Cauta in aceasta categorie:

Condiţii de admisibilitate ale cererii de ordonanţă preşedinţială în cazul obligaţiilor de a face.

Desi, în principiu, o obligatie de a face nu poate fi dispusa prin ordonanta presedintiala, o asemenea cerere este admisibila  atunci când masura se impune pentru înlaturarea efectelor unor actiuni la care pârâtul nu era îndreptatit, având în vedere si natura bunurilor în legatura cu care se solicita luarea masurii vremelnice. Reclamantul G.P....

Citeste mai mult...

Recurs. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Cazul de casare prevazut de art.385/9 pct.10,18,17,17/1 c.p.p.

Recurs. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Cazul de casare prevazut de art.385/9 pct.10,18,17,17/1 c.p.p. Tribunalul, prin hotarâre avea obligatia sa raspunda la criticile formulate de inculpatul-apelant, acestea constituiau cereri eseniale,de natura sa garanteze drepturile inculpatului si sa influenteze solutia procesului (caz de casare prev.de...

Citeste mai mult...

Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p…

SPETA NR. 2 Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrângerii dreptului de libertate în mod nelegal (art. 504 -507 Cod proc. penala). Data de la care începe sa curga termenul de exercitare a actiunii pentru repararea pagubei prev. de art. 506 al....

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe dispoziţiile art. 278 indice 1 C.p.p. în cazul infracţiunilor care nu au vătămat petentul într-un drept sau interes legitim Sentinţa penală nr. 1588/2009 a Judecătoriei Vaslui

Plangere ordonanta procuror 23.12.2009 Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe dispoziţiile art. 278 indice 1 C.p.p. în cazul infracţiunilor care nu au vătămat petentul într-un drept sau interes legitim Sentinţa penală nr. 1588/2009 a Judecătoriei Vaslui Analizând rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale data de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui in dosarul...

Citeste mai mult...

Insolventa. Închidere procedura în cazul respingerii cererii de deschidere a procedurii insolventei ca efect al admiterii recursului debitoarei Efectul substantial al hotarârii pronuntate în procedura somatiei de plata asupra procedurii insolve…

. Insolventa. Închidere procedura în cazul respingerii cererii de deschidere a procedurii insolventei ca efect al admiterii recursului debitoarei Efectul substantial al hotarârii pronuntate în procedura somatiei de plata asupra procedurii insolventei Legea nr. 85/2006, art. 12, art. 8 alin. 4, art. 3 alin. 1 pct. a)  În ciuda caracterului...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala.cazul fortuit.

PLANGERE CONTRAVENTIONALA . CAZUL FORTUIT – CAUZA CARE INLATURA CARACTERUL CONTRAVENTIONAL AL FAPTEI S.c nr. 11779/04.11.2009 Definitia cazului fortuit prevazuta de  art. 47 C.p. (  « Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. ») se aplica  si in...

Citeste mai mult...

Toleranţă în cazul contravenţiei privind depăşirea vitezei legale. Condiţiile în care se poate reţine.

Toleranţă în cazul contravenţiei privind depăşirea vitezei legale. Condiţiile în care se poate reţine ( dec. com. nr.1415/R/CA/09.11.2009 – Secţia Comercială, contencios administrativ şi fiscal ) Constată că prin sent. civ. nr. 799/2009 pronunţată de Judecătoria Aleşd a fost respinsă plângerea contravenţională formulată de petentul H.P. în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Bihor şi...

Citeste mai mult...

Civil. aplicabilitatea art. 23 din legea 18/1991 în cazul înstrăinării imobilelor prin înscris sub semnătură privată

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constată: Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante reclamantii RS, DF, IZ şi SCS au solicitat in contradictoriu cu paratele  COMISIA LOCALA M şi COMISIA JUDETEANA B PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate. Cererea...

Citeste mai mult...

Îndeplinirea condiţiei concilierii directe în cazul acţiunii având ca obiect rezilierea unui contract de concesiune:

Îndeplinirea condiţiei concilierii directe în cazul acţiunii având ca obiect rezilierea unui contract de concesiune: Scopul şi finalitatea dispoziţiilor art. 720/1 Cod procedură civilă sunt îndeplinite atunci când voinţa părţilor a fost aceea de a rezolva litigiul pe cale judecătorească şi nu pe cale amiabilă. Constată...

Citeste mai mult...

Primă de asigurare. Condiţiile plăţii în cazul producerii riscului asigurat.

Primă de asigurare. Condiţiile plăţii în cazul producerii riscului asigurat. Dacă soţul reclamantei ar fi făcut declaraţii corespunzătoare realităţii referitor la starea sa de sănătate, poliţa de asigurare, în temeiul căreia a fost obligată pârâta-recurentă să plătească soţiei defunctului respectiv reclamanta-intimată suma de 6.000 lei primă de asigurare, nu putea fi încheiată, deoarece...

Citeste mai mult...

Calitatea de moştenitor legal a colateralului dr grad v în cazul transmiterii dreptului de opţiune succesorală în cadrul termenului de acceptare. Distincţie faţă de instituţia reprezentării succesorale.

Transmiterea patrimoniului succesoral se produce de drept din momentul deschiderii succesiunii, succesibilul având dreptul de a alege, respectiv dreptul de opţiune succesorală, între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea acestui titlu prin renunţare. Dreptul de opţiune aparţine tuturor persoanelor cu vocaţie succesorală. În caz de deces al titularului...

Citeste mai mult...

Testament. Substituţie fideicomisară. Neîntrunirea condiţiilor în cazul când liberalităţile nu sunt succesive ci se realizează în acelaşi moment şi au obiect diferit.

Substituţia fideicomisară presupune două liberalităţi consecutive, succesive, având acelaşi obiect, dintre care prima este în favoarea instituitului şi se execută la decesul testatorului, iar cea de a doua în folosul substituitului şi se execută la moartea instituitului. Condiţiile substituţiei fideicomisare nu sunt întrunite când cele două liberalităţi nu sunt succesive ci...

Citeste mai mult...