Cauta in aceasta categorie:

Obligarea la plata c/val echipamentului – uniforme şi echipamente specifice – pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul penitenciarelor. Aplicarea Leg. nr. 293/2004 şi hg nr. 1997/2004 şi omj nr. 972/2006.

Prin cererea înregistrată sub nr. 665/91/2007, la Tribunalul Vrancea, Sindicatul Naţional al Lucrătorilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în calitate de reprezentant legal al Grupei Sindicale din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Focşani,a solicitat obligarea Penitenciarului de Maximă Siguranţă Focşani, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Justiţiei obligarea la plata către membrii de...

Citeste mai mult...

Obligarea paratilor la plata unei sume

SENTINŢA CIVILĂ NR. 98 Din 20 ianuarie 2010 Judecător, Carmen Nela Paţilea Cod: Prin cererea înregistrată sub nr. ... reclamanta ....a chemat în judecată pe pârâţii.....solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea acestora la plata sumei de 2681,08 lei , reprezentând debit neachitat şi...

Citeste mai mult...

Emitere ordin de protectie. Obligarea pârâtului la consiliere psihologica

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Constanta sub nr. (...), reclamanta M.L. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul M.I.C. emiterea unui ordin de protectie împotriva fostului sot prin care sa se dispuna : obligarea acestuia la pastrarea unei distante minime determinate fata de reclamanta, copiii minori si mama reclamantei, fata de resedinta reclamantei, a mamei...

Citeste mai mult...

Renunţarea la judecarea contestaţiei la executare. Obligarea părţilor la plata c/val. expertizei efectuată în cauză anterior renunţării

Asupra recursului civil de faţă constată: Prin sentinţa civilă nr. 4438/14.X.2012 pronunţată de Judecătoria Sibiu s-a luat act de renunţarea  la  judecarea  contestaţiei la executare formulată de S.C. H. I. SRL. Validează decontul privind justificarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea raportului de expertiză depus la dosar de expert  L. D. I. ...

Citeste mai mult...

Obligarea de desfiintare a imprejmuirii. ingerinta in dreptul de proprietate care vizeaza un scop legitim. respingere

Dosar nr. 9250/215/2008 JUDECĂTORIA CRAIOVA, JUDEŢUL DOLJ SENTINŢA CIVILĂ NR.778 OBLIGAREA DE DESFIINTARE A IMPREJMUIRII. INGERINTA IN DREPTUL DE PROPRIETATE CARE VIZEAZA UN SCOP LEGITIM. RESPINGERE In conditiile in care instanta ar fi admis actiunea reclamantilor si ar fi dispus obligarea paratilor la desfiintarea gardului care imprejmuieste proprietatea acestora si...

Citeste mai mult...

Contestatie la executare. Obligarea organului de executare la continuarea executarii silite a unui bun imobil aflat în coproprietate devalmasa

Contestatie la executare Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.08.2014, sub numar dosar 26176/254/2014, reclamanta Asociatia de Proprietari (...) a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatii B.E.J. „(...)”, G.M. si G.E., solicitând ca instanta sa dispuna: -în principal, obligarea organului de executare la continuarea...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. obligarea ministerului educaţiei naţionale la aprobarea tipăririi formularelor tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul la diploma de licenţă pentru un absolvent al universităţii spiru haret. -art.7 din Ord

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.  RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGAREA MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE LA APROBAREA TIPĂRIRII FORMULARELOR TIPIZATE CONSTÂND ÎN DIPLOMA DE LICENŢĂ ŞI SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENŢĂ PENTRU UN ABSOLVENT AL UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET. -art.7 din Ordinul M.E.C.T. nr.2284/2007;-art.20 alin.1 din Ordinul M.E.C.T.nr.2284/2007. ...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. Obligarea societăţii furnizoare de gaz să încheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale.

Ordonanţă preşedinţială. Obligarea societăţii  furnizoare  de gaz  să încheie cu reclamantul  contract  de furnizare  de gaze  naturale. Secţia  comercială – Decizia  comercială nr. 373/29 aprilie 2009 Prin sentinţa comercială nr. 133/COM/2009 a fost respinsă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantul O.I. în contradictoriu cu pârâţii E-ON Gaz România S.A. ,...

Citeste mai mult...

Obligarea autoritatii contractante de a suporta contravaloarea unui rest de plata, rezultat din executarea unor lucrari, conform contract administrativ.

