Cauta in aceasta categorie:

Obligarea la plata c/val echipamentului – uniforme şi echipamente specifice – pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul penitenciarelor. Aplicarea Leg. nr. 293/2004 şi hg nr. 1997/2004 şi omj nr. 972/2006.

Prin cererea înregistrată sub nr. 665/91/2007, la Tribunalul Vrancea, Sindicatul Naţional al Lucrătorilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în calitate de reprezentant legal al Grupei Sindicale din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Focşani,a solicitat obligarea Penitenciarului de Maximă Siguranţă Focşani, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Justiţiei obligarea la plata către membrii de...

Citeste mai mult...

Pensie de întreţinere. Nelegala obligare la plata unei pensii de întreţinere depăşind cota legală stabilită de lege.

Pensie de întreţinere. Nelegala obligare la plata unei pensii de întreţinere depăşind cota legală stabilită de lege. Potrivit art. 94 al. 3 din Codul Familiei atunci când întreţinerea este datorată pentru 2 copii cuantumul acesteia este de o treime din câştigul din muncă a celui care o datorează. Secţia pentru cauze cu...

Citeste mai mult...

Asigurări sociale – plata ajutor de deces

Dosar nr. 3200/89/2009 asigurari sociale – plata ajutor de deces R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECTIA CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. 2709 Sedinta publica de la 03 Decembrie 2009 Instanta constituita din: PRESEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE Judecator LAURA-MONICA BALAN Asistent judiciar...

Citeste mai mult...

Plata pensiei inceteaza cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul careia i-a fost acordata pensia, potrivit art. 91 alin. 1 lit.b din Legea nr. 19/2000.

Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia, potrivit art. 91 alin. 1 lit. b din Legea nr. 19/2000. Prin deciziile de revizuire nr. 1035 si 1036 din 17.12.2008 emise de Cabinetul de Expertiză medicală şi Recuperare a...

Citeste mai mult...

Drept comercial. Somatie de plata o.g. nr. 5/2001

Drept comercial. Somatie de plata O.G. nr. 5/2001 Obligatia cumparatorului de a achita contravaloarea bunurilor cumparate. Daca datoria paratului catre reclamanta este certa, lichida si exigibila, sunt aplicabile dispozitiile OG 5/2001, astfel încat instanta poate sa oblige pe parat achite datoria în termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei...

Citeste mai mult...

Obligarea paratilor la plata unei sume

SENTINŢA CIVILĂ NR. 98 Din 20 ianuarie 2010 Judecător, Carmen Nela Paţilea Cod: Prin cererea înregistrată sub nr. ... reclamanta ....a chemat în judecată pe pârâţii.....solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea acestora la plata sumei de 2681,08 lei , reprezentând debit neachitat şi...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă – plata drepturilor salariale neacordate

Prin sentinta civila nr. 1230 din 28 iulie 2009 a Tribunalului Arad, s-a respins actiunea formulata de reclamantii – persoane fizice salariate, împotriva pârâtului angajator – institutie publica locala, pentru plata drepturilor salariale neacordate. În motivare s-a retinut ca prin actiunea formulata, reclamantii au solicitat obligarea pârâtului la plata retroactiva a drepturilor salariale...

Citeste mai mult...

Comercial: Acţiune în plata preţului mărfii. Administrarea probei cu noi înscrisuri în rejudecarea recursului după admiterea contestaţiei în anulare. Casarea soluţiei cu trimitere spre rejudecare

Deliberând asupra recursului  de faţă, constată : 1.) – Obiectul acţiunii Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.16488/200/2010 din 3.12.2010, astfel cum a fost reprecizată , reclamanta SC IDM D. SRL a chemat în judecată pe pârâta SC A. SRL Buzău  solicitând ca prin hotărârea ce se va...

Citeste mai mult...

Somaţie de plata – creanţa certa, lichida şi exigibila

Somaţie de plată - creanţă certă, lichidă şi exigibilă Pentru a se emite somaţia de plată trebuie întrunite cumulativ cele trei cerinţe în ceea ce priveşte creanţa, respectiv să fie certă, lichidă şi exigibilă, adică să aibă o existenţă neîndoielnică, să nu implice contestarea sa de către cealaltă parte,...

Citeste mai mult...

Plata drepturilor salariale reprezentând sporul de fidelitate

Prin sentinţa nr. 334/15 mai 2009  Tribunalul Mureş a admis acţiunea înaintată de reclamanţii  I. B., V. C., B. L.,  B. M.-M.,  R.D.,  T. M. şi D. A., în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor  Cetăţeneşti,  Curtea de Apel Târgu Mureş, Ministerul  Finanţelor Publice şi în consecinţă, a obligat pârâţii în solidar la...

