nr.112/1995. Lipsa unei notificarii formulata în temeiul Legii nr.10/2001. Natura juridica a termenului de formulare a notificarii. Decaderea mostenitorului din dreptul de a solicita restituirea în natura a imobilului. Irelevanta împrejurarii ca imobilul nu a fost înstrainat de catre stat în temeiul Legii nr.112/1995. Legea...

Citeste mai mult...

Contestaţie formulată în baza Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal împotriva încheierii judecătorului delegat. Competenţă teritorială.

Contestaţie formulată în baza Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal împotriva încheierii judecătorului delegat. Competenţă teritorială. Competenţă teritorială. Prin sentinţa penală nr. 1305/25 septembrie 2008, Judecătoria Vaslui a declinat în favoarea Judecătoriei Iaşi competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată de...

Citeste mai mult...

Furt calificat, concurs de infracţiuni. Stabilirea legii penale mai favorabile. Individualizarea pedepselor şi a măsurii educative

Prin sentinţa penală nr. 3945/4.12.2015, instanţa a dispus: « Condamnă pe inculpatul B., cu antecedente penale la următoarele pedepse: A) 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal din 1969 cu...

Citeste mai mult...

-restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie; -analiza compatibilităţii legii interne – art. 38 şi 39 din Legea nr. 248/2005, cu legislaţai comunitare – art. 27 din Directiva 2004/38/ce; refuzul aplicării normei interne parţial incom…

 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 6899/99/2009, reclamantul Direcţia Generală de Paşapoarte a chemat în judecată pe pârâtul D. C. pentru a se dispune restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul Germaniei. În fapt, se motivează că pârâtul a fost returnat din Germania la data de 02.09.2009...

Citeste mai mult...

Teren dobândit prin constituire, în baza legii 18 / 1991, bun comun. consecinţe juridice

TEREN DOBÂNDIT PRIN CONSTITUIRE, ÎN BAZA LEGII 18 / 1991, BUN COMUN. CONSECINŢE JURIDICE Potrivit art. 30 Codul familiei, orice bun dobândit în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, este un bun comun, de la data dobândirii, dacă nu face parte din categoria bunurilor proprii, prevăzute expres şi limitativ de art. 31 Codul...

Citeste mai mult...

Cerere de aplicare a legii penale mai favorabile. Hotărâre de condamnare pronunţată de o instanţă străină, recunoscută anterior.

Prin sentinţa penală nr. 1794/2015 instanţa a dispus următoarele: „În baza art. 595 Cod procedură penală, raportat la prevederile art. 6 Cod penal, respinge cererea formulată de petentul C., deţinut în prezent în Penitenciarul Iaşi, privind aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce priveşte condamnarea la  pedeapsa de 2373 zile închisoare, ce...

Citeste mai mult...

Acordarea despăgubirilor în baza Legii 221 din 2009

Prin acţiunea civilă înregistrată la acest tribunal reclamantul K. M. a chemat în judecată pe pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor solicitând obligarea pârâtului la plata sumei de 50.000 Euro despăgubiri morale şi 1000 Euro despăgubiri materiale ca  urmare a condamnării politice conform sentinţei nr. 114/19.03.1959 a  Tribunalului  Militar. Din motivarea acţiunii se...

Citeste mai mult...

Prizonierat. Neîncadrare în prevederile Legii nr. 221/2009

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia nr. 1123 din 25 martie 2011 Prin sentinţa civilă nr. 27/F/20.01.2011, pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, s-a respins acţiunea formulată de reclamanţii S.R., S.L., S.I., împotriva pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală...

Citeste mai mult...