Art.2, art.8 – Legea nr.554/2004 Art.1111 – Cod civil Prin cererea înregistrata sub nr.2755/88/07.11.2008 la Tribunalul Tulcea, reclamanta  S.C. „P” S.R.L. Tulcea a chemat în judecata pe pârâtul Liceul Teoretic „GMM” Macin, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de  193.946,78 lei reprezentând rest...

Citeste mai mult...

Drept fiscal. Obligarea depunerii de catre contribuabili a deconturilor de tva, potrivit art. 156 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Drept fiscal. Obligarea depunerii de catre contribuabili a deconturilor de TVA, potrivit art. 156 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. - art. 156 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Suma de 12.042 lei reprezentând TVA de plata retinuta de organele de control fiscal are doua componente:...

Citeste mai mult...

Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului.

Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului. Dosar nr. …. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia...

Citeste mai mult...

Acţiune prin care se solicită obligarea unei instituţii de învăţământ superior să elibereze diplome de licenţă. Instanţa competentă.

Acţiune prin care se solicită obligarea unei instituţii de învăţământ superior să elibereze diplome de licenţă. Instanţa competentă. Universitatea S.H. – este o instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ conform art. 1 din Legea 443/2002 şi implicit este asimilată unei...

Citeste mai mult...

Acţiune prin care se solicită obligarea pârâţilor de a-şi da consimţământul. Criterii de apreciere a bunei credinţe.

Acţiune prin care se solicită obligarea pârâţilor de a-şi da consimţământul. Criterii de apreciere a bunei credinţe. Potrivit art. 1 din Decretul 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice „drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute în scopul de a se satisface interesele personale, materiale şi culturale în acord cu interesul obştesc,...

Citeste mai mult...

Contract de prestări servicii. Obligarea la executarea prestaţiilor asumate chiar şi în situaţia intervenirii unui contract de novaţie

Contract de prestări servicii. Obligarea la executarea prestaţiilor asumate chiar şi în situaţia intervenirii unui contract de novaţie Reclamanta S.C. B.R. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. E.T.M. S.R.L., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să fie obligată la plata sumei de 312.939,77 lei reprezentând c/val. lucrărilor executate în luna august 2008...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurări sociale având ca obiect obligarea Casei de Pensii să recalculeze drepturile de pensie în conformitate cu dispoziţiile oug nr. 4/2005 şi hgr. nr. 1550/2004

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect obligarea Casei de Pensii sa recalculeze drepturile de pensie în conformitate cu dispozitiile OUG nr. 4/2005 si HGR. nr. 1550/2004. Echivalenta notiunii de „vechime în munca” prevazuta de Legea nr. 3/1977 cu cea de „stagiu complet de cotizare” enuntata de Legea nr. 19/2000 si efectele juridice ale...

Citeste mai mult...

Exces de putere al autoritatii publice prin obligarea unei parti la efectuarea unei noi expertize psihiatrice cu consecinta întârzierii in emiterea autorizatiei de libera practica.

Exces de putere al autoritatii publice prin obligarea unei parti la efectuarea unei noi expertize psihiatrice cu consecinta întârzierii in emiterea autorizatiei de libera practica. - art.10 alin.2, lit.c din Legea nr.304/2007 Instanta a retinut în mod corect situatia de faptul ca, reclamanta a depus si certificatul medical nr.699/25.02.2008 emis de Policlinica...

Citeste mai mult...

Arestare preventivă. Obligarea de a nu părăsi localitatea. Coexistenţa celor două măsuri. Inadmisibilitate.

Arestare preventivă. Obligarea de a nu părăsi localitatea. Coexistenţa celor două măsuri. Inadmisibilitate. C.pr.pen. , art. 136 Subzistenţa faţă de inculpat a două măsuri preventive în acelaşi timp şi în aceeaşi cauză este nelegală, întrucât art. 136 C. pr. pen. Prevede în mod expres că faţă de învinuit sau inculpat...

Citeste mai mult...

Obligarea proprietarului apartamentului sa încheie contract de concesiune cu Primaria pentru terenul aferent acestui apartament.

Obligarea proprietarului apartamentului sa încheie contract de concesiune cu Primaria pentru terenul aferent acestui apartament. (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.8561/301/2008 - DECIZIA CIVILA NR.9/11.01.2010) Prin actiunea înregistrata la data de 10.07.2008, sub nr.8561/301/2008, pe rolul Judecatoriei sectorului...

Citeste mai mult...