Cauta in aceasta categorie:

Rejudecarea în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare. Înţelesul sintagmei de judecare şi condamnare în lipsă

Garanţia oferită de art. 5221 C. pr. pen. nu se referă numai la procedurile de judecată care dezleagă fondul pricinii, ci şi atunci când procedurile vizează o sesizare privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Aceasta, întrucât examenul îndeplinirii condiţiilor revocării suspendării sub supraveghere nu are loc într-o procedură administrativă, ci într-o procedură...

Citeste mai mult...

Plângere formulată în baza art.278 ind.1 c.p.p. – respingerea pentru nedovedirea calităţii de proprietar asupra terenului

Plângere formulata în baza art.278 ind.1 c.p.p. – respingerea pentru nedovedirea calitatii de proprietar asupra terenului Petenta C.I. a formulat plângere împotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Husi prin care a solicitat desfiintarea rezolutiei procurorului de neîncepere a urmaririi penale si trimiterea cauzei la procuror în vederea începerii urmaririi penale pentru...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Imobil preluat în baza Legii nr. 4/1973 si ulterior închiriat fostului proprietar. Restituirea în natura a bunului conform art. 10-12 din Legea nr. 10/2001. Conditionarea restituirii în natura a imobilului de obligatia rambursarii …

În conditiile în care locuinta restituita reclamantei conform Legii nr. 10/2001 nu mai corespunde structurii cladirii preluata abuziv de stat, parte din constructie fiind demolata, fapt ce nu este imputabil chiriasilor, reclamanta nu poate fi obligata sa restituie integral despagubirile încasate în anul 1985. Referitor la obligatia rambursarii de catre persoana îndreptatita, a...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 223/1974, cu plata. Caracterul abuziv al preluarii bunului. Dreptul fostului proprietar la plata unor despagubiri în conditiile Titlului vii din Legea nr. 247/2005. Legitimarea procesua…

Preluarea în proprietatea statului a imobilului în litigiu nu a fost facuta cu titlu valabil ci se încadreaza în ipoteza descrisa de art. 2 alin. 1 lit. i din Legea nr. 10/2001 deoarece, chiar daca autoritatea de stat a emis decizia administrativa nr. 440/1989 si a stabilit o suma de 35.102 lei cu titlu...

Citeste mai mult...

Suportare pasiv în baza art.138 alin.1 lit. a şi e din Legea nr.85/2006.

Suportare  pasiv  în baza  art.138  alin.1 lit. a şi  e din  Legea  nr.85/2006. Nu sunt  întrunite condiţiile  răspunderii  civile întemeiate  pe  art.138  din  Legea  nr.85/2006  în  condiţiile  în  care faptele imputate  nu au condus  la ajungerea societăţii  în  încetare de  plăţi. Existenţa  în evidenţele contabile  a  unor  active  sau sume la ...

Citeste mai mult...

Recalcularea drepturilor de pensie în baza o.u.g. nr. 4/2005. Utilizarea unui stagiu complet de cotizare pentru persoanele care au desfasurat activitate în grupa i de munca timp de 20 de ani. Data de la care se acorda drepturile recalculate

Recalcularea drepturilor de pensie în baza O.U.G. nr. 4/2005. Utilizarea unui stagiu complet de cotizare pentru persoanele care au desfasurat activitate în grupa I de munca timp de 20 de ani. Data de la care se acorda drepturile recalculate Art. 7 alin. 3 si 4 din O.U.G. nr. 4/2005 Vechimea în munca...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Salarizarea magistraţilor în baza unei valori de referinţă mai mică decât cea prevăzută de lege pentru persoanele care ocupă funcţia de demnitate publică încalcă principiul nondiscriminării precum şi principiul echilibrului şi egali…

Litigiu de muncă. Salarizarea magistraţilor în baza unei valori de referinţă mai mică decât cea prevăzută de lege pentru persoanele care ocupă funcţia de demnitate publică încalcă principiul nondiscriminării precum şi principiul echilibrului şi egalităţii celor trei puteri în stat.. Secţia civilă. Sentinţa civilă nr. 1161/C/10.12.2009 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului...

Citeste mai mult...

Actiune in revendicare imobiliara. Imobil preluat in baza Decretului nr. 223/1974. Nelegalitatea titlului statului. Instrainarea bunului catre chiriasul de buna-credinta conform art. 9 din Legea nr. 112/1995. Dreptul fostului proprietar la despagubir…

Statul român nu se poate prevala de împrejurarea ca prin acte normative proprii a trecut din patrimoniul sau în proprietatea unitatilor administrative  bunuri preluate cu sau fara titlu de la adevaratii proprietari în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, fiind singura entitate chemata sa asigure atât cadrul institutional, cât si mecanismele de...