Citeste mai mult...

Regimul bunurilor cumpărate de soţi, cu plata în rate, în perioada căsătoriei. Plata ratelor în timpul şi după desfacerea căsătoriei.

Bunurile cumparate, în rate, în timpul casatoriei sunt comune, chiar daca o poarte din rate se achita dupa desfacerea prin încetarea casatoriei, acest fapt prezentând importanta numai pentru stabilirea cotelor - parti contributive ale sotilor la dobândirea bunurilor comune. Prin sentinta civila nr.3889/2009 s-a admis în parte si pe fond  cererea ...

Citeste mai mult...

Plata unor compensaţii băneşti la încetarea contractului individual de muncă. Natura juridică a dispoziţiei inserată în decizia de concediere.

Plata unor compensaţii băneşti la încetarea contractului individual de muncă. Natura juridică a dispoziţiei inserată în decizia de concediere. Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – Decizia civilă nr. 1048/10 noiembrie  2008 Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. 5616/86/2007 reclamantul PPV a chemat în judecată pârâta SC...

Citeste mai mult...

Plata drepturilor salariale potrivit Legii nr. 304/2008, privind aprobarea og nr. 17/2008 pentru modificarea oug nr. 115/2004, privind salarizarea personalului din sistemul sanitar

Prin Legea nr. 304/03 decembrie 2008 de aprobare a OG nr. 17/2008 s-a stabilit că personalului de specialitate medico–sanitar şi auxiliar sanitar din centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, urmează a i se aplica  salarizarea potrivit grilei din anexa I, iar nu anexa nr. II, cum era salarizat anterior. Această...

Citeste mai mult...

Somatia de plata – Plati partiale succesive. Contestarea modului de calcul al penalitatilor de intarziere – Lipsa caracter cert –necesitatea administrarii unor probe complexe in vederea determinarii corecte a prejudiciului cauza, prin neachita…

Somatia de plata –  Plati partiale succesive. Contestarea modului de calcul al penalitatilor de intarziere - Lipsa caracter cert –necesitatea administrarii unor probe complexe  in vederea determinarii corecte  a prejudiciului cauza, prin neachitarea la termen  a debitului .    Prin cererea inregistrata sub nr. 3787/104/2009 pe rolul Tribunalului Olt-  Sectia Comerciala...

Citeste mai mult...

Obligaţia la plata pensiei de întreţinere pentru copilul devenit major dar aflat în continuarea stiudiilor – vârsta până la care subzistă obligaţia

Părintele este obligat la pensie de întreţinere pentru copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 ani. Prin cererea înregistrată la nr. 27219/215/29.10.2009 pe rolul Judecătoriei Craiova, reclamantul M.R.V. a chemat în judecată pe pârâta M.O.S. solicitând ca, prin hotărârea ce se...

Citeste mai mult...

Acţiunea primarului pentru plata sporului de vechime în muncă şi a primei individuale. Competenţa materială. Litigiu de muncă.

Acţiunea  primarului  pentru plata  sporului  de  vechime  în  muncă  şi  a  primei  individuale. Competenţa  materială. Litigiu de muncă. Acţiunea reclamantului pentru obligarea Consiliului local la plata sporului de vechime în muncă şi a primei individuale pe durata îndeplinirii funcţiei de demnitate publică, supun judecăţii un raport juridic atipic de muncă, iar ca litigiu...

Citeste mai mult...

Litigiu având ca obiect plata sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica de 50% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară. Netemeinicia unei asemenea pretenţii în cazul asistenţilor judiciari

Litigiu având ca obiect plata sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50% din indemnizatia de încadrare bruta lunara. Netemeinicia unei asemenea pretentii în cazul asistentilor judiciari, tinand seama de continutul Deciziei nr. 21/2008 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie în Sectii Unite, precum si al dispozitiilor Legii nr. 50/1996, OUG nr....

Citeste mai mult...

Somatia de plata. Calcularea dobânzilor.

Sentinta civila nr. 1264/2006 Somatia de plata. Calcularea dobânzilor. Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr, 1215/2006 creditoarea U-F. a solicitat obligarea debitorilor F.A. si F.C, in solidar, la plata sumei de 500 lei RON împrumut acordat si a sumei de 437 lei RON dobânda aferenta cu motivarea ca a acordat...

Citeste mai mult...