Citeste mai mult...

Pensie de invaliditate acordată magistraţilor.Baza de calcul utilizată la acordarea acestei pensii.art. 41 alin. 2, art. 27 alin. 21 din oug nr. 27/2006

Pensie de invaliditate acordată magistraţilor.Baza de calcul utilizată la acordarea acestei pensii. art.  41 alin. 2, art. 27 alin. 21 din OUG nr. 27/2006 Dispoziţiile art.  41 alin. 2 din OUG nr. 27/2006 ce statuează că sporul de vechime în muncă se ia în calcul la acordarea, recalcularea şi actualizarea...

Citeste mai mult...

Despăgubiri acordate in baza Legii nr.9/1998. Actualizare.

Despăgubiri acordate in baza Legii nr.9/1998. Actualizare. - art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 Conform dispoziţiilor art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 republicată, in termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând contestaţia...

Citeste mai mult...

Venitul minim pe economie, care constituie baza de calcul pentru stabilirea pensiei de întreţinere, va fi cel din statul unde locuieşte permanent debitorul obligaţiei de întreţinere, nu cel din România, atunci când debitorul locuieşte în alt stat.

Venitul minim pe economie, care constituie baza de calcul pentru stabilirea pensiei de întreţinere, va fi cel din statul unde locuieşte permanent debitorul obligaţiei de întreţinere, nu cel din România, atunci când debitorul locuieşte în alt stat. Prin sentinţa civilă nr. 15696/4 noiembrie 2009, pronunţată de Judecătoria Craiova, s-a respins acţiunea civilă având...

Citeste mai mult...

Radiere societate comercială în baza art.25 din Legea nr.26/1990

Procedura insolvenţei. Radiere societate comercială în baza art.25 din Legea nr.26/1990. Expirare durată contract în baza căruia societatea şi-a stabilit sediul social. -Legea nr. 26/1990, art.25 Expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de comodat este una dintre modalităţile de încetare a contractului care nu presupune intervenţia instanţei de judecată, aşa cum...

Citeste mai mult...

Cerere de radiere a societatilor comerciale formulate in baza art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicata. Admiterea cererii.

Cerere de radiere a societatilor comerciale formulate in baza art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicata. Admiterea cererii.   Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Olt, a fost inregistrata adresa ORC  OLT prin care a inaintat cererea formulata de lichidatorul judiciar AMT SERVICII INSOLVENTA SPRL CRAIOVA privind radierea SC A  SRL ....

Citeste mai mult...

Cereri în baza oug 116/2009

TRIBUNALUL BRASOV - Sectia  a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal  – SENTINTA CIVILA  NR. 54/C DOSAR NR.6614/62/2011  Sedinta publica din data de 30 ianuarie 2012 Completul compus din: Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra litigiului  comercial intervenit  intre  petenta  SC  PRO  ROMAN SA  prin O.I.,...

Citeste mai mult...

Vătămare corporală din culpă. achitare în baza art. 10 lit d C.p.p. culpa exclusivă a părţii vătămate.

VĂTĂMARE CORPORALĂ DIN CULPĂ. ACHITARE ÎN BAZA ART. 10 lit d C.p.p. CULPA EXCLUSIVĂ A PĂRŢII VĂTĂMATE. Prin sentinţa penală nr. 410 din 28.06.2005 pronunţată în dosarul nr. 614/2005, Judecătoria Călăraşi a achitat pe inculpatul RD trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2...

Citeste mai mult...

Litigiu de munca. Stabilirea salariului de baza începând de la 1.01.2010 în baza Legii nr. 330/2009. Cuantumul lunar al primei de stabilitate inclus în calculul salariului de baza.

. Litigiu de munca. Stabilirea salariului de baza începând de la 1.01.2010 în baza Legii nr. 330/2009. Cuantumul lunar al primei de stabilitate inclus în calculul salariului de baza. Anexa II/2 din Legea-cadru nr. 330/2009 Dreptul recurentei de a beneficia în anul 2009 de prima de stabilitate era unul cert, iar intimatul...

Citeste mai mult...

Contestaţie formulată în baza Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal împotriva încheierii judecătorului delegat. Competenţă teritorială.

Contestaţie formulată în baza Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal împotriva încheierii judecătorului delegat. Competenţă teritorială. Competenţă teritorială. Prin sentinţa penală nr. 1305/25 septembrie 2008, Judecătoria Vaslui a declinat în favoarea Judecătoriei Iaşi competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată de...

Citeste mai mult...